Strengths-based, Talentgericht werken | Een positieve en sterke organisatie

Talentgericht werken
Een positieve en sterke organisatie.

Werken vanuit talenten | Van functioneren naar floreren = excelleren

Mensen die kunnen en mogen werken vanuit hun talenten hebben meer energie en veerkracht, halen meer voldoening uit het werk, zijn breder inzetbaar, presteren beter en hebben minder kans op een burn-out. Bovendien zijn ze meer betrokken bij hun werk en de organisatie.

Mensen komen het beste tot hun recht wanneer zij worden ingezet op hun talenten. Dit leidt tot versterking van persoonlijk leiderschap, beter kunnen omgaan met emotionele belasting en verhoging van employee engagement (medewerkersbetrokkenheid). Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer gebruik kunnen en mogen maken van hun sterke kanten, hoger scoren op zelfvertrouwen, ervaren competentie, welzijn en het realiseren van doelen.

Bevlogen medewerkers, sterke teams en inspirerend, talentgericht leiderschap. 

Binnen organisaties is er nog te veel onbenut potentieel en talent, dat potentieel aanboren en talenten laten bloeien levert een win-win situatie op voor mens en organisatie. Er is steeds meer behoefte aan zelfverwerkelijking, wendbaarheid, verbondenheid, autonomie, werk kunnen doen waarbij je je talenten in kunt zetten en een organisatiecultuur waar je voldoende kansen krijgt om te floreren. Ik begeleid leidinggevenden en professionals die hun (zelf)leiderschap willen versterken. Daarbij maak ik gebruik van een actuele wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de sterke punten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams. Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken, als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig. Sterke organisaties hebben positief leiderschap nodig. De ontwikkeling van een sterke, positieve organisatiecultuur begint met krachtig positief leiderschap. Hier kun je mijn artikel downloaden over Positief Leiderschap, gepubliceerd in het Tijdschrift Positieve Psychologie >>>.

Strengths-based development & Assessments (Leiderschap, Talent, Employee Engagement) – Leiderschapscoaching – Talentontwikkeling – Employee Engagement – Coaching, Masterclasses & Inspiratiesessies.

Benieuwd naar wat ik voor jouw organisatie kan beteken? Neem dan nu contact met mij op, ik kijk er naar uit om met je in gesprek te gaan over de mogelijkheden!