HR Leiderschap Talent 2024 Trends & Prioriteiten

In 2024 zijn er veel verschillende trends, prioriteiten, uitdagingen en kansen voor HR en leiderschap. Om aan de steeds veranderende eisen van de moderne werkplek te voldoen, om talent aan te trekken, te ontwikkelen en behouden, is het is essentieel voor HR, leiders en managers om zich bewust te zijn van deze ontwikkelingen en proactief relevante strategieën te implementeren die de organisatie toekomstbestendig maken. Hier zijn enkele belangrijke trends en inzichten die uit verschillende bronnen zijn opgedaan:

Uit het Gartner-rapport blijkt dat de top 5 prioriteiten voor HR-leiders in 2024 zijn: leader and manager development, organizational culture, HR technology, change management, en career management and internal mobility.

Deze prioriteiten weerspiegelen de focus op leiderschapsontwikkeling, organisatiecultuur, technologie, verandermanagement en loopbaanontwikkeling.

CULTUUR & EMPLOYEE ENGAGEMENT

Organisatiecultuur is geselecteerd als een topprioriteit voor HR-leiders in de Gartner 2024 Top Priorities Survey.

Culture transformation will be a key responsibility for HR leadership in 2024. As companies are going through a lot of change—rolling out new work models: flexible, hybrid, remote work—many of them are transforming their businesses and thinking about how to transform culture to align with some of those changes.” [ Brad Bell, professor of strategic human resources and director of the Center for Advanced Human Resources Studies at Cornell University https://hrexecutive.com/2024-hr-leadership-beyond-ai-focus-on-culture-listening/

“Fostering collaboration through differences, including across functions, will be key to building a common culture—and to avoid operating in silos. HR leaders, as well as other company executives, will need to master collaboration and active listening in 2024. Today’s employees are increasingly likely to want to “express themselves at work by revealing more about themselves,” extending beyond race and ethnicity to factors like parenting status. “Leaders must know how to listen and recognize the differences that matter to people.” [ Rosabeth Moss Kanter, professor of business administration at Harvard Business School https://hrexecutive.com/2024-hr-leadership-beyond-ai-focus-on-culture-listening/

‘An increasing focus on employee experience, development, and retention is visible across this year’s themes. Issues like employee flexibility, positive culture and engagement have never been more prevalent in respondents’ minds. – Ken Blanchard

Gallup heeft vastgesteld dat vier van de vijf werknemers zich op dit moment niet verbonden en betrokken voelen met hun werk (disengagement), en Gartner heeft vastgesteld dat slechts ongeveer een kwart van de mensen zich verbonden voelt met de cultuur van hun organisatie. “En slechts 16 procent van hen zegt dat ze weten wat ze van hun organisaties kunnen verwachten… Dus wanneer dingen veranderen, weten medewerkers niet wat ze van hun werkgevers kunnen verwachten,” zei Anna Krasniewska, Group Vice President, Gartner. https://www.hrmonline.com.au/section/strategic-hr/3-ways-hr-can-set-a-strategic-agenda-for-2024/#msdynttrid=GejxmjtgkHw1ZUFBqs8DwEFinANoakiKb0zqePpFMrY

Research via Unleash shows that performance and productivity have taken the top priority spot for 2024 for HR leaders, taking the crown from engagement. But in the hybrid era, you cannot have one without the other. Engagement is hard-coded into every facet of an organisation, and 2024 is the year this comes to fruition. [ https://www.myhrfuture.com/blog/nine-ways-to-put-hr-trends-and-predictions-into-practice-in-2024

Belonging, samen met welzijn, staat bovenaan de lijst van belangrijkste human capital issues in de Global Human Capital Trends-enquête van dit jaar. 79 procent van de respondenten van de enquête zei dat het bevorderen van een gevoel van verbondenheid op de werkvloer belangrijk was voor het succes van hun organisatie, en 93 procent was het erover eens dat een gevoel van verbondenheid de organisatieprestaties stimuleert – one of the highest rates of consensus on importance we have seen in a decade of Global Human Capital Trends reports. [ https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/creating-a-culture-of-belonging.html

Culture will unleash workforce potential. [ https://www.mercer.com/en-au/insights/talent-and-transformation/attracting-and-retaining-talent/5-hr-trends-for-2024-what-can-you-do-to-stay-ahead/

 

LEIDERSCHAP LEADERS & MANAGERS

According to Gartner’s report on the Top 5 Priorities for HR Leaders in 2024, “73% of HR leaders confirmed their organisation’s leaders and managers aren’t equipped to lead change”.

Managers hebben meer ondersteuning nodig om o.a. hun people management skills te verbeteren. Dit is belangrijk omdat managers een cruciale rol spelen in het stimuleren van betrokkenheid, verbondenheid, employee engagement en het aantrekken, ontwikkelen, behouden van talent. People leave managers not companies. Een mensgerichte benadering, human-centric leadership is hard nodig.

Managers can’t do it all.

Er is meer aandacht, waardering en ondersteuning voor managers nodig.

Managers are cracking under the pressure. [ Gartner Research TOP HR PRIORITIES FOR 2024

The biggest threat to businesses is not a recession — it’s overburdened managers. [ Sloanreview

Companies Have Been Neglecting Their Leadership, And It Shows [ JOSH BERSIN

Empower and invest in people managers [ https://www.linkedin.com/pulse/12-opportunities-hr-2024-from-support-function-david-green–rsq3e/

“With the Covid-19 pandemic, remote workers and the Great Attrition, people management is of greater and greater importance in decreasing burnout, identifying quiet quitting and maintaining high-functioning teams. Start empowering middle management again.” [ McKinsey

Het belang van Mensgericht Leiderschap wordt door o.a. Josh Bersin, Gartner, Korn Ferry, Gallup en McKinsey benadrukt.

 

GARTNER RESEARCH

“De mens-tot-mens-dynamiek op de werkplek dwingt leidinggevenden om mensgericht leiderschap te tonen, gedefinieerd als leiden met authenticiteit, empathie en aanpassingsvermogen. Deze eigenschappen worden al enige tijd genoemd als een van de belangrijkste kwaliteiten van excellente leiders.” [ Gartner onderzoek

Trends in HR sprak met prof. dr. Pascale Peters, hoogleraar Strategisch Human Resource management aan Nyenrode Business Universiteit, over duurzaam HRM. Haar focus ligt op het optimaliseren van de manier waarop mensen in organisaties functioneren, waarbij thema’s als duurzame inzetbaarheid, hybride werken en leiderschap centraal staan. Pascale: “We moeten de mens meer zien als een individu die op lange termijn voor meerdere partijen van waarde kan zijn, niet slechts als hulpbron om op de korte termijn in te zetten voor onszelf.”

“Leidinggevenden worden vaak gezien als degenen die het HRM-beleid implementeren op de werkvloer. Daarom moet HR co-creëren met leidinggevenden en medewerkers. Leidinggevenden vormen de ogen en oren van de organisatie en hebben ondersteuning nodig van HR. Daarom is het ontzettend belangrijk dat HR en leidinggevenden samenwerken en elkaars standpunten respecteren om vervolgens vanuit gedeelde problematiek gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.” Lees hier het interview.

Mensgericht leiderschap zorgt ook voor een inclusieve cultuur, waarbij diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) initiatieven belangrijk zijn. Het betekent ook dat medewerkers meer autonomie en zeggenschap krijgen in hoe, wanneer en waar ze werken. Passend bij de trend naar grotere werkplekflexibiliteit, het hybride werken, geactiveerd door de Covid-pandemie.

 

Inclusief Leiderschap en Diversiteit

De roep om inclusief leiderschap wordt sterker. Organisaties zullen streven naar meer diversiteit in hun leiderschapsposities en investeren in programma’s om inclusief leiderschap te bevorderen.

Hybride Werkomgevingen

De pandemie van 2020 heeft de manier waarop we werken voorgoed veranderd. In 2024 is voor veel organisaties de hybride werkplek de norm geworden, waarbij organisaties flexibiliteit bieden in termen van werktijden en locaties. Het vermogen om virtuele teams effectief te leiden en medewerkers op afstand te betrekken, blijft cruciaal voor leiders.

Employee expectations.

“The employee/organization relationship continues to evolve with studies of satisfaction, commitment, engagement, experience, well-being, and personalization.” [ Dave Ulrich https://www.linkedin.com/pulse/state-hr-looking-back-envisioning-forward-dave-ulrich-y710c/

TALENT

“Als we kijken naar het benutten van talenten in de publieke sector, dan zien we geen grote verschillen tussen de sectoren, maar wel tussen HRM’ers en medewerkers. 56% van de HRM’ers denkt dat de talenten van medewerkers worden benut, terwijl medewerkers daar significant minder positief over zijn met 43%. Desondanks is het een stijging ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2019.” [ https://www.trendsinhr.nl/hrmers-sturen-nog-niet-op-mobiliteit/

TALENT MANAGEMENT

Leaders are the backbone of great Talent Management.

Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing voor talentmanagement. Bij het ontwikkelen van effectief talentmanagement moeten HR en leiders met verschillende factoren rekening houden om de diverse, specifieke behoeften en uitdagingen binnen hun organisatie aan te pakken. O.a.; de samenwerking met verschillende generaties, ´vergrijzing´, AI, welzijn, skills shortages & skills gaps, succession planning, kwaliteit van leiderschap, diversiteit en inclusie, enzovoort. Ook belangrijk: hoe definieer je talent? Wat betekent talent voor de organisatie: beschouw je talent als een kleinere groep van de workforce: de ‘high potentials’: dit is een exclusieve talentbenadering. Of verwijst de organisatie naar het gehele personeelsbestand wanneer zij het heeft over talent? De inclusieve benadering: iedereen heeft talent, de strengths-based benadering.

👉💡Leiderschap blijft de kritische succesfactor voor organisaties én voor het ontwikkelen, verbinden en behouden van talent.

WELZIJN MENTALE GEZONDHEID VITALITEIT

Wellbeing

“In 2024, a focus on occupational wellness, one of the 8 dimensions of wellbeing, is set to take center stage, emphasizing quiet thriving, employee resilience, and adaptability in the workplace. This trend promotes an environment that nurtures overall employee wellbeing and success.” [ Urban balance Embracing and navigating wellness trends in the workplace

Generaties

Veel babyboomers gaan met pensioen en de arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Hoe bind je zowel jong talent als ervaren krachten aan je organisatie? De verschillende generaties: https://generationjourney.nl/

‘2023 was deze grijze druk volgens het CBS al 34 procent. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen. Tel hierbij op dat een groot deel van de schaarse jongeren zijn carrière anders wil invullen dan eerdere generaties, en de uitdaging is evident. Concurreren zal breder moeten dan alleen met salaris, bonussen en de traditionele auto van de zaak.’ [ Ralf Knegtmans https://mtsprout.nl/columnisten-experts/toekomst-hr-recruitment

SKILLS RATHER THAN JOBS

The number one challenge for transformation is lack of workforce capability and skills, yet only two in five HR professionals know the skills in their organisation” [ Mercer, 5 HR trends for 2024: what can you do to stay ahead?https://www.myhrfuture.com/blog/nine-ways-to-put-hr-trends-and-predictions-into-practice-in-2024>

Skills Overtake Degrees as the Paper Ceiling Crumbles

“College degrees are the top requirement of yesterday’s job descriptions. Organizations today are increasingly shredding the paper ceiling – the invisible barrier workers without degrees face – and embracing skills-based hiring, even for some corporate jobs long considered degree-dependent.

Removing degree requirements from job postings will enable organizations to attract qualified talent by hiring from a much broader talent pool that includes both internally developed talent and workers via Skilled Through Alternative Routes (STARs). Leading organizations are increasingly touting their in-house universities and business schools – and expanding apprenticeship programs – as tailored credential programs that prepare talent with the specific skills they’ll need to advance.” [Gartner https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-01-03-gartner-identifies-top-nine-workplace-predictions

“In het najaar schreef Michel van Hoeij, directeur van werving- en selectiebureau Jeij, over de trends en ontwikkelingen in recruitment. Zo zien we de afgelopen jaren de trend van op vaardigheden of skills gebaseerde werving. Uit het rapport The State of Skills-Based Hiring 2023 van TestGorilla blijkt dat volgens 70 procent van de werkgevers een op vaardigheden gebaseerde werving effectiever is dan werving op basis van cv. Zorgt werving op basis van vaardigheden voor een revolutie in werving en selectie?” https://www.trendsinhr.nl/hr-trends-en-ontwikkelingen-2024-op-een-rij/#trend1

https://www.linkedin.com/pulse/12-opportunities-hr-2024-from-support-function-david-green--rsq3e/

Skills-based HR & Recruitment: In plaats van traditionele functiegerichte benaderingen, meer focussen op de vaardigheden en de sterke punten van mensen. Dit helpt bij het identificeren van talent, het matchen van vaardigheden, sterktes met taken en het bevorderen van job crafting, duurzame inzetbaarheid en een meer wendbare organisatie.

“Skillsgericht werken betekent dat we verder moeten kijken dan alleen naar diploma’s. Het is van  belang om te begrijpen welke zachte vaardigheden iemand bezit en hoe deze passen bij het beoogde beroepsprofiel.” https://www.trendsinhr.nl/het-personeelstekort-in-de-zorg-terugdringen-met-een-skillspaspoort/

De arbeidsmarkt is volop in beweging: van hoe en waar we een baan vinden tot de vaardigheden die werkgevers zoeken. In 2024 overweegt 69% van de werkenden in Nederland te veranderen van baan. LinkedIn heeft de jaarlijkse lijst met Banen in Opkomst gepubliceerd, een overzicht van de 20 snelstgroeiende beroepen in Nederland. De functie specialist talentwerving staat op één met de meeste groei. [ Linkedin banen opkomst 2024 de 20 snelsgroeiende beroepen

SOFT SKILLS

“Er zijn drie redenen waarom soft skills een centrale plaats gaan innemen bij het werken.

Toekomstbestendig

Ten eerste maken ze medewerkers relevant. Door de opkomst van de technologie kunnen hard skills snel verouderen. Soft skills zijn meer toekomstbestendig. Organisaties kunnen daarom beter in deze vaardigheden van mensen investeren. Op de tweede plaats kan automatisering soft skills niet vervangen. Machines kunnen steeds meer, maar missen nog steeds emotionele en sociale vaardigheden, evenals hogere cognitieve vaardigheden zoals probleemoplossing, kritisch denken (inclusief brainstormen), creativiteit en systematische besluitvorming.

Communicatie met klanten en teamleden

De derde reden voor het toenemende belang van zachte vaardigheden is dat harde vaardigheden niet compleet zijn zonder zachte vaardigheden.” [https://www.trendsinhr.nl/zachte-vaardigheden-zijn-in-opkomst/

Door verandering op de wereldwijde arbeidsmarkt zullen werkenden in 2025 over andere talenten moeten beheersen dan ze nu nog overwegend inzetten. Volgens het World Economic Forum – rapport Future of Jobs- zijn analytisch denken, creativiteit en flexibiliteit de drie belangrijkste talenten van de toekomst.

Dit vooruitzicht heeft geleid tot een top 10 van vaardigheden waar de komende jaren de meeste vraag naar is:

1.    Analytisch denken en innoveren

2.    Actief leren, strategisch leren

3.    Het vermogen complexe problemen te kunnen oplossen

4.    Kritisch en analytisch vermogen

5.    Creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk

6.    Leiderschap en sociale invloed

7.    Gebruik, monitoring en beheersing van techniek

8.    Ontwerp en programmering van technologie

9.    Veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit

10.    Logisch redeneren/argumenteren en nieuwe ideeën genereren

o.a. https://chro.nl/artikel/world-economic-forum-werken-anno-2025-future-of-work/

https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

Volgens Gallup beschikt slechts één op de vijf leidinggevenden over de noodzakelijke vaardigheden om employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) te bevorderen. Dat komt voor een groot deel omdat er bij de selectie nog altijd de ‘hard skills’ en het idee dat iemand een promotie ‘verdient’ prevaleren boven de de people management skills. Soft skills zijn verre van ‘soft’, het zijn cruciale en duurzame vaardigheden voor het bereiken van harde resultaten.

Soft skills are power skills. They are the skills that give your real ‘power’ at work.’ -Josh Bersin

TECHNOLOGIE AI

Digital technology (AI) and HR. AI as a source of information will change how HR work is done. [ https://www.linkedin.com/pulse/state-hr-looking-back-envisioning-forward-dave-ulrich-y710c/

It’s true that no one yet truly knows what impact AI will have on the human workforce, but for HR professionals, 2024 is going to be spent working it out. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/12/18/the-eight-biggest-hr-trends-in-2024/?sh=7e8dcbc5197c>

Medewerkers kunnen bang zijn en zich afvragen of hun baan zal verdwijnen. “Zal AI alles gaan doen wat ik nu doe/vroeger deed?” Hard skills kunnen door AI worden overgenomen, maar soft skills, zoals creativiteit en empathie, niet. We hebben meer menselijkheid nodig om AI te beheren. Dit is iets waar leiders over moeten nadenken. AI heeft inderdaad de potentie om bepaalde taken over te nemen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat AI ook nieuwe kansen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

AI Creates, Not Diminishes, Workforce Opportunity

“Despite anxiety and significant discussion around how GenAI will impact jobs, in the short- to medium-term, generative AI will fully replace few jobs. GenAI will lower the level of technical skills needed for many roles, widely increasing the roles for which candidates can qualify. Many jobs heavily impacted by GenAI will be redesigned and will have new responsibilities that include interacting with GenAI tools.

This year, leaders should partner with HR to assess how GenAI investments should change their teams’ roles and workflows, and how to identify potential internal candidates for newly redesigned roles. HR must also evaluate the impact on hiring strategies, identifying which technical requirements and assessments are now unnecessary for open and upcoming roles and determining how to assess talent against any new skill needs.”” https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-01-03-gartner-identifies-top-nine-workplace-predictions

In 2024 zijn er zoals je kunt zien dus verschillende interessante trends voor HR professionals om rekening mee te houden, zoals de focus op mensgericht leiderschap en het toenemende belang van soft skills, welzijn, talent en de krappe arbeidsmarkt en de impact van technologie op het werk. Niet iedere trend is even belangrijk of relevant voor iedere organisatie, het is daarom belangrijk om deze kritisch te onderzoeken en kijken of het past bij de organisatie. Het is wel aan te raden om op de hoogte te zijn van deze trends, je erdoor te laten inspireren en omdat het kan helpen om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Ben je een gedreven leidinggevende en/of HR-professional en vind je dit soort thema´s interessant? Volg mij dan hier of op LinkedIn. Heb je nog vragen, wil je samenwerken, meer weten over mijn aanbod? Als je hierover met mij in gesprek wilt gaan, of als ik je ergens mee kan helpen dan hoor ik het graag! Je kunt hier zelf een afspraak maken met mij. 

 

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...