Versterk je persoonlijk leiderschap | Word wie je bent…

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs


Persoonlijk leiderschap begint met zelfkennis, de kracht in jezelf vinden. Je bent op je best wanneer je dat doet wat van nature het beste bij jou past. Intuïtief weten we wel dat het werken vanuit onze talenten goed is voor ons. We worden het meest aangetrokken tot datgene waar we goed in zijn, waar we voldoening en positieve energie van krijgen en wat we leuk vinden om te doen. Maar hoe simpel dat ook klinkt, in de praktijk blijkt dat meestal niet zo eenvoudig. 

Potentieel benutten

Bij persoonlijk leiderschap gaat het volgens Stephen Covey vooral om het hebben van geloof in eigen kunnen, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en samenwerking. ‘De 8e eigenschap van effectief (persoonlijk) leiderschap is volgens Covey het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven. Om je innerlijke stem te vinden moet je weten waar je talent voor hebt. Ook heb je vrijheid nodig om je eigen talent te ontdekken en benutten (zo kan bijvoorbeeld de organisatie en je leidinggevende je de ruimte bieden om je talent verder te ontwikkelen).

Professionals hebben steeds meer behoefte aan erkenning, aandacht, verbinding, zingeving, zelfverwerkelijking, het inzetten van hun talenten. Ze willen geen lijst met verworven competenties afvinken en na een functioneringsgesprek een rapportcijfer krijgen. Dit werkt niet bevorderlijk voor betrokkenheid, intrinsieke motivatie en empowerment.

Door het bewust inzetten van talenten, worden talenten ontwikkeld tot sterke punten; talent in actie. Mensen die vanuit hun talenten werken hebben meer veerkracht, plezier en succes.​ Het maakt je gelukkiger en productiever, het versterkt (persoonlijk) leiderschap, intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, positieve energie en high performance.

Goede leiders en organisaties zijn in staat het potentieel van mensen te waarderen en benutten. Als medewerkers zich bewust zijn van hun talenten, en ze de ruimte en het vertrouwen krijgen om hiermee ook aan het werk te gaan, dan werkt dat als een positieve boost voor het versterken van persoonlijk leiderschap.

Talentontwikkeling

Persoonlijk leiderschap houdt ten eerste vooral in dat je goed voor jezelf zorgt (fysiek en mentaal), daardoor word je veerkrachtiger, ben je ook beter in staat om voor anderen van belang te zijn en kun je effectiever omgaan met onzekerheden en tegenslagen.

Natuurlijk potentieel is duurzaam maar het wordt nog te vaak onvoldoende tot bloei gebracht, terwijl het veel moois kan opleveren. Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook anderen beter begrijpen en waarderen.

Kennis en werkervaring zijn steeds minder een garantie voor succes. Persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en inzetbaarheid wordt steeds belangrijker. We groeien het meest daar waar onze kracht ligt, belangrijk dus om je sterke punten te (h)erkennen, ontwikkelen en optimaal in te zetten.

Werken vanuit je talenten maakt krachtiger en gelukkiger; van functioneren naar floreren = excelleren. Iedereen heeft talent maar aan talent heb je niet veel als je er niets of onvoldoende mee doet. Talent komt pas tot bloei wanneer je hier ook actief iets mee doet: talent in actie.

Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion. – Simon Sinek


Wanneer mensen werken vanuit eigen talenten en kracht, ervaren ze meer voldoening, minder werkdruk en presteren ze beter. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Meer betrokkenheid en bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties nog veel winst te behalen.

Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.


“We hebben allemaal unieke talenten. Het is mooi als al die talenten volledig worden ingezet en benut. Je kan een schildpad niet hetzelfde laten doen als een luipaard. Een baan of werkomgeving waarbij dat wel gebeurt, zal hoogstens leiden tot overstrekking of een gevoel van: ach, ik ben wel tevreden, ik heb wel een aardig inkomen en een aardig leven. Maar wat de meesten mensen écht wensen… is een bevlogen in plaats van een tevreden leven!” (bron: Bas Kodden)

Door te werken vanuit onderscheidende unieke talenten, kracht en authenticiteit presteer je beter en haal je veel meer voldoening uit je werk. Als je je talent kunt combineren met je passie in een omgeving waar dit gestimuleerd wordt, dan kom je optimaal tot je recht. Je talenten ontdekken, verder ontwikkelen en bewust inzetten zorgt voor betere prestaties en zelfvertrouwen, authenticiteit, flow, verbondenheid, impact en positieve energie.

Onderzoek heeft aangetoond dat we authentieker zijn, sneller leren, meer intrinsiek gemotiveerd zijn, minder stress ervaren, onze doelen sneller bereiken en beter presteren wanneer we ons richten op persoonlijke sterke punten. Als je je ambities wilt waarmaken en optimaal wilt presteren, dan moet je je sterke punten zo productief mogelijk inzetten. Het is ook van belang om prestatierisico’s te beperken. Als je hierin de juiste balans weet te vinden, levert dat meer veerkracht, authenticiteit, zelfvertrouwen, werkplezier en succes op.

Iedereen heeft unieke talenten, maar niet iedereen weet wat deze persoonlijke talenten precies zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk in te zetten. Hierdoor blijft veel potentieel onbenut en dat is zonde want uit onderzoek blijkt dat als je jouw ‘strengths’ beter kent en deze meer gaat inzetten, je hoger scoort op zelfvertrouwen, welzijn, ervaren competentie, veerkracht en het realiseren van doelen.

Hoe zet je jouw talenten zo optimaal mogelijk in? Hoe kun je meer gaan doen waar je goed in bent en waar je voldoening en positieve energie van krijgt?

Met een talent (Strengthscope) assessment en coachingstraject focussen we op het ontdekken en verder ontwikkelen van je talenten. De aanpak is gebaseerd op de positieve psychologie en richt zich vooral op wat je al in huis hebt om je doelen te halen.

Kitty Schaap MA, MSc


Met coach-, talent- en leiderschapstrajecten  begeleid ik gedreven leidinggevenden en professionals, die hun kwaliteiten en talenten beter inzichtelijk willen krijgen en zo hun potentieel optimaal kunnen benutten. Voor het versterken van prestaties, impact, werkplezier en (persoonlijk) leiderschap. En ik geef masterclasses over Positief Leiderschap, de sterke punten benadering en motivatie 3.0

LEIDERSCHAP | TALENT | CAREER | PERFORMANCE

Inspiratie / download hier een E-book / ontvang nieuwe artikelen