The best way to achieve great results is through your strengths. Are you using yours?

Sterke leiders, sterke mensen, sterke organisaties.

Hoe stimuleer je meer verbinding, motivatie, positieve energie en autonomie? Hoe breng je het beste naar boven in je team? Wat hebben medewerkers tegenwoordig nodig om te floreren en excelleren? Wat heb je zelf nodig om effectiever en met meer positieve energie leiding te geven?

Wat is goed leiderschap? Alleen al het feit dat er zo ontzettend veel leiderschapsstijlen en leiderschapsmodellen zijn bewijst dat er geen 1 recept is voor goed leiderschap. Uiteindelijk leidt elke leidinggevende anders.

Leiderschap vanuit kracht in plaats van macht.

Sterk leiderschap

Leiderschap blijft belangrijk, ook nu met het hybride werken en het werken met zelforganiserende teams bijvoorbeeld is er juist veel behoefte aan positief, krachtig leiderschap.
  • Wil je meer impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie?
  • Het potentieel, de kracht van je team meer benutten?
  • Niet (nog) harder werken maar wel meer uit jezelf halen en je leiderschap versterken?
  • Meer de regie nemen over je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan?
  • Je doelen sneller en gemakkelijker realiseren?
  • Beter inzicht krijgen in je sterktes, zwaktes, valkuilen en wat je eigen effectieve stijl is? Ontdekken wat jouw leiderschapskracht is?

 

Effectief leiderschap is een kunst en het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen kunnen floreren en excelleren is niet zo eenvoudig. In mijn programma´s, masterclasses en coaching ligt de focus vooral op het versterken van aanwezige leiderschapskwaliteiten, effectief leiderschapsgedrag en strengths. Daarbij maak ik gebruik van een actuele, inspirerende, wetenschappelijke onderbouwde aanpak.

Werk samen met mij voor het versterken van je leiderschap en ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd.

"Leaders who use their strengths effectively and develop high performance leadership behaviours are rated as more effective." Strengths Partnership research, 2017

Authentiek leiderschap

Goede leidinggevenden willen impact hebben en van waarde zijn, voor het team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk dat je kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team. Vind je het ondanks je inspanningen en goede intenties soms (of meestal…) best wel een lastige uitdaging om de leider te zijn die je wilt zijn?

Hoe kun je het optimale uit jezelf en je team halen? Hoe wil je gezien worden als leidinggevende, welk voorbeeldgedrag past daarbij? Wat is jouw eigenheid in jouw leiderschap?

Authentiek leidinggeven kan alleen als je over veel zelfinzicht en zelfreflectie beschikt. Welke onderscheidende sterke punten en welke waarden vormen de basis van je leiderschap? Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de leidinggevenden een incompleet beeld van zichzelf heeft. Vanuit je kracht leidinggeven is de basis van authentiek leiderschap.

Er is geen one-size-fits-all, ´de ideale leider en de beste manier van leidinggeven´ bestaat niet. Studies tonen aan dat leiderschap contextueel is en niet bepaald wordt door een vaste set eigenschappen of een gemeenschappelijke set van competenties.

Leiders worden krachtig omdat ze een goed begrip hebben van hun doel, visie, waarden en sterke punten en de know-how om deze effectief te gebruiken. Ze creëren ook een omgeving waar anderen hun individuele en complementaire sterke punten kunnen gebruiken.

Leiderschapskracht = de combinatie van je unieke kwaliteiten, sterke kanten, overtuigingen, waarden en gedragingen. En hoe je deze inzet op een authentieke, positieve, effectieve manier om prestaties, werkplezier, betrokkenheid en succes te vergroten. Als je het beste wilt halen uit je team en je impact en effectiviteit wilt vergroten, moet je eerst het beste halen uit jezelf.

Sterk leiderschap gaat steeds meer over wie je bent. Leiderschapsontwikkeling vraagt dus in de eerste plaats om persoonlijke ontwikkeling: het kennen van persoonlijke waarden, drijfveren, talenten en valkuilen, zwaktes en sterktes. Investeer in jezelf en je ontwikkeling, geef aandacht aan wat bij jou past, wat je drijft, waar je energie van krijgt en hoe je optimaal kunt presteren.

Van functioneren naar floreren = excelleren.

Maak kennis met een evidence-based en actuele aanpak waarbij ook het potentieel en de talenten van je team beter worden benut, zodat medewerkers kunnen floreren. Met behulp van een krachtgerichte methodiek brengen we jouw onderscheidende sterktes naar boven en kan je zelf de krachten op individueel en teamniveau stimuleren.

Je krijgt meer inzicht en duidelijke handvatten voor het motiveren, beoordelen, coachen en ontwikkelen van medewerkers.

Positieve effecten zijn meer betrokkenheid (employee engagement), versterken van eigenaarschap, (zelf)leiderschap, betere prestaties en samenwerking. Minder kans op burn-out en negatieve stress.

Teamleden kunnen elkaar beter aanvullen, wat leidt tot minder concurrentie, conflicten en tot betere, effectievere samenwerking.

Hoe komt het nou dat mensen bij de ene leidinggevende helemaal tot bloei komen en dus kunnen floreren, terwijl bij een andere leidinggevende het potentieel onbenut blijft en mensen gedemotiveerd raken, hun energie verliezen en zelfs “uitchecken”? Als je mensen vraagt wie de beste leidinggevende is die ze ooit hebben gehad krijg je vaak als antwoord dat hij of zij het beste uit die persoon wist te halen. Medewerkers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten zijn meer betrokken.

Ik heb veel verschillende leidinggevenden ontmoet en een groot aantal daarvan mogen begeleiden. In de praktijk heb ik gezien hoeveel impact de leidinggevende heeft, zowel negatief als positief.

Leiders en managers hebben in de praktijk moeite om authentiek en effectief leiding te geven, om resultaatgerichtheid en mensgerichtheid krachtig te combineren, om op een positieve manier leiding te geven. Mijn brede ervaring, drive en kennis van actuele, relevante wetenschappelijke inzichten zet ik in om je hierbij te helpen -zowel online als face2face-.

‘Leiders met een hoge mate van zelfinzicht kennen hun beperkingen en sterke punten en kunnen zichzelf met humor bekijken. Ze zijn graag bereid om te leren als er iets te verbeteren valt en staan open voor constructieve kritiek en feedback. Op grond van zijn trefzekere zelfbeoordeling weet een leider wanneer hij om hulp moet vragen en waar hij zich op moet richten voor het ontwikkelen van nieuwe leiderschapscompetenties.’ (Goleman, Daniel  Over leiderschap). 

Leiderschaps ontwikkeling

Als je succesvol wilt zijn als organisatie dan moeten leidinggevenden het beste uit zichzelf en anderen halen. Klinkt simpel maar dat is voor veel leidinggevenden toch een hele uitdaging. Het potentieel, de kwaliteiten van medewerkers in de organisatie (h)erkennen en benutten vraagt van leidinggevenden dat zij weten hoe ze de talenten van medewerkers kunnen ontdekken, waarderen, inzetten en ontwikkelen.

Het is niet vanzelfsprekend dat managers of leiders goed zijn in hun leidinggevende rol maar met de juiste begeleiding en inzichten kun je wel sterk groeien in je leiderschap. Leiderschap kun je ontwikkelen, maar de focus ligt meestal op het verwerven van competenties en technische vaardigheden en dat is niet voldoende. Volgens onderzoek investeren organisaties wereldwijd zo’n 37 miljard euro in leiderschapstrainingen, heel veel geld dus maar het levert niet heel veel op.

De ontwikkeling van managers en leiders wordt dan ook voornamelijk aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties. Veel organisatie bieden trainingen aan op het gebied van conflictmanagement, feedback geven, timemanagement enzovoort. Maar dat zorgt er niet echt voor dat een manager/leider vanuit haar of zijn kracht kan werken en het resulteert ook niet in het versterken van de kracht, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat professionals vooral kunnen excelleren als ze kunnen bouwen op hun strengths. Maar helaas wordt er in ontwikkelingstrajecten nog te vaak de nadruk gelegd op de zwaktes, tekortkomingen, gaps en verbeterpunten. De focus op tekorten werkt demoraliserend en het is minder effectief dan het bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes als een middel voor prestatieverbetering. De kracht van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen.

“Leiders hebben overal ter wereld de neiging om de verkeerde persoon tot manager te benoemen en ze vervolgens te trainen in administratieve zaken. Dat is niet de manier om het menselijk potentieel te maximaliseren.” In lijn daarmee blijkt uit grondige data-analyse van Gallup dat het niveau van medewerkersbetrokkenheid in 70% van de gevallen kan worden verklaard door het al dan niet functioneren van de manager. En een niet zo betrokken (en dus wat ongelukkig) team van medewerkers is zeer onwenselijk, alleen al vanwege de extra kosten die hiermee gepaard gaan, omdat niet de maximale arbeidsproductiviteit wordt behaald”.  (goede managers zijn de sleutel tot succes. Consultancy.nl)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste leiders geen accuraat zelfbeeld hebben. Ze vinden zichzelf vaak inspirerend en mensgericht maar medewerkers denken daar heel anders over. Daarom is 360graden feedback en leiderschapscoaching van groot belang.

Volgens Gallup beschikt slechts één op de vijf leidinggevenden over de noodzakelijke vaardigheden om employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) te bevorderen. Dat komt waarschijnlijk omdat er bij de selectie nog altijd de ‘hard skills’ en het idee dat iemand een promotie ‘verdient’ prevaleren boven de de people management skills. Soft skills zijn verre van ‘soft’, het zijn cruciale en duurzame vaardigheden voor het bereiken van harde resultaten.

Krachtig leiderschap

Er bestaat geen recept voor goed leiderschap, goed leiderschap leer je niet uit een boekje en ook niet door 1000+ boeken te lezen. Hoe interessant en inspirerend en soms ook nuttig de meeste boeken ook zijn (ik lees ook graag en veel over leiderschap), het kan ervoor zorgen dat je in de war raakt van al die verschillende theorieën, modellen, stijlen en meningen. Het is belangrijk om je eigen ‘stem’, je eigen stijl te vinden die goed voor jou en de organisatie werkt. Krachtig leiderschap leer je ook niet in trainingen in een klaslokaal. Het kan wel een beetje helpen maar het zet geen zoden aan de dijk voor duurzame positieve veranderingen. Meestal gaat het dan om een hele lijst met voorgeschreven competenties waar je als leidinggevende aan moet werken.

Er worden andere eisen aan leiderschap gesteld en om daaraan te kunnen voldoen zijn reflectie en zelfinzicht belangrijker dan ooit. Neem jezelf mee naar het werk, laat zien wie je bent, wees authentiek. Een ‘rol spelen’ komt ook wederzijds vertrouwen niet ten goede, mensen zien al snel dat je niet ‘echt’ bent, ze weten niet wat ze aan jou hebben.

Wil je jouw volledige potentieel als leidinggevende ontplooien en inzetten? Je medewerkers meer zien groeien en floreren? Meer op een bij jou passende, verbindende en talentgerichte manier leiding gaan geven?

Interesse? Neem dan vooral contact met mij op voor meer informatie over deze aanpak en de programma’s, of voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Met wie werk ik graag samen?

Je bent een ambitieuze leidinggevende en voelt dat je meer uit jezelf en jouw team kan halen voor meer groei, betrokkenheid en succes. Je wilt meer energie en voldoening uit je leiderschap halen en motivatie en eigenaarschap van je teamleden vergroten. Je wilt een positieve impact hebben op de mensen waar je leiding aangeeft. Je wilt je aspiraties, waarden en kwaliteiten helder krijgen en je niet leiden door de waan van de dag maar door je leiderschapskracht. Ik werk graag samen met managers en leiders (en hun organisaties) om de effectiviteit van leiderschap te vergroten op een positieve en duurzame manier. Leven en werken vanuit je waarden en kracht leidt naar een meer authentieke en effectieve leiderschapsstijl. Ga voor positief en krachtig leiderschap.

Aanpak

De trajecten, coaching en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om hun leiderschap te versterken en om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties. De focus ligt meer op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en beperkingen en je gaat jezelf ontwikkelen vanuit je kracht, vanuit de strengths waar je al over beschikt. Sterke leiders, sterke mensen, sterke organisaties.

Unieke assessments

Voor sommige trajecten zet ik Strengthscope assessments in. Voor een leiderschapsprogramma kan het unieke StrengthscopeLeider assessment gebruikt worden. Strengthscope® is erkend door de British Psychological Society als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument. Strengthscope® biedt de mogelijkheid de sterke punten van medewerkers, leidinggevenden, teams en organisatie als geheel in kaart brengen. Er is ook een ROI-instrument (Strengths Employee Index) om het betrokkenheidsniveau van medewerkers te meten op basis van sterke punten. Voor individuen, teams, leidinggevenden en employee engagement.

Leiderschapsprogramma van 7 maanden
Individueel of voor het Managementteam
Geschikt voor

Coachingsprogramma’s voor managers en leiders.

Programma’s voor bijvoorbeeld toekomstige, veelbelovende of senior leidinggevenden.

Voor managers, ondernemers, teamleiders, MT-leden met minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring. Dit programma wordt aangeboden als individueel traject of voor een groep, een Managementteam.

Start your leadership strengths journey with

Coaching

Individual coaching is the best investment you can make in yourself!

“The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. A coach really, really helps.” Coaches help professionals realize when and why they engage in behaviors, which helps stimulate long-term behavior change. - former Google CEO Erik Schmidt
Heb je nog vragen? Vul het contactformulier in, en ik beantwoord je vraag binnen 2 werkdagen.

Start hier jouw leadership strengths journey

Wil je meer weten, heb je nog vragen, wil je graag eerst een gratis verkenningsgesprek met mij hebben? Boek een afspraak met mij of neem contact op  met het contactformulier.

Strengths coach. Certified to use StrengthScope psychometric profiling as a tool for leadership development, strengthening (self)leadership, enhancing wellbeing, performance and employee engagement.