Positief Leiderschap
Sterke leiders, Sterke organisaties

Leiders voor de toekomst hebben waarden en visie nodig, moeten authentiek en wendbaar zijn, innerlijke harmonie bezitten en doelgericht zijn. Voeg aan deze combinatie bewustzijn en verantwoordelijkheid, geloof in jezelf en een flinke portie emotionele intelligentie toe en we hebben een krachtig recept.John Whitmore

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk om je eigen unieke sterke leiderschapskwaliteiten te kennen, te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat je meer kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team.

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur, van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, investeren in het talent van jezelf, jouw team en de organisatie loont.

Positief (talentgericht, strengths-based, transformationeel) leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching, assessments en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties.


Haal het beste uit jezelf en je team.

Hoe haal je het beste uit jezelf en je team voor het versterken van motivatie, prestaties, energie, werkplezier en betrokkenheid?

Authenticiteit, emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden zijn nu meer dan ooit belangrijk. En leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek (of plekken) ingezet worden, daar waar zij hun talenten en kracht het beste kunnen benutten.

De snel veranderende wereld waarin we leven -“verandering is de enige constante geworden”- en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, relationeel sterk en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren en om excellente prestaties te leveren. Dit vraagt om leidinggevenden die zich richten op onder andere:

  • Het inspireren en faciliteren van anderen om het beste uit zichzelf te halen.
  • Het stimuleren van een open en positieve cultuur.
  • Het versterken van employee engagement (medewerkersbetrokkenheid, bevlogenheid).
  • Het versterken van energie, vertrouwen en samenwerking.

Strengths-based Leiderschap

Strengths-based leiderschap (transformationeel, positief leiderschap of talentgericht leiderschap), stelt de mens centraal. Het impliceert geloven in het potentieel, in de kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie en zelfleiderschap bij medewerkers.

Leiderschapskracht

De beste leiders halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar dat is het in de praktijk meestal niet. Ben je in staat de kracht van anderen te (h)erkennen en te ontwikkelen? Weet je welke onderscheidende sterktes en welke waarden de basis vormen van je leiderschap? Hoe je je medewerkers kan inspireren en gemotiveerd en betrokken houden?

Benut je je potentieel en leiderschapskwaliteiten optimaal? En worden deze ook gezien en gewaardeerd door anderen? Zet je ze effectief en productief in? Herken en benut je ook het potentieel, de complementaire sterktes van je team? Voel je je authentiek en krachtig in je job? Of kan dat beter en wil je meer halen uit je leiderschap en floreren in je werk? Door te werken vanuit je eigen kracht en authenticiteit presteer je beter, realiseer je je doelen sneller, heb je meer impact en haal je veel meer voldoening uit je leidinggevende rol.

Ontdekken waar je kracht wel (en niet) ligt, je talenten en valkuilen (‘performance risks’) kennen, je unieke sterke leiderschapskwaliteiten inzetten en de diversiteit in je team benutten voor optimale prestaties, levert veel op voor jezelf en de organisatie. Bedrijven met goede leiders presteren veel beter.

Ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd. Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties.


Employee Engagement

Hoe motiveer je je medewerkers? Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met positieve bedrijfsresultaten. Als leidinggevende heb je een grote invloed op de prestaties en het welzijn van medewerkers. En daarmee ook op de betrokkenheid en bevlogenheid, werkgeluk ofwel employee engagement. Welke leiderschapsstijl is het meest geschikt om employee engagement te bevorderen? Uit onderzoek blijkt dat strengths-based leiderschap (positief, talentgericht leiderschap) hier hoog scoort.

Focus op sterke punten

Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken. Als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig.

Ook volgens Stephen Covey, moeten leiders mensen stimuleren en naar hun sterke kanten kijken. Niet naar de zwakke kanten. Minstens 80% van je communicatie als manager moet positief zijn.

Leiderschap van nu

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

Wat zijn je leiderschapskwaliteiten en hoe kom je over op anderen? Wat is jouw ambitie en visie over leiderschap, hoe ontwikkel je een leiderschapsstijl die past bij jou en de huidige tijd?

Het succes van leiderschap wordt bepaald door de mate waarin je als leidinggevende het potentieel, de kracht van anderen optimaal weet te benutten. Leiderschap passend bij deze tijd vraagt om een focus op het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, groei, inzet en betrokkenheid van mensen.

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.
Versterk je leiderschap.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die zichzelf en hun team willen versterken. De programma´s zijn uitermate geschikt voor leidinggevenden (directeuren, managers, ondernemers) die het beste uit zichzelf en anderen willen halen door op een effectieve en positieve manier leiding te geven, passend bij de huidige tijd. Met het assessment en persoonlijke begeleiding ontdek je jouw top sterke leiderschapskwaliteiten en unieke leiderschapsstijl en hoe je deze verder kunt ontwikkelen en optimaal benutten voor persoonlijk en zakelijk succes.

Je versterkt je leiderschap door je potentieel meer te benutten, een positieve mindset te ontwikkelen, je sterktes te ontdekken en deze ook optimaal en effectief in de praktijk te gebruiken.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren.

Ik werk met gevalideerde (StrengthscopeLeider) assessments. De focus ligt meer op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en beperkingen en je gaat jezelf ontwikkelen vanuit je kracht, vanuit de strengths waar je al over beschikt. De methode is positief en oplossingsgericht. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke kanten en eventuele prestatie risico’s als belemmerende overtuigingen en aannames, sterke punten in overdrive en de impact die je hiermee kan hebben op je eigen prestaties en de bedrijfsresultaten.


Website is under construction – meer informatie over het aanbod wordt hier zsm gepubliceerd, heb je nu interesse in een leiderschapsprogramma neem dan voor meer informatie contact met mij op.

AANBOD

Leiderschapsprogramma


Een individueel programma bestaande uit 8 face2face coachingsessies en tussentijdse online begeleiding.

Het traject start met een StrengthscopeLeider online assessment en vervolgens krijg je gedurende vijf maanden 1-op-1 coaching, tussentijdse oefeningen, materiaal, tips en begeleiding.

Dit leiderschapsprogramma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan bijvoorbeeld het volgen van een training.

Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de coachingsessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten.

Vergroot je impact en effectiviteit door meer inzicht te krijgen in je eigen sterke punten, aspiraties, waarden, interne en externe belemmeringen die je kracht kunnen ondermijnen, prestatierisico’s en welke gedragingen je leiderschap effectief of ineffectief beïnvloeden. Vanuit zelfreflectie, feedback van stakeholders en begeleiding van mij kom je vanuit inzicht en analyses tot actie.


Online Leiderschapsprogramma

Een individueel programma bestaande uit 8 online E-coachingsessies binnen een beveiligde omgeving speciaal voor E-coaching.

Plus tussentijdse begeleiding (eventueel ook per zoom of telefonisch). Het traject start met een StrengthscopeLeider online assessment en vervolgens krijg je gedurende 5 maanden online coaching, tussentijdse oefeningen, materiaal, tips en begeleiding.

Learning by doing: je krijgt oefeningen die je gaat maken met persoonlijke support van mij. Je ontvangt aanvullend materiaal als het online assessment en een uitgebreid werkboek. We brengen samen jouw professionele ontwikkelingsvragen en verwachtingen in kaart en gaan op een gestructureerde en persoonlijke manier werken aan de doelen die jij wilt bereiken. De opgedane inzichten kun je direct toepassen in de praktijk.

StrengthscopeLeider Programma

Masterclass, Inspiratiesessie

Positief Leiderschap


Tijdens deze masterclass krijg je actuele theoretische inzichten, handvatten, oefeningen en materiaal om jezelf, je team en de organisatie te versterken.

Ik werk met kleine groepen, maximaal 6 personen (veel persoonlijke aandacht en interactie). Voor Incompany neem contact met mij op voor de mogelijkheden.


Positive Leadership. Thriving Workplaces.

leiderschapscoach

Kitty Schaap MA, MSc
CoAchieve

Kitty Schaap

Kitty Schaap MA, MSc

Leiderschapscoach, Talentcoach, Master in Management, Master in Cultural Sciences, Certified Strengths Coach, 20+ jaar ervaring als HR Manager & coach.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden, sterke punten van mensen en positief leiderschap. Mijn programma’s, coachtrajecten en masterclasses zijn gebaseerd op de bouwstenen; strengths-based approach, emotionele intelligentie, positief / strengths-based leiderschap, intrinsieke motivatie, growth-mindset en appreciative inquiry.

Wil je meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, betrokkenheid verhogen, je leiderschap versterken en meer energie en voldoening uit je werk halen? Ik begeleid je hier graag bij, vanuit mijn expertise op het gebied van talentontwikkeling, HRM, leiderschapsontwikkeling, positieve psychologie, employee engagement en strengths-based leiderschap.


LEIDERSCHAP IS GEEN EENMALIGE ERVARING. HET IS EEN DOORLOPEND PROCES; JE HOUDT VOORTDUREND JE KOERS EN JE WAARDEN VOOR OGEN EN JE PROBEERT JE LEVEN DAAROP AF TE STEMMEN.
- Stephen Covey

Inspiratie