Sterke leiders, sterke organisaties

Sterke leiders, sterke organisaties

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur, van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, vraagt veel van leidinggevenden. Talentgericht / strengths-based leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat ook de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching, assessments en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn o.a. bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties.

Modern Leiderschap

Leiders voor de toekomst hebben waarden en visie nodig, moeten authentiek en wendbaar zijn, innerlijke harmonie bezitten en doelgericht zijn. Voeg aan deze combinatie bewustzijn en verantwoordelijkheid, geloof in jezelf en een flinke portie emotionele intelligentie toe en we hebben een krachtig recept. – John Whitmore

Vergroot je impact en effectiviteit door meer inzicht te krijgen in je eigen sterke punten, aspiraties, waarden, interne en externe belemmeringen die je kracht kunnen ondermijnen, prestatierisico’s en welke gedragingen je leiderschap effectief of ineffectief beïnvloeden. Vanuit zelfreflectie, feedback van stakeholders en begeleiding van mij tijdens dit traject kom je vanuit inzicht en analyses tot actie.

Ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd. Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Als leidinggevende heb je een grote impact op de prestaties, motivatie, betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers. Je moet in staat zijn om medewerkers te inspireren, motiveren en talenten te benutten.

“The leader’s role is to free people, not control them – to free their strengths, ideas, energy and value, rather than straightjacketing them with fear, rules and bureaucracy” Tony Hsieh, Zappos

Als leidinggevende kan je alleen het allerbeste uit je team halen als je dat ook uit jezelf weet te halen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar dat is het in de praktijk meestal niet. Leidinggeven begint bij jezelf.

  • Welke onderscheidende sterktes en welke waarden vormen de basis van je leiderschap?
  • Welk leiderschapsgedrag is wenselijk en wordt als effectief en positief ervaren?
  • Hoe ontwikkel je een effectieve, positieve en authentieke leiderschapsstijl?
  • Hoe kan je je medewerkers inspireren, gemotiveerd en betrokken houden?
  • Hoe kan je de talenten van medewerkers optimaal benutten?
  • Hoe haal je meer voldoening en energie uit je werk?

Voor wie?

Je bent een gedreven leidinggevende (manager, teamleider, ondernemer, CEO) en je wilt je leiderschapskracht vergroten, meer vanuit authenticiteit leidinggeven, sterker worden in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen en meer voldoening uit je werk halen.

Je wilt meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, betrokkenheid verhogen, je leiderschap versterken en meer energie en voldoening uit je werk halen. Ik begeleid je hier graag bij, vanuit mijn expertise op het gebied van talentontwikkeling, HRM, leiderschapsontwikkeling, positieve psychologie, employee engagement en strengths-based leiderschap. Investeren in het verder ontwikkelen en versterken van een authentieke en positieve leiderschapsstijl, levert veel op voor jezelf en de organisatie.

StrengthscopeLeider Programma

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke over het algemeen belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

Er wordt steeds meer gesproken over de rol van leidinggevenden bij de transformatie naar Agile en dat daar een ander soort leiderschap voor nodig is. ‘Nieuw of modern leiderschap’ of hoe je het ook wilt noemen, maar er is hoe dan ook -of je organisatie nu wel of niet agile is- een ander soort leiderschap nodig tegenwoordig; mensgericht, talentgericht leiderschap. Het kennen en inzetten van sterke punten of talenten geeft positieve energie, intrinsieke motivatie, versterkt zelfvertrouwen, eigenaarschap, veerkracht en welzijn.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat.

Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren.

Het StrengthscopeLeider programma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan bijvoorbeeld het volgen van een training. Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de coachingsessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten.

“Persoonlijk leiderschap is het proces van het je voor ogen houden van je visie en je waarden, en je leven aanpassen om daarmee congruent te zijn.” Stephen Covey

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life” Steve Jobs

Versterk je leiderschap

Je vergroot je effectiviteit en impact, onder andere door middel van zelfreflectie, zelfontwikkeling, zelfinzicht en 360gradenfeedback van je stakeholders. Een traject start meestal met StrengthscopeLeider, een self-assessment en feedback van anderen (tot maximaal 18 stakeholders), dit leidt tot waardevolle kennis over waar de kracht wel en niet ligt en hoe anderen je leiderschapskwaliteiten, gedrag en resultaten waarderen. De methode is positief, oplossingsgericht, resultaatgericht, gestructureerd en is verankerd in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

“Het StrengthscopeLeider traject heb ik met heel veel positieve energie doorlopen” * “Dit traject is enorm leerrijk en positief geweest”  * “Wat zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s” * “Intelligente manier van mee-analyseren en daardoor mij – als gecoachte –uitdagen om inzicht te krijgen en actie te nemen vanuit dit inzicht – dit deed Kitty op een prettige rustige en professionele manier”  * “Het is heel goed om de dingen te bekijken vanuit andere perspectieven dan ik normaal gewend was. Het pad van mogelijkheden in plaats van het pad van belemmeringen. Kitty, super bedankt voor de goede professionele coaching die echt gericht was op mij als persoon”

Goed leiderschap begint bij jezelf, het vraagt om zelfkennis, kennis van je waarden, talenten en valkuilen, van sterke en minder sterke punten, van gedrag en hoe anderen (je stakeholders) jouw leiderschapskwaliteiten waarderen. Door het (verder) ontwikkelen van een bij jou passende en effectieve stijl van leiderschap zorg je voor meer vertrouwen, werkplezier, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties.

Samen gaan we werken aan het realiseren van jouw doelen voor een duurzaam resultaat. De programma’s hebben een positieve, constructieve en actiegerichte insteek, vanuit een bewezen wetenschappelijke methode. Op basis van jouw ontwikkelingsvragen kunnen we meer focussen op de gebieden die voor jou het meest relevant en belangrijk zijn.

Als leidinggevende heb je een grote invloed op de prestaties en het welzijn van medewerkers. En daarmee ook op de betrokkenheid en bevlogenheid, werkgeluk ofwel employee engagement. Welke leiderschapsstijl is het meest geschikt om employee engagement te bevorderen? Uit onderzoek blijkt dat strengths-based leiderschap (positief, talentgericht leiderschap) hier hoog scoort.

Strengths-based Leadership Yields 73% Engagement

Strengths-based leadership or positive leadership puts people first. It implies believing in the potential, in the power of people and encouraging employee engagement and self-direction. Organizations where people can thrive are more powerful and successful; they score higher on productivity, customer satisfaction, employee involvement and talent retention.

 

Ook volgens Covey, 2010 moeten leiders mensen stimuleren en naar hun sterke kanten kijken. Niet naar de zwakke kanten. Minstens 80% van je communicatie als manager moet positief zijn. Mensen functioneren beter als ze niet alleen hun talenten kunnen gebruiken, maar hun werk ook nog graag doen. Als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig.

‘Het nieuwe leiderschap is talentgericht leiderschap’. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, leiderschapsstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle.

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

Leiderschapsprogramma Jouw leiderschapskracht

Een individueel progamma bestaande uit 8 coachingsessies en tussentijdse online begeleiding. Het traject start met een StrengthscopeLeider assessment en vervolgens krijg je gedurende gemiddeld vijf maanden 1-op-1 coaching, tussentijdse oefeningen, materiaal, tips en begeleiding.

➢ Een gestructureerd proces

➢ Bewezen aanpak

➢ Veel persoonlijke aandacht en begeleiding

➢ Praktisch & Positief

➢ Wetenschappelijk onderbouwd en gecertificeerd

➢ Duurzame resultaten

➢  Een intensief traject waarbij je de opgedane inzichten en kennis ook snel productief weet te maken binnen de organisatiecontext.

Masterclass Positief, Talentgericht Leiderschap

Tijdens deze masterclass krijg je actuele theoretische inzichten, handvatten, oefeningen en materiaal om jezelf, je team en de organisatie te versterken.

Vergroot je leiderschapsrepertoire met nieuwe inzichten,  methoden en technieken die prestaties, betrokkenheid en welzijn verhogen en die je direct kunt toepassen in de praktijk.