ASSESSMENTS, REPORTS & COACHING AVALAILBE IN DUTCH AND ENGLISH

STRENGTHSCOPE

UNLOCK YOUR POTENTIAL

KNOW YOUR STRENGTHS

Discover, define and develop your unique strengths and perform to your full potential.

Strengthscope voor individuen (particulieren, medewerkers)

StrengthscopeLeider voor leidinggevenden

StrengthscopeEngage voor Employee Engagement.

StrengthscopeLeader provides leaders and managers with a clear picture of their strengths and risks both in terms of what energises and to maximise performance.

STRENGTHS

Werken vanuit je kracht

People who use their strengths deliver better outcomes and generate greater value for those around them and their organisations. Identifying and then using our strengths makes us more confident, engaged with work, productive and able to build better relationships with colleagues. We are here to accelerate people’s appreciation of themselves and help them bring their strength energy to work.

Why should you use your strengths? Resarch shows that using our strengths makes us happier, engaged, and more likely to achieve our goals. Knowing your strengths helps you to focus on the tasks you do well and enjoy, and the benefits are backed by research. It won't just benefit you, but the people, teams, and organisations you work with.

Strengthscope® – Measures your strengths at work

We work with one of the world’s leading online strengths assessment tools called Strengthscope®, which helps individuals, teams and organizations build greater awareness of their strengths, energizers and natural talent potential and how these can be used to optimize performance and overall engagement at work. It is the first step to genuinely understand the qualities that energise and strengthen individuals. It helps you discover how to apply strengths at work and achieve exceptional performance.

Voor het ontdekken, ontwikkelen en optimaal inzetten van werkgerelateerde sterke punten biedt Strengthscope unieke online assessments en tools die wereldwijd door een groot aantal gerenommeerde organisaties wordt ingezet. Ik werk bij voorkeur met Strengthscope omdat het evidence-based is, het is positief, respecteert de uniciteit en complexiteit van de mens, het stopt je niet een hokje. Strengthscope is het enige assessment op dit gebied dat goedgekeurd is als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument door de British Psychological Society. Bovendien kan het zowel voor particulieren (leiderschap & career coaching) als voor de volledige employee life cycle en organisatiebreed ingezet worden. Zo zijn er specifieke assessments en veel hulpmiddelen voor individuele medewerkers, voor teams, voor leidinggevenden en voor employee engagement. Strengthscope is de meest uitgebreide tool op de markt in het kader van werkgerelateerde sterktes & energizers, ondersteund door een breed scala aan hulpmiddelen. Het inzetten van energiegevers en talenten leidt tot high performance en het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid.

Strengthscope meet 24 werkgerelateerde sterke punten verdeeld over 4 clusters: Emotioneel, Relationeel, Denken, Uitvoeren

Definitie sterke punten: 

“Onderliggende kwaliteiten die ons energie geven en waar we goed in zijn (of het potentieel hebben om goed in te worden).”

🟣 Sterke punten zijn de kwaliteiten die je van nature hebt, waar je energie van krijgt en die je het meest enthousiasmeren. Het zijn je sterke punten die uiteindelijk bepalen hoe betrokken je bij een taak en job bent en hoelang dat zo zal blijven.

🟣 Onderzoek toont aan dat onze sterke punten ons de grootste mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en groei. Dit zijn gebieden waar we topprestaties kunnen leveren wanneer bewust vaardigheden, kennis en ervaring opbouwen.

🟣 Onze sterke punten verschillen van onze competenties. Terwijl onze sterke punten laten zien waar we energie van krijgen, zijn competenties aangeleerde vaardigheden, kennis en gedragingen die we over langere tijd hebben ontwikkeld. 

🟣 Kennis van zowel jouw eigen sterke punten en prestatierisico’s als die van je collega’s, kan je helpen inzien hoe je het beste met anderen om kunt gaan en effectievere relaties kunt opbouwen. 

Strengths

 ‘”Het gebruiken van sterke punten gaat gepaard met positieve emoties, beter functioneren en innovatief gedrag.”

– Prof.dr. Marianne van Woerkom

Strengths

Benutten van potentieel en talent, werken vanuit kracht.

Het Strengthscope assessment is ontworpen om iemands persoonlijke sterke punten te identificeren en het biedt inzicht in wat iemand van nature goed doet, energie van krijgt en hoe dit kan worden ingezet om meer voldoening en succes te ervaren in het werk.

Meer zelfvertrouwen: de focus op sterke punten draagt bij aan het vergroten van impact, zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

Meer zelfkennis: een beter begrip van de eigen voorkeuren, aannames, drijfveren, waarden en gedragingen, wat kan leiden tot een beter begrip van hoe iemand het beste kan functioneren, het beste tot zijn of haar recht komt en hoe hij/zij effectiever kan samenwerken met anderen.

Betere prestaties: door te werken vanuit kracht kan men effectiever en efficiënter werken en meer voldoening en betrokkenheid bij het werk ervaren.

Betere samenwerking: meer inzicht in de eigen sterke punten en die van anderen kan bijdragen aan een betere samenwerking en teamwerk. Het leidt tot meer begrip, empathie en effectieve communicatie tussen teamleden. Door te begrijpen wat de sterke punten zijn van anderen in het team, kunnen professionals effectiever samenwerken en bijdragen aan een meer inclusieve en productieve werkomgeving. Teamleden kunnen hun individuele sterke punten en hun complementaire sterke punten inzetten en zo het team versterken.

Gerichte loopbaanontwikkeling.

Groei, identificatie van ontwikkelingsbehoeften: het Strengthscope assessment identificeert niet alleen de sterke punten, maar ook de minder sterke punten en valkuilen van een professional. Dit kan helpen bij het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Meer veerkracht, innovatie, positieve emoties, energie, minder kans op burn-outs. Weten waar je energie van krijgt en waar je energie verliest.

Verhoogde motivatie en betrokkenheid.

Sterk leiderschap ontwikkelen:  authentiek, mensgericht, talentgericht leidinggeven.

Een positieve mindset. Een focus op sterke punten impliceert een focus op mogelijkheden en kansen, in plaats van beperkingen en problemen.

Werken vanuit sterke punten zorgt voor authenticiteit, veerkracht, enthousiasme, focus, creativiteit en betere prestaties in het algemeen.