Om te kunnen overleven in onze VUCA wereld is veerkracht nodig. Mocht je nog niet van VUCA gehoord hebben, het staat voor:

·         Volatile

·         Uncertain

·         Complex

·         Ambiguous

Een hoge mate van verandering, onzekerheid, complexiteit en vaagheid zorgt ervoor dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de veerkracht van organisaties (wendbaarheid) en mensen (mentale weerbaarheid).

Zelfsturing is daarbij van cruciaal belang, investeren in het versterken van persoonlijk leiderschap levert positieve bijdragen aan de veerkracht van mensen en de wendbaarheid van de organisatie.

Bob Johansen is de auteur van het boek ‘Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, één van de belangrijkste leiderschapsvaardigheden om succesvol te blijven in de VUCA wereld is volgens hem ‘maker instinct’;

“Benut alle innerlijke vaardigheden die je hebt. Haal dit ook in anderen naar boven. Doe waar je goed in bent en werk vanuit die kracht”.

Dat komt overeen met ‘de 8e eigenschap van effectief leiderschap volgens Covey’; deze eigenschap gaat over het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven. Om je innerlijke stem te vinden moet je weten waar je talent voor hebt.

Probeer in je werk en in je leven je volledige potentie te ontplooien en probeer daarnaast anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het volgens Covey vooral om het hebben van geloof in eigen kunnen, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en samenwerking.

Vanuit innerlijke kracht groeien en leren

Leiders zijn ook effectiever wanneer ze werken vanuit innerlijke kracht, vertrouwen waarmaken en vertrouwen geven, wanneer ze leiding kunnen geven vanuit authenticiteit. ‘Nieuw leiderschap’ gaat dan ook over vertrouwen, transparantie, coachen, inspireren en verbinden.

Veel organisaties experimenteren met nieuwe organisatievormen waarbij soms het formele leiderschap helemaal los wordt gelaten. In een zelfsturend team kan iedereen bijvoorbeeld op basis van zijn of haar unieke talenten en expertise in een bepaalde situatie een leidende rol naar zich toetrekken. Het is volgens mij niet zo zeer dat de behoefte aan leiderschap afneemt, maar er moet wel op een andere manier vorm aan worden gegeven.

Stress, burn-outs

De Amerikaanse organisatiedeskundige en auteur Margaret Wheatley hield in 2014 een lezing voor de businessschool Nyenrode voor een groep managers en ondernemers. Haar boodschap was ‘we leven in een chaotische wereld en het wordt alleen maar erger’. Volgens haar zorgen de toegenomen werkdruk, bureaucratie  en continue afleiding voor stress en uitputting van talloze getalenteerde mensen. Wie zichzelf durft te zijn en op zichzelf kan vertrouwen heeft kracht, dat is haar overtuiging.


‘Je kunt pas een krachtige leider zijn als je weet wie je bent’.

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap begint met zelfkennis, de kracht in jezelf vinden. Als volgende stap ga je deze kracht verder ontwikkelen en in lijn brengen met wie je echt bent, op deze manier groeit het zelfvertrouwen en word je authentieker. Dit zorgt voor meer veerkracht omdat je dicht bij jezelf blijft, je hoeft geen rol te spelen en binnenwereld en buitenwereld zijn congruent. Het is bewezen dat je effectiever, gelukkiger en succesvoller bent, als je dingen doet die écht bij je kwaliteiten, waarden en drijfveren passen.

Zelfontplooiing, verbondenheid en zingeving

Een schrikbarend groot aantal mensen ervaart in het werk een gebrek aan energie, focus en zingeving, dit kan in het ergste geval leiden tot een burn-out. Mensen hechten steeds meer belang aan zelfontplooiing en verbondenheid en zingeving. Dit is met name ook belangrijk voor het aantrekken en behouden van millenials, zo blijkt uit recent onderzoek van o.a. Deloitte dat jongere mensen de keuze voor een organisatie vooral baseren op de maatschappelijke betekenis ervan. Het gaat om verbinding en zingeving, zij vinden het belangrijk om zich te kunnen verbinden aan de waarden waar de organisatie voor staat.

Investeren in ontwikkeling, de kracht van persoonlijke kwaliteiten

Prof. Carol Dweck deed ruim 20 jaar onderzoek naar het verband tussen zelfbeeld, motivatie en prestaties/succes. Dweck onderscheidt twee mindsets; een growth en een static. Zij stelt dat de mindset die we gebruiken (een set van overtuigingen), een zeer sterke invloed heeft op onze motivatie en inzet. De ‘fixed mindset’, ofwel de statistische mindset wordt gekenmerkt door de overtuiging dat iemand bepaalde kwaliteiten heeft en dat daar verder niets aan te veranderen is. Mensen met een ‘growth mindset’, ofwel een groei mindset, zijn er juist van overtuigd dat zij hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Mensen met een growth mindset blijven zich ontwikkelen, zij zijn leergierig en bereid continue nieuwe vaardigheden en kennis op te doen.

‘Het verschil in levenshouding werkt al vroeg door. Mensen met minder talenten maar wel gezegend met een ‘growth mindset’, behalen uiteindelijk betere schoolresultaten, dan de getalenteerden die denken dat talent een gegeven is. Zij gaan gebukt onder hun fixed mindset en geloven dat er veel aan te veranderen valt. Achter de gefixeerde mentaliteit blijkt een specifieke overtuiging schuil te gaan:“ Inspanning leveren is louter nodig voor hen die talent ontberen”. Dat is echte nonsens. Alsof A. Einstein, J.S. Bach, Robbert Dijkgraaf, Sven Kramer, of extreem talent dan ook, geen enorme inspanning hebben geleverd om zo te excelleren’. (bron: MT)

Talent in actie

Mensen met een op groei gerichte mindset leren van uitdagingen en geven niet op bij tegenslag, het vergroot dus hun weerbaarheid, de veerkracht. Terwijl een statische mindset een grote belemmering vormt voor onze groei. Je kunt nog zo getalenteerd zijn maar als je er niets of onvoldoende mee doet, kun je ook nooit excelleren.

Zorg dat je jezelf op je sterke punten blijft ontwikkelen en durf daarop te vertrouwen (bron: Managementimpact)

Persoonlijk leiderschap houdt ten eerste vooral in dat je goed voor jezelf zorgt (fysiek en mentaal), daardoor word je veerkrachtiger, ben je ook beter in staat om voor anderen van belang te zijn en kun je effectiever omgaan met onzekerheden en tegenslagen. Natuurlijk potentieel is duurzaam maar het wordt nog te vaak onvoldoende tot bloei gebracht, terwijl het veel moois kan opleveren. Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook de ander beter begrijpen en waarderen. En leven en werken vanuit persoonlijke talenten, drijfveren, waarden en authenticiteit vergroot de veerkracht.

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...