SOAR: Strengths, Opportunities, Aspirations, Results

In mijn (coaching)gesprekken met leidinggevenden komt nog vaak de bekende SWOT analyse langs. Het conventionele model voor strategische planning -Strengths & Weaknesses, Opportunities & Threats- wordt nog binnen veel organisaties gebruikt. Het nadeel is dat er bij SWOT toch vaak de nadruk wordt gelegd op het negatieve, op beperkingen en zwaktes en te weinig op de mogelijkheden en sterktes.

In tegenstelling tot de klassieke SWOT analyse gaat de SOAR analyse uit van de sterke punten benadering en AI (appreciative inquiry | de waarderende benadering, een aanpak voor positieve organisatieverandering), focust meer op positieve elementen en is sterk resultaatgericht.

SOAR biedt een vernieuwde aanpak voor strategische planning gericht op positieve verandering met een focus op kracht, versterken wat werkt.

Focus op de sterktes (Sterktes), het potentieel, de kwaliteiten, vaardigheden in je team of organisatie en de kansen in je omgeving (Opportunities). Focus meer op wat wil je wel in plaats van wat wil je niet, waar wil je naartoe (Aspirations): formuleer een positief doel, ambitie, visie, droom gericht op het gewenste resultaat (Results).

Dit zorgt voor meer positieve energie, en betrokkenheid van je mensen om van aspiraties naar succes toe te werken.

SWOT lijkt een gebalanceerde analyse maar uit onderzoek blijkt dat de toepassing hiervan in de praktijk leidt tot het deficiëntie denken, de aandacht gaat voornamelijk uit naar het negatieve, de beperkingen en zwakke punten (o.a. Braveman et al., 2011). SOAR kan een goed alternatief zijn, het is niet per definitie een betere aanpak, in sommige situaties -afhankelijk van de organsiatiecontext, cultuur, doelstellingen en dergelijke- kan het zo zijn dat de keuze voor het meer traditionele SWOT beter is. Maar voor veel organisaties kan het interessant zijn om in ieder geval eens kennis te maken met het alternatief SOAR. Zie hier een voorbeeld van SWOT én SOAR voor TESLA (https://slidemodel.com/how-to-use-swot-analysis-or-soar-analysis/).

De zwaktes en bedreigingen uit de SWOT analyse worden niet genegeerd maar er wordt met een ‘andere lens’ naar gekeken. Onze werkomgeving verandert in rap tempo en de manier waarop we leren, werken en samenwerken is drastisch veranderd. Mensen en organisaties moeten zich moeiteloos aan die veranderingen kunnen aanpassen als ze optimaal gebruik willen maken van kansen die zich voordoen.

SOAR staat voor Strengths (Sterke punten) – Opportunities (Kansen) – Aspirations (Ambities) – Results (Resultaten). Het past mooi bij het ontwikkelingsmodel van Strengthscope: Aspirations (Ambities) – Awareness (Bewustzijn) – Action (Actie) – Agility (Wendbaarheid) – Success (Resultaten).

Door vanuit aspiraties naar de gewenste toekomst (welke resultaten willen we behalen, wat is succes?) toe te werken heeft dit model een meer positieve, toekomstgerichte en actiegerichte insteek en biedt het meer mogelijkheden voor creatie en innovatie.

SWOT werkt ook meer top down terwijl SOAR vooral goed werkt als je alle stakeholders erbij betrekt, zo stimuleert het ook employee engagement (medewerkersbetrokkenheid).

Actieve participatie van medewerkers is van cruciaal belang voor het slagen van ingezette veranderingen en mensen ervaren minder weerstand, komen sneller en meer vanuit intrinsieke motivatie in beweging als er sprake is van een gedeeld positief toekomstbeeld waar men naartoe kan werken.

FLOREREN

Om te floreren en excelleren is het essentieel om een mindset en aanpak te hebben die je helpt te focussen op de sterke punten en mogelijkheden in plaats van te focussen op zwakke punten en beperkingen. Zie de afbeelding (Strengthscope) hieronder. Op welk pad besteed jij of je organisatie het merendeel van de tijd? Wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor je het op onderste pad terechtkomt? Welke specifieke actie kun je ondernemen om op het bovenste pad te blijven?

Afbeelding: STRENGTHSCOPE

Het doel van de positieve psychologie is ‘flourishing’. Flourishing consists of positive emotions, engagement, relations, meaning, accomplishment (Martin Seligman). Inzichten en technieken die een bewezen positieve impact hebben op het floreren van mensen in organisaties zijn: de ‘strengths-benadering’ (sterke punten benadering) en ‘appreciative inquiry’ (waarderende benadering).

Vanuit de positieve psychologie en de psychologie van arbeid en gezondheid is er onder andere meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden (bevlogenheid, flow, veerkracht), sterke punten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap* (inspirerend, coachend, gericht op verbinding en ontwikkeling).

Veel organisaties kunnen nog wel wat meer positief (zelf)leiderschap gebruiken. ‘Het nieuwe leiderschap is talentgericht leiderschap’. Een effectieve leidinggevende is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. De positieve psychologie en de sterke punten aanpak zijn in opmars en dat is mooi want we groeien het meest daar waar onze kracht ligt. De SOAR aanpak als onderdeel van organisatieontwikkeling sluit hier mooi op aan.

Kitty Schaap MA, MSc

Leiderschapscoaching en Strengths-based (talent en carrière) coaching voor professionals.


Inspiratie / ontvang nieuwe artikelen