Strengths-based HRM

Positive People Management

Strengths-based coaching en programma´s

Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor HR-professionals

Haal het beste uit jezelf en maak vanuit je HR-functie het positieve verschil voor medewerkers en leidinggevenden.

Positieve Psychologie

Positive Psychology is the scientific study of positive human functioning and flourishing on multiple levels. – Martin Seligman & Mihaly Csikszentmihaly

Inzichten vanuit de positieve psychologie, strengths-based aanpak helpen om het welzijn en de prestaties van medewerkers te maximaliseren.

Bijna 7 op de 10 werknemers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten zijn meer betrokken. En toch richten we onze aandacht meestal meer op het negatieve in plaats van het positieve.

Het doel van de positieve psychologie is floreren, het gaat dan o.a. over geluk, voldoening, positieve energie en veerkracht, intrinsieke motivatie, ontwikkeling, positieve emoties en relaties en bevlogenheid. Het is een zinvolle aanvulling op de psychologie van arbeid & organisatie.

De focus van HRM en leiderschap ligt vooral op het omgaan met en het begrijpen van mensen en het benutten van potentieel en talenten. Natuurlijk spelen beleid, processen, technologie en dergelijke een rol, maar het draait toch vooral om mensen. Het is dus eigenlijk best logisch dat kennis van positieve psychologie in je voordeel kan werken.

De kracht van HR

Als HR-professional wil je het beste uit medewerkers halen en draag je in belangrijke mate bij aan de kracht van mens en organisatie. Je bent gefocust op groei, op ontwikkeling, je helpt en stuurt anderen. Je moet motiveren, mediëren, faciliteren, adviseren en stimuleren en door de hectiek van de dag kom je zelf soms te weinig toe aan je eigen ontwikkeling en zelfontplooiing.

Veel HR-professionals ervaren de druk van het willen en moeten presteren, de organisatie verwacht veel van ze en ze stellen vaak ook hoge eisen aan zichzelf. Je moet waarschijnlijk veel van jezelf en zelfontwikkeling en het realiseren van je eigen ambities vind je ook heel belangrijk maar je maakt er weinig tijd voor vrij. Je doet er goed aan eens vaker stil te staan bij wat je nu eigenlijk echt wilt in plaats van moet, waar krijg je energie en voldoening van, wat past echt bij je, wanneer zit je in een flow, wat ervaar jij als succes, welke relaties geven je een goed gevoel en welke minder, wat zijn nu nog de belemmeringen die je in de weg zitten, waar zit jouw drive, wat zijn je onderscheidende sterke punten, waar ligt jouw kracht?

Het benutten van sterke punten is volgens de positieve psychologie een belangrijk aspect van welzijn. Strengths-based development is een actuele aanpak voor ontwikkeling met de uniciteit en kracht van mensen als uitgangspunt voor het versterken van motivatie, welzijn, prestaties en employee engagement.

Als je je sterke punten meer kunt benutten krijg je meer energie, haal je meer voldoening uit je werk en vergroot je je waarde voor de organisatie. Vanuit meer zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om je onderscheidende sterke punten (waar je positieve energie van krijgt en waar de meeste kansen voor groei en excelleren liggen) te ontdekken en in te zetten. Ook krijg je inzicht in je performance risico gebieden als overdreven sterke punten, zwakke punten, beperkende overtuigingen, contextuele beperkingen, en dergelijke.

Onderzoek heeft aangetoond dat we authentieker zijn, sneller leren, meer intrinsiek gemotiveerd zijn, minder stress ervaren, onze doelen sneller bereiken en beter presteren wanneer we ons richten op persoonlijke sterke punten.


"Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve." - Jaap Paauwe, professor Human Resource Studies


Haal meer uit jezelf en je HR-functie en maak het positieve verschil voor medewerkers en leidinggevenden.


Je kunt vanuit jouw positie van grote waarde zijn voor het ontwikkelen van een positieve bedrijfscultuur, het stimuleren van ontwikkeling en het vergroten van betrokkenheid, werkplezier en prestaties. En ook op het gebied van goed leiderschap en goed werkgeverschap speel je een belangrijke rol.

Als je het beste uit jezelf en je HR-functie wilt halen is het zinvol jezelf te positioneren vanuit je kracht. Dat is waardevol voor jezelf én de organisatie.

Investeren in je eigen sterktes en die van medewerkers en leidinggevenden loont.

Werken vanuit je kracht betekent niet dat je nog harder voor jezelf moet zijn of harder moet gaan werken om nog meer te bereiken. Het zit al in je, je beschikt waarschijnlijk al over voldoende vakkennis en competenties.

Met meer impact, gemak, zelfvertrouwen en plezier werken en aspiraties waarmaken lukt niet als je vooral gaat focussen op waar je nog niet goed in bent, op zwakke punten, tekortkomingen en/of door jezelf te vergelijken met anderen. Krachtiger worden doe je juist door te versterken wat al werkt, vanuit authenticiteit, door je eigen unieke potentieel meer te benutten en je aspiraties, waarden, sterke en minder sterke punten te (her)kennen. Dat is wat uniek, onderscheidend en sterker maakt en waardoor je ook je toegevoegde waarde vergroot voor de organisatie.


Het HR-werkveld verandert in hoog tempo en vraagt andere kwaliteiten en sterk (zelf)leiderschap van HR- Professionals.


Werk verandert door onder andere steeds verdergaande automatisering en ook veel HR-taken kunnen tegenwoordig volledig of bijna volledig worden geautomatiseerd. Maar HRM wordt in plaats van minder belangrijk steeds belangrijker, met name op het gebied van people, purpose, passion, performance.

In deze snel veranderende wereld is het van cruciaal belang dat HR de medewerkers en leidinggevenden helpt te motiveren, floreren en excelleren.

Waar HRM lange tijd voornamelijk operationeel was is dat langzaam maar zeker steeds meer aan het verschuiven naar strategisch. Door deze transitie krijgt HRM steeds meer zeggenschap en invloed.

Het versterken van veerkracht en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van zelfleiderschap is van groot belang om met alle uitdagingen in de snel veranderende wereld om om te kunnen gaan. HR-professionals en leidinggevenden nemen door de waan van de dag vaak te weinig tijd voor zelfontwikkeling en zelfreflectie. Zelfleiderschap begint met zelfkennis, de kracht in jezelf vinden en je bent op je best wanneer je dat doet wat van nature het beste bij jou past.Coaching wordt steeds belangrijker voor leidinggevenden en HR. Door jezelf te ontwikkelen en te laten coachen ben je veel beter in staat om ook medewerkers te coachen en te laten groeien en floreren en om leidinggevenden te ondersteunen bij hun coachende rol.

Om anderen goed te kunnen coachen is op de eerste plaats een grote mate van zelfkennis belangrijk. Wat zijn je eigen overtuigingen, belemmeringen, valkuilen, aannames, drijfveren, waarden, aspiraties, sterke en zwakke punten?

Coachen vraagt om een bepaalde mindset, kennis en vaardigheden. Kennis is macht hoor je vaak maar aan kennis heb je niet heel veel als je het niet toepast. Knowledge isn’t power until it is applied.

Dat gaat ook op voor talent, aan talent en potentieel heb je niet veel als je er niets of weinig mee doet, als je het niet ontsluit, je moet het de kans geven om te bloeien en groeien. Talent in actie = een sterk punt.


Voor wie?

Voor HR-professionals die zichzelf en de organisatie willen versterken. En de waarde inzien van het werken vanuit talenten en het bevorderen van een mensgerichte organisatie en positief (zelf)leiderschap vanuit inzichten van de positieve psychologie/strengths-based aanpak.

Mijn aanbod is vooral geschikt voor gedreven, resultaatgerichte en ontwikkelingsgerichte HR-professionals (managers, adviseurs, business partners, met minimaal 1 jaar relevante ervaring).


Wetenschappelijk onderbouwd

Ik ben gespecialiseerd in de unieke en positieve strengths-based benadering voor coaching en ontwikkeling en maak daarbij gebruik van de positieve psychologie, de oplossingsgerichte benadering en Strengthscope tools. Deze aanpak is evidence-based, actueel, praktisch en resultaatgericht en zorgt ervoor dat je sneller tot nieuwe inzichten komt en je doelen en resultaten behaalt.

De opgedane inzichten en tools kun je effectief inzetten voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling én ook voor je organisatie (bijvoorbeeld op het gebied van employee engagement, leiderschapsontwikkeling, organisatiecultuur, performance management en talentontwikkeling).

Investeren in het ontdekken, inzetten en benutten van sterke punten en het benutten van de complementaire krachten vergroot de veerkracht van mensen en de wendbaarheid van organisaties.

De positieve psychologie/strengths-based aanpak biedt theorieën, instrumenten, handvatten en interventies voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor het aantrekken, motiveren, beoordelen, coachen en ontwikkelen van medewerkers. Positieve effecten van het werken met strengths zijn: betere prestaties, welzijn, innovatie, positieve emoties, betere samenwerking, intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

Door mijn eigen ruime ervaring als HR-professional en als afgestudeerd Managementwetenschapper met als specialisatie Strategisch Human Resource Management, heb ik een goed inzicht in de specifieke uitdagingen waar je mogelijk voor staat. Ik ben betrokken, empathisch, gedreven en gefocust op resultaten.

Met de strengths assessments en trajecten vergroot je je persoonlijke impact, maak je je inzet vanuit meer zelfvertrouwen en authenticiteit zichtbaarder, werk je krachtiger vanuit je eigen talenten en waarden, creëer je een positieve werkomgeving, ondersteun je leidinggevenden (bijvoorbeeld bij hun coachende rol) en vergroot je de betrokkenheid en prestaties van leidinggevenden en medewerkers.

Let´s CoAchieve

Comments are closed.