Talentgericht werken | Een positieve en sterke organisatie

Talentgericht werken
Een positieve en sterke organisatie.
Leiderschapscoaching Employee Engagement

Floreren en excelleren door een strengths-based aanpak voor ontwikkeling. Deze benadering voor ontwikkeling is geworteld in de positieve psychologie. Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken, als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig.

Positieve Psychologie

‘Uit onderzoek van mijn collega’s Meijer en Van Woerkom blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van TM’. Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

“Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s) en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en C.Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat. Daarmee lijkt de talenten- en sterkepuntenbenadering een duidelijk plaats te verdienen in het HRM van deze eeuw.” Bron: PWnet

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke over het algemeen belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

 

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

 

Er wordt steeds meer gesproken over de rol van leidinggevenden bij de transformatie naar Agile en dat daar een ander soort leiderschap voor nodig is. ‘Nieuw of modern leiderschap’ of hoe je het ook wilt noemen, maar er is hoe dan ook -of je organisatie nu wel of niet agile is- een ander soort leiderschap nodig tegenwoordig; mensgericht, talentgericht leiderschap. Het kennen en inzetten van sterke punten of talenten geeft positieve energie, intrinsieke motivatie, versterkt zelfvertrouwen, eigenaarschap, veerkracht en welzijn.

 

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren. Het StrengthscopeLeider programma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan bijvoorbeeld het volgen van een training. Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de coachingsessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten.

 

Wil je advies over wat het beste bij jou en/of de organisatie past? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend verkenningsgesprek.

  • Meer zelfkennis, impact, vertrouwen en veerkracht.
  • Je talenten beter laten aansluiten op je functie.
  • Beter kunnen omgaan met werkdruk, minder negatieve stress.
  • Werken vanuit eigen kracht maakt je authentiek.
  • Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook anderen beter begrijpen en waarderen.
  • Beter kunnen werken in teamverband.
  • Beter kunnen omgaan met minder sterke eigenschappen, belemmerende overtuigingen.
  • Je bent meer gedreven en gaat met meer plezier en energie aan het werk.
  • Je gaat beter presteren als je bewust je natuurlijke talenten inzet.
  • Een positief perspectief; je focust meer op mogelijkheden, kansen en sterktes.
  • Versterken van eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.