Leiderschap Team

TEAM: Together Everyone Achieves More

TEAM: Together Everyone Achieves More


Cijfers van Gallup, een bekend bureau dat onder meer grootschalig internationaal onderzoek doet naar medewerkersbetrokkenheid, laat zien dat een meerderheid van de werkenden, wereldwijd, niet tevreden is over zijn direct leidinggevende.

Enkele van de suggesties die Gallup aanreikt ter verbetering: meer tijd besteden aan de ontwikkeling van medewerkers en meer aandacht voor de medewerker als persoon. Door te focussen op de sterke punten van je medewerkers en hun verantwoordelijkheden en taken daar zoveel mogelijk op af te stemmen, help je ze te groeien en meer eigenaarschap te nemen. Bovendien zorg je zo voor meer vertrouwen, betrokkenheid en betere prestaties.

Goed leiderschap begint altijd met een beeld van hoe de gewenste toekomst eruit zou moeten zien, heldere doelen en het hebben van een  gezamenlijke visie. 

VISIE

KERNVRAGEN:

JE PERSOONLIJKE VISIE

 • Welke visie heb jij ten aanzien van leidinggeven?
 • Wat is jouw ‘leadership brand’?
 • Leiderschapsstijl: hoe wil je graag leidinggeven? Wat zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten (welke waarden zijn daar bijvoorbeeld bij van belang)?
 • Hoe haal je het maximale uit je mensen?
 • Hoe zet je daarvoor je sterke punten en effectief leiderschapsgedrag in?
 • Hoe wil je gezien worden als leidinggevende, welk voorbeeldgedrag past daarbij?

JE VISIE VOOR HET TEAM

 • Waar wil je heen met je team? Wat is je visie op de toekomst van je team? Zonder heldere doelen kun je de richting niet bepalen en door je mensen erbij te betrekken verhoog je commitment. 
 • Heb je de passie/drive/energie om een bepaald doel in de toekomst te bereiken, sta je er helemaal achter en draag je dat ook enthousiast en inspirerend uit naar je team?
 • Hoe kun je jouw visie op de toekomst het beste op je team overbrengen?
 • Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf, hoe blijven deze aansprekend en ‘levendig’ voor je teamleden?
 • Door welke waarden zie je graag dat het gedrag van je team bepaald wordt?
 • Sta je zelf open voor feedback en geef je voldoende feedback?
 • Feedforward (toekomstgericht); kijk je regelmatig samen met de teamleden naar de toekomst met een focus op mogelijkheden? Dit werkt vaak beter dan feedback (met betrekking tot het verleden), waar de focus merendeels ligt op wat fout is gegaan. Focus meer op wat wel goed is gegaan, ‘versterken wat werkt’ en vier successen.
 • Werken je teamleden goed samen? Versterken ze elkaar? Is er onderling vertrouwen? Wat verlangen ze van jou als manager zodat ze maximaal tot hun recht komen en met plezier naar het werk gaan?
 • Welke verwachtingen heb jij van je team als leidinggevende?
 • Weet je wat jouw teamleden motiveert of juist frustreert? Waar krijgen ze energie van, waar verliezen ze energie?
 • Hoe meet je vorderingen?
 • Wat zijn beperkingen om de visie waar te maken (interne en externe belemmeringen), in hoeverre heb je hier invloed op?

BETROKKENHEID VERGROTEN

Door mensen te betrekken bij de visie en doelstellingen en door hun sterke punten te (h)erkennen en in te zetten vergroot je het enthousiasme en de betrokkenheid en wordt de kans op succes groter. De beste leidinggevenden investeren in de ontwikkeling van hun mensen. En door de krachten te bundelen vergroot je de kracht en kansen op succes.

Laat mensen groeien in waar ze goed in zijn, wanneer je mensen op de juiste plek zet leveren ze de beste prestaties, zorg dat ze meer uit hun talenten kunnen halen, laat ze voor zover mogelijk taken doen waar ze de meest affiniteit mee hebben, energie van krijgen en die passen bij hun sterke punten. Herken, erken en ontwikkel je de sterke punten van je teamleden? Heb je oog voor de complementaire krachten in je team en benut je deze ook?

AANDACHT

Wees zichtbaar, heb aandacht, houd contact, toon interesse. Mensen hebben behoefte aan een gevoel van verbondenheid met anderen. Als leidinggevende kun je dit bevorderen, het is dan ook gemakkelijker om vertrouwen te winnen en mensen te motiveren, in beweging te brengen en tot veranderingen aan te zetten.

Voor betrokkenheid en verbondenheid is een emotioneel veilig klimaat nodig, waarin medewerkers zich gezien en gehoord voelen en waar ze hun sterke kanten mogen en kunnen ontwikkelen. Leiderschap speelt  een cruciale rol bij het verhogen van prestaties, werkplezier en medewerkersbetrokkenheid.

Wat is het doel van je teamvergaderingen? Bijvoorbeeld; kennis delen, steun, verantwoordelijkheid delen, creativiteit stimuleren, problemen oplossen, (klant)cases bespreken en evalueren, brainstormen, inspireren, successen vieren. Probeer het doel van je teamvergaderingen eens af te wisselen.

5 THOUGHT-PROVOKING QUESTIONS TO ASK YOURSELF 

1. Why should anyone be led by you? 

2. What are you doing for others to make their lives better?

3. What have you always wanted to do that you can start doing next week?

4. What type of work-life balance now will ensure you have no regrets in 10 years’ time?

5. What three words would you like others to use to describe you when  you’re not in the room?

(Source: E-book The energizing leader – Strengthscope)

Potentieel benutten

Word een ‘strengths spotter’: ontdek de sterke punten van je mensen en help ze hun sterke punten in kaart te brengen en  te optimaliseren en zaken die prestaties blokkeren kunnen verhelpen. Zorg ervoor dat medewerkers helder hebben wat hun beperkende zwakke punten en prestatierisicogebieden zijn en weten waar ze terecht kunnen om deze punten te compenseren of te verbeteren.

De meeste medewerkers beschikken over veel meer talenten dan in hun job benut wordt, het niet optimaal benutten van talenten kan leiden tot een ‘bore-out’ en onbetrokkenheid. De meest effectieve manier om de sterke punten van medewerkers te maximaliseren is door middel van hun managers.

Bijna 7 op de 10 medewerkers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten en positieve eigenschappen, zijn meer betrokken. En meer betrokkenheid, bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties veel winst te behalen.

Wees heel duidelijk over ‘wat’ er moet worden bereikt (richting en kaders), maar betrek medewerkers bij het besluit over ‘hoe’ ze daarvoor hun sterke punten en ervaring kunnen aanwenden voor het bereiken van de gewenste resultaten. Bouw een positieve werkomgeving op waarin mensen het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel. Mensen hebben behoefte aan autonomie, ‘meesterschap'(het inzetten van hun kwaliteiten/expertise) en zingeving. 

Het benutten van potentieel en talenten zorgt voor meer energie en het leidt tot betere prestaties, intrinsieke motivatie en plezier in het werk. Ook volgens Harvard hoogleraar en psycholoog Robert Kegan kijken de meeste organisaties te weinig naar het potentieel van al hun medewerkers.

Volgens Kegan is groei -of geen groei- ook de reden voor de vele burn-outs in het bedrijfsleven. Veel professionals kunnen hun potentieel niet volledig benutten op het werk, hierdoor gaat talent, productiviteit en energie verloren. 

Als je het beste wilt halen uit je team, moet je eerst het beste halen uit jezelf. Ontwikkel een persoonlijke effectieve stijl van leidinggeven en haal meer voldoening uit je werk. Investeer in jezelf en je ontwikkeling, geef aandacht aan wat nu echt bij je past, wat je drijft, waar je energie van krijgt en hoe je optimaal kunt presteren. Inzicht in je sterke punten en leiderschapskracht is de eerste stap op weg naar excellent leiderschap.

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.

Kitty Schaap

CoAchieve | Leiderschapscoaching Leiderschapsontwikkeling - Talent Coach Strengths-based management

Recommended Articles