[vc_row][vc_column][vc_column_text]AVG privacy-
en cookieverklaring. 

Bedrijfsnaam, KvK handelsnaam: CoAchieve

CoAchieve kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je
(persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van ons afneemt en/of omdat je
deze gegevens zelf verstrekt. CoAchieve kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:

Contactgegevens: je naam, bedrijfs- en contactgegevens,
zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de
uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete
toestemming hebt gegeven, voegt CoAchieve je contactgegevens toe aan de lijst
van abonnees van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen
opgenomen, informatie over diensten en/of producten van CoAchieve en
aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt gemiddeld 1 x per maand verzonden.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: Op de website van CoAchieve (hierna
aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het
kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van
persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: CoAchieve gebruikt je betaalgegevens, zoals
bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een
overeenkomst.

Delen met derden CoAchieve kan voor de volgende doelen
persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: CoAchieve deelt de persoonsgegevens met de
ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor CoAchieve correct en
efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa
maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je
gegevens verwerken, sluit CoAchieve een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. CoAchieve
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt CoAchieve
je persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na je nadrukkelijke
toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal CoAchieve
de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante
wet- en regelgeving.

Cookies De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

CoAchieve maakt gebruik van functionele cookies die benodigd
zijn voor een goede werking van de Website.

CoAchieve maakt onder meer gebruik van cookies voor
webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt CoAchieve
inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan CoAchieve de communicatie
en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de
Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google en over het
specifieke privacy beleid van Google Analytics. De informatie die Google verzameld
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IPadres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres,
overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde
Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google
verwerken. COACHIEVE heeft hier geen invloed op. COACHIEVE heeft Google geen
toestemming gegeven om de via COACHIEVE verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield
principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens
wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale
netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn
uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service
en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites Op de Website kunnen links worden
getoond naar externe websites en organisaties. COACHIEVE draagt geen
verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties.
Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens COACHIEVE bewaart je
persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor COACHIEVE
je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over
klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere
informatie wordt twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de
overeenkomst bewaard. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je
persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het
systeem verwijderd. Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt COACHIEVE
je persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens inzien, aapassen of verwijderen Je hebt het
recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kitty.schaap@coachieve.nl  COACHIEVE zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

Beveiliging. COACHIEVE neemt de bescherming van jouw
persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. COACHIEVE heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren
gaan. Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn,
je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door COACHIEVE of als
je meer informatie wenst over de beveiliging van de door COACHIEVE verwerkte
persoonsgegevens, neem dan contact op.

Klachten. Indien je klachten hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens door COACHIEVE, verzoekt COACHIEVE je om zo snel mogelijk
contact met COACHIEVE op te nemen via kitty.schaap@coachieve.nl. COACHIEVE
zal binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent
met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen COACHIEVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het
privacy en cookie statement voor een update.

Voor klanten
van Strengthscope:

Strengthscope
Strengths partnership GDPR – FAQ’s

 DATA COLLECTION

 What personal data are you capturing? You have
to enter your Title, First name, Last name, Email and Password. You can opt out
of the following: Occupational category, Current employment status, Industry,
Employing Organisation, Ethnic Origin, Highest Education level, Country of
birth, Rather not specify

Briefly describe the background and purpose of your service Employee insight, profilingtool to assess employees’ energy and strengths. Profiling tool used in a variety of ways: team effectiveness, individual development tool, leadershipdevelopment tool, also can be used as a 360-feedback tool.

For what
purpose is the personal data being used? To provide you with goods and services
that you request from us Marketing purposes Research purposes

Who will have access to the stored data? Only key staff who work within CustomerServices at Strengths Partnership (a total of 3 people) have access to this data so they can provide support to people completing the profile/having problems completing. Also, Avamae – our database development partners also have access. AvaMae are subject to frequent security reviews and operate to the highest levels of IM security in their day to day operations and coding work.

 How long is the information stored for? The personal data is stored on the database indefinitely to assist with validation and to ensure there is no direct or indirect adverse impact on particular groups. There is database segregation –clients can only access the records relating to their own projects and can not access the projects or data from other clients. The reports are not stored on the system, they are generated on request of download and no copy of the reportremains on the system after generation.

How are the general data for statistical purposes like gender kept / stored by the Strengths Partnership? Is it anonymous or including the name? Demographic data(gender, age, ethnicity, etc.) is stored in a separate table from respondent information, respondents are linked to their demographic data through their respondent id. Unless the respondent has been deleted from the system their demographic data is stored indefinitely.

Would you be able to destroy the raw data you gathered from our employees upon request? Yes, we are able to remove this information upon request. Clients are also able to perform this task in the client login area of the website, removing respondents/nominees will hard delete any information held on thatrespondents/nominees from the database.

How and where will the data be captured? The data is stored on a server in the UK andis hosted by Rackspace. Our device is a dedicated server with no sharedhosting.

Do you have
a privacy statement on your website? Yes, the privacy statement can be found
here https://www.strengthscope.com/privacy/

GOVERNANCE

Do you
currently have a Data Protection Officer? Yes – Service Delivery Lead, Georgia
Adorian

If so, to whom does the Data Protection Officer report? Director, Paul Brewerton

What responsibilities does the Data Protection Officer have?  Reviewing all data protection procedures and related policies, in line with an agreed schedule.  Arranging data protection training and advice for the people covered by this policy.  Handling data protection questions from staff and anyone else covered by this policy.  Dealing with requests from individuals to seethe data Strengths Partnership holds about them (also called ‘subject access requests’).  Checking and approving any contracts or agreements with third parties that may handle the company’s sensitive data.

SECURITY

Do you have policies and procedures in place for detecting and dealing with breaches? If so, what are they? Yes, we have a full data breach policy and process, this can be supplied upon request

CoAchieve | BTW nr: NL002021796B42 | KvK nr: 59525452 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]