Leiderschap van nu

Haal het beste uit jezelf en je team voor het versterken van motivatie, prestaties, energie, werkplezier en betrokkenheid.

Haal meer uit je leiderschap.

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk om je eigen unieke sterktes en leiderschapskwaliteiten te kennen, te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat je meer kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team. Ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd.
Wil je meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, betrokkenheid verhogen, je leiderschap versterken, een goed bij jou passende, authentieke leiderschapsstijl ontwikkelen en meer energie en voldoening uit je werk halen? Ik begeleid je hier graag bij, vanuit mijn expertise op het gebied van HRM, talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, positieve psychologie, employee engagement en strengths-based leiderschap.

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, investeren in het talent van jezelf, jouw team en de organisatie loont.

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

De snel veranderende wereld waarin we leven “verandering is de enige constante geworden” en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, relationeel sterk en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren en om excellente prestaties te leveren.

Leiderschap van nu is mensgericht, transformationeel, positief leiderschap. Het impliceert geloven in het potentieel, in de kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie en zelfleiderschap bij medewerkers.

Dit soort leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties.De beste leiders halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar dat is het in de praktijk meestal niet. Weet je welke onderscheidende sterktes en welke waarden de basis vormen van je leiderschap? Ben je in staat de kracht van anderen te (h)erkennen en te ontwikkelen? Weet je hoe je je medewerkers gemotiveerd en betrokken kunt houden?

Leiding geven aan een ander, kan alleen vanuit goede zelfkennis en zelfreflectie. You can’t manage others if you don’t manage yourself first – Peter Drucker. Leiderschapsontwikkeling vraagt dus in de eerste plaats om persoonlijke ontwikkeling: het kennen van je persoonlijke waarden, talenten en valkuilen. Een goede manager / leider kent zijn of haar sterktes en minder sterke punten. Als je van daaruit handelt, voel je een betere verbinding met jezelf en anderen waardoor je meer zelfvertrouwen, authenticiteit en positieve invloed ervaart.

De snel veranderende wereld waarin we leven en het werken met nieuwe organisatievormen en het toenemende werken op afstand, vereist leidinggevenden die over veel zelfkennis beschikken, positief, verbindend en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren en talenten te benutten.

Focus op ethisch en mensgericht leiderschap is de nieuwe norm, dit blijkt o.a. uit onderzoek onder Europese CEO’s naar de veranderende visie op leiderschap van managementadviesbureau Korn Ferry.

We hebben meer mensgerichte leidinggevenden nodig die kunnen inspireren, motiveren, beïnvloeden, verbinden en een positieve cultuur creëren waarin mensen de kans krijgen om te bloeien, hun sterke punten en potentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Marshall Goldsmith is een van de meest gerespecteerde CEO-coaches ter wereld en zijn beste advies voor leiders op dit moment is ´be human´

Als het gaat om leiderschapsontwikkeling, staan ​​soft skills als empathie centraal en vormen ze de crux van elk initiatief (The Dale Carnegie Book on L&D Best Practices).
Hoe haal je het beste uit jezelf en je team voor het versterken van motivatie, prestaties, energie, werkplezier en betrokkenheid?

Leading by example

Als leidinggevende ben je een rolmodel, als jij werkt aan je ontwikkeling dan stimuleer je anderen om dat ook te doen. Iedereen heeft potentieel en als leidinggevende kan jij je teamleden helpen bij  het ontdekken en stimuleren daarvan. Benut de sterke punten op individueel en team niveau voor betere prestaties en meer betrokkenheid en verbondenheid.

Onbenut potentieel is als slapend kapitaal en jij hebt het vermogen om elke dag het potentieel in anderen te ontketenen. Je moet de mensen om je heen inspireren, verbinden en versterken om optimaal te presteren en de resultaten te behalen die je samen met hen wilt bereiken.

Faciliteer een veilige omgeving die je team de kansen geeft om hun ideeën en talenten in actie om te zetten. Geef ze voldoende mogelijkheden om hun potentieel te ontsluiten en zelfleiderschap te stimuleren.  Creëer voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling waarbij medewerkers worden geïnspireerd, uitgedaagd en aangemoedigd.

Ontdek, waardeer en benut de individuele sterke punten, ervaring, vaardigheden en prestaties en moedig je teamleden aan om hun unieke sterke punten voor zichzelf in te zetten én om anderen te helpen en te versterken.  

Focus op progressie, het belang van het vieren van successen wordt door veel leidinggevenden nog te veel genegeerd. Het boeken van progressie is één van de meest motiverende factoren in het werk volgens uitgebreid onderzoek.

Mensgericht, Positief Leiderschap

Er is steeds meer behoefte aan zelfverwerkelijking, zingeving, verbondenheid, autonomie, werk kunnen doen waarbij je je talenten in kunt zetten en een organisatiecultuur waar je voldoende kansen krijgt om te floreren.

Goed leiderschap impliceert werken vanuit authenticiteit, heldere doelen, persoonlijke sterktes, waarden en visie en het faciliteren van een cultuur waarin mensen kunnen floreren.

Positief leiderschap resulteert in meer vertrouwen, autonomie, betere prestaties, minder negatieve stress, veerkracht en meer betrokkenheid van medewerkers.

Een artikel van mij over Positief Leiderschap is gepubliceerd in het Tijdschrift Positieve Psychologie >> Positief Leiderschap. Betrokken, verbindend en talentgericht leidinggeven

Benut potentieel

Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken. Als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig.

Ook volgens Stephen Covey, moeten leiders mensen stimuleren en naar hun sterke kanten kijken. Niet naar de zwakke kanten. Minstens 80% van je communicatie als manager moet positief zijn.

Hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt employee engagement, vermindert personeelsverloop, vergroot de inzetbaarheid, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking.

Voor TvOO (Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties) schreef ik het artikel Focus op Kracht. >>

Versterk betrokkenheid

Er is geen one-size-fits-all voor employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) inspanningen. Uit steeds meer onderzoek blijkt wel dat een focus op sterke punten een zeer positieve invloed heeft op het bevorderen van betrokkenheid. Wanneer mensen hun sterktes iedere dag kunnen inzetten, zijn ze veel meer betrokken bij hun werk. En leiderschap is één van de meest belangrijke drivers voor engagement.

Voor CHRO en CFO ben ik samen met andere experts geïnterviewd over employee engagement. >> Employee Engagement begint bij de top"Build on your own strengths to strengthen others."


“Your best bet for success lies in building on who you already are, not in trying to become someone you’re not.”

Versterk je leiderschap.

Vanzelfsprekend worden de Covid19 maatregelen in acht genomen. Uitgangspunt is dat we samenwerken op een prettige, veilige manier en daar waar nodig kunnen mijn diensten flexibel aangepast worden.

Strengths-based leiderschapsontwikkeling vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die het potentieel van leidinggevenden aanboort en versterkt.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren.

Mijn leiderschapsprogramma’s zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties. Voor een aantal trajecten werk ik met gevalideerde (StrengthscopeLeider) assessments. De focus ligt meer op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en beperkingen en je gaat jezelf ontwikkelen vanuit je kracht, vanuit de strengths waar je al over beschikt. De methode is positief en oplossingsgericht.

Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke kanten en eventuele prestatie risico’s als belemmerende overtuigingen en aannames, ineffectief gedrag en sterke punten in overdrive en de impact die dit kan hebben op je eigen prestaties en de bedrijfsresultaten.

Je versterkt je leiderschap door je potentieel meer te benutten, effectief leiderschapsgedrag en een positieve mindset te ontwikkelen en door meer vanuit je waarden en sterktes te werken.


Werk samen met mij voor het versterken van je team/organisatie, leiderschap en geef je talent en carrière een boost.

Meer informatie over de inhoud van onderstaande trajecten vind je hier binnenkort. Heb je interesse neem dan alvast contact met mij op, je kunt per direct met een programma en een StrengthscopeLeider assessment starten.

Verandering begint bij jezelf.


Comments are closed.