Masterclass Positief, Talentgericht Leiderschap

Positief, Talentgericht Leiderschap
Masterclass

Open Inschrijving 2020

13:30 – 17:30

 

Masterclass Positief, Talentgericht Leiderschap
Strengths-based leadership

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur, van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, vraagt veel van leidinggevenden. Talentgericht (positief, strengths-based) leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat ook de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om hun leiderschap te versterken en om hun medewerkers te stimuleren in ontwikkeling en prestaties.

 

Effectief leiderschap

 Focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent.

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Het beste uit medewerkers halen, groei en betrokkenheid stimuleren wordt steeds belangrijker. ‘Het nieuwe leiderschap’ stelt de mens centraal, de focus ligt op de sterke punten en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.

Tijdens deze masterclass staat ook jouw eigen leiderschapskracht en talent centraal. Pas wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook de kracht van je team beter herkennen en benutten.

Effectieve leidinggevenden zijn sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we dat managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle. Hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de unieke talenten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie, betrokkenheid, prestaties en inzetbaarheid.

De direct leidinggevende heeft de grootste invloed op de prestaties en het welzijn van medewerkers. En daarmee ook op de betrokkenheid en bevlogenheid, werkgeluk ofwel employee engagement. Welke leiderschapsstijl is het meest geschikt om employee engagement te bevorderen? Uit onderzoek blijkt dat strengths-based leiderschap (positief, talentgericht leiderschap) hier hoog scoort.

Leiderschapscoaching Employee Engagement

Strengths-based Leadership Yields 73% Engagement

Maar hoe stuur je succesvol op medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid, dat blijft voor veel bedrijven lastig, zegt organisatieadviseur en leiderschapscoach Kitty Schaap. Leiders moeten het voortouw nemen in dit soort transities. “Ze moeten het beste uit zichzelf en hun mensen weten te halen. Volgens de onderzoeken begint medewerkersbetrokkenheid bij leiderschap.  (interview met CFO & CHRO)

Gemotiveerde en goed functionerende medewerkers versterken de positie van jou als leidinggevende én de bedrijfsresultaten. Hoe kun je als leidinggevende werken aan een meer wendbare organisatie en veerkrachtige medewerkers die floreren?

Tijdens deze masterclass krijg je actuele theoretische inzichten, handvatten, oefeningen en materiaal om jezelf, je team en de organisatie te versterken.

Vergroot je leiderschapsrepertoire met nieuwe inzichten, methoden en technieken die prestaties en werkplezier verhogen en die je direct kunt toepassen in de praktijk.

De masterclass Positief, Talentgericht Leiderschap is van 13:30 tot 17:30 uur.

Locaties:

Landgoed Bloemenheuvel te Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg. Deze locatie is erg goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.

of: Den Haag, Raamweg 4.

Investering: € 299,- excl. btw, inclusief materiaal (Incompany op aanvraag). Ik werk met kleine groepen, maximaal 8 personen (veel persoonlijke aandacht en interactie). Meld je aan voor de eerstvolgende masterclass, deze wordt gehouden in Den Haag of Driebergen-Rijsenburg. De datum wordt in goed overleg gepland, je ontvangt hierover nog een e-mail van mij. Heb je nog vragen neem dan gerust contact met mij op.

Positief, Talentgericht Leiderschap
Masterclass

Open Inschrijving 2020

13:30 – 17:30

Voor leiders / managers die;

  • hun eigen potentieel en dat van anderen meer willen benutten
  • interesse hebben in de kracht van de positieve psychologie voor modern leiderschap
  • hun leiderschapskwaliteiten beter zichtbaar willen maken
  • betrokkenheid (employee engagement) willen vergroten
  • meer energie en voldoening uit hun leidinggevende rol willen halen
  • vanuit een meer persoonlijke, authentieke stijl willen leidinggeven