Sterke leiders, sterke organisaties

Positief Leiderschap

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk om je eigen unieke sterke leiderschapskwaliteiten te kennen, te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat je meer kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team. De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur, van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, investeren in het talent van jezelf, jouw team en de organisatie loont.

Leiderschapskracht 

Leiders voor de toekomst hebben waarden en visie nodig, moeten authentiek en wendbaar zijn, innerlijke harmonie bezitten en doelgericht zijn. Voeg aan deze combinatie bewustzijn en verantwoordelijkheid, geloof in jezelf en een flinke portie emotionele intelligentie toe en we hebben een krachtig recept.John Whitmore

Positief (talentgericht, strengths-based, transformationeel) leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching, assessments en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties.

Vergroot je impact en effectiviteit door meer inzicht te krijgen in je eigen sterke punten, aspiraties, waarden, interne en externe belemmeringen die je kracht kunnen ondermijnen, prestatierisico’s en welke gedragingen je leiderschap effectief of ineffectief beïnvloeden. Vanuit zelfreflectie, feedback van stakeholders en begeleiding van mij kom je vanuit inzicht en analyses tot actie.

Ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd. Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Als leidinggevende heb je een grote impact op de prestaties, motivatie, betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers. Je moet in staat zijn om medewerkers te inspireren, motiveren en talenten te benutten.

Voor wie?

Je bent een gedreven leidinggevende (manager, teamleider, ondernemer, CEO) en je wilt je leiderschapskracht vergroten, meer vanuit authenticiteit leidinggeven, sterker worden in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen en meer voldoening uit je werk halen. Je wilt meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, prestaties en betrokkenheid verhogen. Ik begeleid managers/leiders die hun leiderschap willen versterken. Daarbij maak ik gebruik van gevalideerde assessments en een actuele wetenschappelijk onderbouwde aanpak die het potentieel van leidinggevenden aanboort en versterkt.

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende. Wat zijn je leiderschapskwaliteiten en hoe kom je over op anderen? Wat is jouw ambitie en visie over leiderschap, hoe ontwikkel je een leiderschapsstijl die past bij jou en de huidige tijd?

Het succes van leiderschap wordt bepaald door de mate waarin je als leidinggevende het potentieel, de kracht van anderen optimaal weet te benutten. Leiderschap passend bij deze tijd vraagt om een focus op het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, groei, inzet en betrokkenheid van mensen.

'BOUW JE OP STERKTES, OF PROBEER JE JE ZWAKTES TE COMPENSEREN? ALS JE JE ENERGIE RICHT OP HET COMPENSEREN VAN ZWAKTES, DAN EINDIG JE MET EEN GROTE SET VAN STERKE ZWAKTES. ZORG DAT JE JEZELF OP JE STERKE PUNTEN BLIJFT ONTWIKKELEN EN DURF DAAROP TE VERTROUWEN.'
(Hoogleraar en leiderschapscoach Bas Kodden)

Haal meer uit je leiderschap

Wil je ook meer uit jouw leiderschap halen? Vanuit authenticiteit op een talentgerichte, positieve en effectieve manier leidinggeven? Meer inzicht krijgen in je onderscheidende leiderschapskwaliteiten en leiderschapsgedrag en hoe jouw stakeholders deze ervaren?

Zelf actief bezig zijn met ontwikkeling en zelfreflectie kan ook inspirerend zijn voor je teamleden. Een sterke leidinggevende erkent onder andere dat hij of zij altijd kan blijven leren en is een rolmodel voor anderen. Ben je bereid om te investeren in het verder ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten en in het ontwikkelen en verfijnen van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl? Neem dan contact met mij op.

Krachtig, authentiek leiderschap.

Als leidinggevende kan je alleen het allerbeste uit je team halen als je dat ook uit jezelf weet te halen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar dat is het in de praktijk meestal niet. Leidinggeven begint bij jezelf. Welke onderscheidende sterktes en welke verwachtingen en waarden vormen de basis van je leiderschap? Welk gedrag is wenselijk en wordt als effectief en positief ervaren? Hoe kan je je medewerkers inspireren, gemotiveerd en betrokken houden? Hoe kan je de talenten van medewerkers optimaal benutten? Hoe haal je meer voldoening en energie uit je werk?

Strengths-based leiderschap (transformationeel, positief leiderschap of talentgericht leiderschap), stelt de mens centraal. Het impliceert geloven in het potentieel, in de kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie en zelfleiderschap bij medewerkers. En door te werken vanuit je eigen sterke punten, kracht en authenticiteit presteer je beter, realiseer je je doelen sneller, heb je meer impact en haal je veel meer voldoening uit je leidinggevende rol.

Hoe haal je het beste uit jezelf en je team voor het versterken van motivatie, prestaties, energie, werkplezier en betrokkenheid?

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

De snel veranderende wereld waarin we leven -“verandering is de enige constante geworden”- en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, relationeel sterk en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren en om excellente prestaties te leveren. Dit vraagt om leidinggevenden die zich richten op onder andere:

  • Het versterken van employee engagement (medewerkersbetrokkenheid, bevlogenheid).
  • Het inspireren en faciliteren van anderen om het beste uit zichzelf te halen.
  • Het stimuleren van een open en positieve cultuur.
  • Het versterken van energie, vertrouwen en samenwerking.

Authenticiteit, emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden zijn nu meer dan ooit belangrijk. En leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek (of plekken) ingezet worden, daar waar zij hun talenten en kracht het beste kunnen benutten.

leiderschapscoach

Kitty Schaap MA, MSc

Leiderschapscoach, Talentcoach, Master in Management, Master in Cultural Sciences, Certified Strengths Coach, 20+ jaar ervaring als HR Manager & coach.

Met veel plezier en succes begeleid ik al jaren leidinggevenden, teams en professionals op het gebied van leiderschap en talentontwikkeling. Wat mij kenmerkt als persoon en als professional is openheid, gedrevenheid, betrokkenheid, kritisch denken, vertrouwen, een duidelijke visie op leiderschap, een focus op groei en duurzame resultaten. Onder andere door mijn kennis en ruime ervaring op het gebied van zowel HRM, management, psychologie, leiderschap, talentontwikkeling en coaching, ben ik een stevige, inspirerende en betrouwbare partner voor mijn klanten. CoAchieve heb ik opgericht na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest voor verschillende (internationale) bedrijven, onder andere voor Sony, Mexx, Shell, Amoco BP, Merck en Sotheby’s. Ik werk graag samen met gedreven ondernemers, leidinggevenden en professionals die het beste uit zichzelf willen halen. Het is mijn passie om mensen meer te laten werken vanuit hun talenten en potentieel. De coachingsgesprekken, programma’s en masterclasses kunnen gehouden worden te Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Een aantal trajecten zijn ook volledig online binnen een veilige e-coaching omgeving te volgen.

Wil je graag met mij samenwerken/meer weten over het aanbod? Neem contact met mij op, een eerste gesprek is altijd gratis.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden, sterke punten van mensen en positief leiderschap (talentgericht, transformationeel, gericht op verbinding en ontwikkeling). Mijn programma’s, coachtrajecten en masterclasses zijn gebaseerd op de bouwstenen; strengths-based approach, emotionele intelligentie, positief / strengths-based leiderschap, intrinsieke motivatie, growth-mindset en appreciative inquiry.

Je versterkt je (zelf)leiderschap door je volledige potentieel te benutten, een positieve mindset te ontwikkelen, je sterktes te ontdekken en deze ook optimaal en effectief in de praktijk te gebruiken. Wil je meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, betrokkenheid verhogen, je leiderschap versterken en meer energie en voldoening uit je werk halen? Ik begeleid je hier graag bij, vanuit mijn expertise op het gebied van talentontwikkeling, HRM, leiderschapsontwikkeling, positieve psychologie, employee engagement en strengths-based leiderschap.

StrengthscopeLeader allows leaders to discover what it is that makes them truly unique, and provides valuable feedback on how to bring their authentic style into their leadership role. StrengthscopeLeader report is the only dedicated strengths-based 360 leadership profiler on the market today.

Wat klanten zeggen:

“Het is heel goed om de dingen te bekijken vanuit andere perspectieven dan ik normaal gewend was…. Het pad van mogelijkheden in plaats van het pad van belemmeringen. Kitty, super bedankt voor de goede professionele coaching die echt gericht was op mij als persoon”  Sales Manager, Miele *  “Kitty haar manier van begeleiden en geven van feedback/uitleg schepte een open en vertrouwd gevoel wat het makkelijk maakte om de analyse te bespreken. Wat ook zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s, waardoor het duidelijk is geworden op welk niveau mijn krachten het meest zichtbaar zijn, of als concrete bijdrage worden ervaren.” Director Business Development, Thermaflex *  “Kitty begrijpt de kunst om op een rustige en open manier te helpen inzicht te verwerven in eigen kunnen en om je op die manier op het pad te zetten van positiviteit.”  Accountmanager * “Intelligente manier van mee-analyseren en daardoor mij – als gecoachte –uitdagen om inzicht te krijgen en actie te nemen vanuit dit inzicht – dit deed Kitty op een prettige rustige en professionele manier.”  Sales Manager * “Kitty is business savvy and the combination of her HR background, management and coaching skills and experience in leadership challenges made me feel very comfortable going through my report with her and talking openly about the challenges and opportunities I experience at work” Renate, Director, KLM * “I have experienced the coaching by Kitty as genuine and honest, which made it easy to open and felt comfortable doing so (getting out of the comfort zone). I sincerely endorse Kitty to any organization or individual that is concerned in working with a highly committed and enthusiastic coach”. General Manager *  “De wetenschappelijke basis die ten grondslag van deze methode is door de coach duidelijk aangegeven en heeft mij vertrouwen gegeven – ik vond dit heel belangrijk.” * “Het is een verademing om op een meer positieve manier naar mijn eigen functioneren te kijken en om te proberen ook de sterke kanten van andere mensen om mij heen te ontdekken en waarderen. Een heel boeiende en nuttige ervaring waar ik veel van heb geleerd.” *  “Het StrengthscopeLeider traject heb ik met heel veel positieve energie doorlopen” * “Dit traject is enorm leerrijk en positief geweest”  * Ik heb het coaching traject met Kitty Schaap als uiterst effectief – leerzaam, professioneel en aangenaam ervaren. * Kitty is a strong business partner for leaders and teams. She has gained extensive theoretical and practical knowledge of organizational development and this has proven to be of added value to the workshops and programs she delivered at Sotheby’s. * Kitty is an excellent sounding board for a range of issues at all levels of an organisation. She brings sensitivity and practical solution. She is not afraid of conflict and is adept at managing difficult situations between others. She is very trustworthy and people feel confident discussing confidential matters with her. She can see things from multiple angles. She is well researched and challenges expert external advisors as necessary -often exposing gaps in their work-. She has an investigative nature. Kitty wil ik graag aanbevelen voor organisaties die op een hoog niveau mensen op een serieuze manier willen coachen om lange termijn winst te zien. Door de 1 op 1 gesprekken met mijn coach Kitty Schaap kon ik dagelijkse dingen vanuit mijn werk toetsen op datgene waar mijn sterkten zitten en waar ik in de “overdrive” ging. Wat zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s”

Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daarop af te stemmen.
- Stephen Covey
Your best bet for success lies in building on who you already are, not in trying to become someone you’re not.
The best leadership decision I have ever made during my entire career at Microsoft, was the decision to start working on my own and my team´s strengths - Jan Mülfeit
If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader
Een leider is iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen.
- Brene Brown, Durf te leiden
Artikelen, tips, gratis download E-book Positief Leiderschap en mijn artikel over positief leiderschap gepubliceerd in het Tijdschrift voor Positieve Psychologie