Leiderschapsprogramma – Authentiek – Positief – Talentgericht

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA | Jouw Leiderschapskracht | StrengthscopeLeider
Authentiek * Positief * Talentgericht

Een individueel progamma bestaande uit 8 coachingsessies en tussentijdse online begeleiding. Het traject start met een StrengthscopeLeider assessment en vervolgens krijg je gedurende gemiddeld vijf maanden 1-op-1 coaching, tussentijdse oefeningen, materiaal, tips en begeleiding.

➢ Een gestructureerd proces

➢ Bewezen aanpak

➢ Veel persoonlijke aandacht en begeleiding

➢ Praktisch & Positief

➢ Wetenschappelijk onderbouwd en gecertificeerd

➢ Duurzame resultaten

➢ Een intensief traject waarbij je de opgedane inzichten en kennis ook snel productief weet te maken binnen de organisatiecontext.

Het programma heeft een constructieve en actiegerichte insteek, vanuit een bewezen methode om effectief en positief leiderschap vanuit authenticiteit te ontwikkelen, resultaten te verbeteren en een positieve werkcultuur te creëren.

Sterk leiderschap begint allereerst bij jezelf, het begint bij zelfleiderschap. Daarvoor is zelfbewustzijn, zelfinzicht nodig, kennis over je beperkingen, valkuilen en sterke kanten, maar ook meer kennis over hoe jouw kwaliteiten en leiderschapsgedragingen door anderen gezien en gewaardeerd worden.

De beste leiders halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar dat is het in de praktijk meestal niet. Door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je meer voldoening uit je werk, presteer je beter en ben je beter in staat de kracht van anderen te (h)erkennen en te ontwikkelen. Welke onderscheidende sterktes en welke waarden vormen de basis van je leiderschap? Hoe kan je je medewerkers inspireren, gemotiveerd en betrokken houden?

Ontdekken waar je kracht wel (en niet) ligt, je talenten en valkuilen (‘performance risks’) kennen, je unieke sterke leiderschapskwaliteiten inzetten en de diversiteit in je team benutten voor optimale prestaties, levert veel op voor jezelf en de organisatie. Bedrijven met goede leiders presteren veel beter.

Met dit traject verkrijg je als leidinggevende waardevol inzicht en de tools om je eigen effectieve leiderschapsstijl te ontdekken en te benutten en leer je hoe je met jouw unieke kwaliteiten en leiderschapsgedrag op een positieve en resultaatgerichte wijze bijdragen levert aan organisatiesucces.

Benut je potentieel, ontdek je sterke leiderschapskwaliteiten en leer hoe je deze in kunt zetten om je prestaties, impact, werkplezier, leiderschap en carrièresucces te versterken. Vanuit kracht en talent werken maakt gelukkiger en productiever, het versterkt (persoonlijk) leiderschap, intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, positieve energie en high performance.

Voor dit leiderschapsprogramma/coachingstraject maak ik gebruik van StrengthscopeLeider assessments en ontwikkelmateriaal. Op basis van het assessment krijgt je een rapport dat bestaat uit 4 onderdelen; wat je bijdraagt, hoe je leiding geeft, wat je resultaten zijn en aanbevelingen en suggesties van feedbackgevers, tips en hulpmiddelen voor verdere ontwikkeling.

 

Effectief leiderschap = toegepaste sterke punten x leiderschapsgedrag

Leiderschapskwaliteiten

Wat je bijdraagt – Je sterke punten.

Zoals uit onderzoek blijkt en zoals de ervaring ons leert, moeten leiders zich bewust zijn van wat ze bijdragen aan het leiderschap om doeltreffend te kunnen zijn. Ze moeten vooral inzicht hebben in de sterke punten die ze hebben en hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen om de waarde die ze leveren te versterken. Door het ontwikkelen van vaardigheden en wendbaarheid op gebieden waarin ze van nature sterk zijn en door het verminderen van het effect van risico’s/zwakkere punten, kunnen leiders authentieker worden en mensen helpen om optimaal te presteren.

Leiderschapsgedrag

Effectief & positief

Effectieve leiders bouwen niet alleen voort op hun sterke punten, maar richten zich ook op het ontwikkelen van gedrag/gewoontes die, zo blijkt uit tientallen jaren van onderzoek, zijn gekoppeld aan effectief leiderschap. Uitmuntende leiders ontwikkelen en brengen deze gedragingen regelmatig in de praktijk om ervoor te zorgen dat ze een optimale bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. De vier belangrijkste leiderschapsgedragingen zijn:

 • Visie delen
 • Vooruitgang ondersteunen
 • Bekwaam uitvoeren
 • Betrokkenheid stimuleren

Output

De resultaten die je levert

Effectieve leiders streven ernaar om zowel de resultaten op korte termijn als de groei en het succes van het bedrijf op de lange termijn positief te beïnvloeden. Ze stemmen hun sterke punten en visie op elkaar af om in te spelen op veranderende omstandigheden, ze beoordelen hun prestatie regelmatig en ze ondernemen actie om positief effect en impact te waarborgen en te vergroten.

Uit langlopend onderzoek bij Google komt naar voren dat een effectieve, sterke leidinggevende voldoet aan de volgende kenmerken;

 • is een goede coach
 • geeft vertrouwen en is niet op microniveau aan het managen
 • heeft oprechte interesse en aandacht voor het succes en welzijn van medewerkers
 • is behulpzaam bij de ontwikkeling van medewerkers
 • is resultaatgericht
 • beschikt over een heldere visie en strategie
 • beschikt over cruciale technische vaardigheden
 • luistert goed en deelt informatie

Benut jij je potentieel en leiderschapskwaliteiten al optimaal? En worden deze ook gezien en gewaardeerd door anderen? Zet je ze effectief en productief in? Herken en benut je ook het volledige potentieel, de complementaire sterktes van je team? Voel je je authentiek en krachtig in je job? Of kan dat beter en wil je meer halen uit je leiderschap? Investeren in het verder ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl, levert veel op voor jezelf en de organisatie.

StrengthscopeLeider Ontwikkelingsprogramma

Het traject start met StrengthscopeLeider, een self-assessment en feedback van anderen (tot maximaal 18 stakeholders), dit leidt tot waardevolle kennis over waar je kracht wel en niet ligt en hoe anderen je leiderschapskwaliteiten, gedrag en resultaten waarderen. De methode is positief, oplossingsgericht, resultaatgericht, gestructureerd en is verankerd in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Eén van de grootste uitdagingen die je als leidinggevende ervaart is het in beweging krijgen van mensen. De strengths-based methodiek draagt ertoe bij dat je veel meer zelfinzicht krijgt en vanuit een eigen effectieve leiderschapsstijl kunt werken. Door vanuit je persoonlijke waarden en kracht te werken word je meer authentiek en daardoor ook meer geloofwaardig waardoor je ook meer vertrouwen krijgt. En pas wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook de kracht van je medewerkers beter herkennen en inzetten. Als certified Strengths-based Leiderschapscoach kan ik je daarbij helpen.

Ik heb inmiddels veel ambitieuze en gedreven leidinggevenden begeleid met dit leiderschapsprogramma en het geeft mij steeds weer veel energie en voldoening om te mogen ervaren hoe dit traject en de benadering ervoor zorgt dat de deelnemende leidinggevenden op een positieve manier veel meer uit zichzelf, hun functie en de business weten te halen. Door onder andere vanuit een ander perspectief te kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en meer te focussen op sterktes in plaats van zwaktes. Door op een meer authentieke manier leiding te geven passend bij persoonlijke kwaliteiten, aspiraties, waarden, sterktes, vanuit innerlijke kracht.

Het assessment en de tools van Strengthscope zijn evidence based: wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en valide. StrengthscopeLeider™ is een unieke tool voor leiderschapsontwikkeling, het geeft inzicht in persoonlijke sterke kwaliteiten en leiderschapsgedrag maar ook in eventuele performance risks.

Gecertificeerd door de British Psychological Society als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument. Het gaat uit van de uniciteit van mensen, bij Strengthscope ben je geen kleur of type persoon, het respecteert de complexiteit van de mens. Bovendien heeft Strengthscope als een van de weinige assessments een bijbehorende 360graden feedback tool, dit maakt het mogelijk tot maximaal 18 personen te nomineren om feedback te geven. Op deze wijze wordt op een unieke manier inzichtelijk gemaakt hoe anderen je sterke punten zien en waarderen en wat je als leidinggevende concreet aan gedrag laat zien vanuit het perspectief van anderen.

➢ Een gestructureerd proces

➢ Bewezen aanpak

➢ Veel persoonlijke aandacht en begeleiding

➢ Praktisch & Positief

➢ Wetenschappelijk onderbouwd en gecertificeerd

➢ Duurzame resultaten

➢ Wereldwijd ingezet voor individuele klanten en organisaties

StrengthscopeLeader allows leaders to discover what it is that makes them truly unique, and provides valuable feedback on how to bring their authentic style into their leadership role.
StrengthscopeLeader report is the only dedicated strengths-based 360 leadership profiler on the market today.
 It provides leaders with a clear picture of their strengths and risks both in terms of what energises and to maximise performance. Our model of leadership is designed to form the basis of leaders’ self-awareness, starting with the development of their ‘leadership edge’ (their purpose, values, strengths and abilities), and continuing through to skill development in four key areas (sharing vision, sparking engagement, skilfully executing and sustaining progress).
What does the StrengthscopeLeader report include?
  • Your unique Strengthscope® profile
  • Your overdrive and other potential performance risks
  • 360 data identifying how the people around you see your strengths at work – how often and how effectively
  • 360 data identifying your most and least effective leadership behaviours
  • Suggested actions to develop leadership effectiveness based on your unique strengths
  • Your unique strengths and how these can be optimised to improve leadership effectiveness
  • Your performance risks (including weaker areas and overdone strengths)
  • The impact of performance risks and how these can be reduced
  • Your effectiveness across critical behaviours essential to leadership effectiveness
  • Your impact on key outcomes and performance drivers
  • Recommendations, ideas and tools to help you improve effectivenes

Ontwikkel een leiderschapsstijl die past bij jouw aspiraties, waarden en talenten.

Dit is een individueel progamma|coachingstraject, bestaande uit een self-assessment, 360graden feedback, oefeningen, coachingsessies en tussentijdse begeleiding. Het traject start met een online assessment (StrengthscopeLeider), vervolgens krijg je gedurende gemiddeld vijf maanden 1-op-1 coaching, tussentijdse oefeningen, materiaal, tips en begeleiding.

Je verkrijgt meer inzicht in jouw unieke leiderschapskwaliteiten en leiderschapsgedrag maar ook in minder sterke eigenschappen en wat dat betekent voor je functioneren, zelfvertrouwen, persoonlijke stijl van leidinggeven (‘your leadership brand’) en het effect van je leiderschapsstijl op je stakeholders.

Met een (wereldwijd ingezet en wetenschappelijk gecertificeerd) assessment en professionele begeleiding ontdek je jouw onderscheidende leiderschapskwaliteiten en gedragingen, belemmeringen en valkuilen. En hoe je prestatierisico’s kunt reduceren, kwaliteiten verder kunt ontwikkelen en optimaal benutten voor persoonlijk en zakelijk succes. Zo haal je het beste uit jezelf en word je gestimuleerd om de verkregen inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die zichzelf en hun team willen versterken. Dit traject is uitermate geschikt voor leidinggevenden (directeuren, managers, ondernemers) die het beste uit zichzelf en anderen willen halen door op een effectieve en positieve manier leiding te geven, passend bij de huidige tijd. Met het assessment en professionele begeleiding ontdek je jouw top sterke leiderschapskwaliteiten en unieke leiderschapsstijl en hoe je deze verder kunt ontwikkelen en optimaal benutten voor persoonlijk en zakelijk succes.

Vergroot je leiderschapskracht door te werken vanuit authenticiteit, heldere doelen, persoonlijke sterktes, waarden en visie. Ben je bereid om te investeren in het verder ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten en in het ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl? Neem dan deel aan dit intensieve, inspirerende, praktische en resultaatgerichte 5 maanden StrengthscopeLeider ontwikkelingsprogramma.

Ontdek hoe je jouw manier van leidinggeven kunt afstemmen op je sterke punten en hoe je zwakkere gebieden en andere prestatierisico’s kunt aanpakken. Deze positieve en verrijkende aanpak stelt je in staat om zowel een positieve werkomgeving te creëren als optimale bedrijfsresultaten te behalen.

Dit interactieve en praktische programma geeft je alle kennis, feedback, vaardigheden en hulpmiddelen die je nodig hebt om jouw mindset en prestaties als leider positief te veranderen, zodat je meer betrokken raakt en succesvoller wordt.

Met het StrengthscopeLeider assessment en programma kom je op basis van een self-assessment en feedback van anderen tot:

 • Meer kennis over waar je kracht ligt en hoe jouw leiderschapsgedrag wordt gezien en gewaardeerd door je stakeholders.
 • Betere samenwerking.
 • Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook anderen beter begrijpen en waarden.
 • Je kunt de kracht van anderen beter (h)erkennen en benutten.
 • Inzicht in welk gedrag je laat zien en wat jouw gedrag voor impact heeft op anderen.
 • Hoe medewerkers en/of andere stakeholders jouw kwaliteiten en leiderschapsstijl waarderen.
 • Waardevolle inzichten en de tools om je eigen leiderschapsstijl te ontdekken en te benutten.
 • Inzicht in waar je energie van krijgt en waar je energie verliest.
 • Beter kunnen omgaan met werkdruk, minder negatieve stress.
 • Meer inzicht in je talenten, waarden en performance risks.
 • Het vormgeven van je ‘leadershipbrand’
 • Het ontwikkelen van een authentieke, bij jou passende leiderschapsstijl.
 • Meer kennis over employee/team engagement en hoe je dat als leidinggevende kunt bevorderen.
 • Vertrouwen in je team en je teamleden op hun kracht inzetten.

Afhankelijk van jouw ontwikkelingsvragen zoomen we meer in op de gebieden die voor jou het meest belangrijk zijn.

Dit programma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan het volgen van een training. Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de sessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten. De investering levert je dus ook veel op.

De sessies vinden ongeveer 1 x in de 2 weken plaats te Amsterdam, Utrecht of Den Haag. Als je echt geen tijd kunt vrijmaken op werkdagen dan is het ook mogelijk om de sessies in de avond te plannen (van 18:00 tot 19:30 te Amsterdam), of eventueel telefonisch.

Een praktisch, gestructureerd traject waarbij je de opgedane inzichten en kennis ook snel productief weet te maken binnen de organisatiecontext.

Inclusief een online StrengthscopeLeider assessment, 360graden feedback (mogelijk tot 18 stakeholders), oefeningen, werkboeken, online Leadershipdevelopment tools (in het Engels en Nederlands), 8 coachingsessies (een eerste gesprek van 3 uur en vervolgsessies van 1,5 uur), tussentijdse begeleiding.

Investering:  € 3.900 (excl. 21% btw). Inclusief assessment, materiaal, locatie, tussentijdse begeleiding online, 8 coachingsgesprekken en een evaluatiegesprek.

Start: op ieder gewenst moment, de face2face sessies kunnen plaatsvinden te Amsterdam, Utrecht of Den Haag.

De gemiddelde doorlooptijd is ongeveer 5 maanden en maximaal 6 maanden. In goed onderling overleg worden de afspraken vastgelegd, het programma kan volledig rondom een drukke agenda worden afgestemd.

Interesse? Neem contact met mij (Kitty Schaap) op voor meer informatie over dit programma of voor het maken van een afspraak voor een verkenningsgesprek.

 

Locaties (naar keuze/in overleg):

Amsterdam, IJsbaanpad 9, Pand Zuid, dichtbij de Zuidas en het Olympisch Stadion

Utrecht, Catharijnesingel 56-57

Landgoed Bloemenheuvel te Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg.

Amsterdam centrum, Binnenkant 24

Den Haag, Raamweg 4

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke over het algemeen belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

Er wordt steeds meer gesproken over de rol van leidinggevenden bij de transformatie naar Agile en dat daar een ander soort leiderschap voor nodig is. ‘Nieuw of modern leiderschap’ of hoe je het ook wilt noemen, maar er is hoe dan ook -of je organisatie nu wel of niet agile is- een ander soort leiderschap nodig tegenwoordig; mensgericht, talentgericht leiderschap. Het kennen en inzetten van sterke punten of talenten geeft positieve energie, intrinsieke motivatie, versterkt zelfvertrouwen, eigenaarschap, veerkracht en welzijn.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren. Het StrengthscopeLeider programma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan bijvoorbeeld het volgen van een training. Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de coachingsessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten.

 • Positive
  Kitty has a positive outlook on life in general and wants to improve herself constantly through experience and education. This alone is a strength that will make a positive contribution to a diversity of working or social situations.
 • Excellent sounding board
  <em>"Kitty is an excellent sounding board for a range of issues at all levels of an organisation. She brings </em><em>sensitivity and practical solution. She is not afraid of conflict and is adept at managing difficult situations between others. She is very trustworthy and people feel confident discussing confidential matters with her. She can see things from multiple angles. </em>She is well researched and challenges expert external advisors as necessary -often exposing gaps in their work-. She has an investigative nature."
 • Performance reviews
  “Knowing my strengths brings a more positive focus to performance reviews and development plans.” HR Assistant
 • Highly professional
  What I have seen is that, with her background in Learning and Development, HR and leadership, Kitty is a strong business partner for leaders and teams. She has gained extensive theoretical and practical knowledge of organizational development and this has proven to be of added value to the workshops and programs she delivered at Sotheby’s. She has got an open and positive attitude, is highly professional, client focussed, and results driven. Flexible, empathetic and pragmatic, able to deal with people of all levels and different backgrounds.
 • Authenticiteit
  ‘Ik zat vast in mijn job, had een nieuw team waar ik leiding aan moest geven maar dat liep niet lekker. Kitty heeft me met de wijze waarop zij coacht hier heel erg bij geholpen, mijn rol voelt nu als veel beter bij mij passend en het team werkt beter samen en accepteert/apprecieert mijn stijl van leidinggeven nu echt. Ik weet veel beter wat ik kan, wat ik wil en ook belangrijk wat ik niet wil en wat mijn impact is op anderen.’ Manager cultuursector
 • Project Management & People Management Skills
  I am very happy to provide a reference for Kitty, with whom I worked closely for several years at Sotheby’s auction house, both in Amsterdam and London.  Kitty was senior HR for Sotheby’s Netherlands, and also took on many projects during the 2009/10 downturn in the global art market. Kitty was key in transitioning the company from a large salesroom into a smaller business development team. During this process her project management and people management skills were a boon to the company. The new business unit required detailed role refining along with various leadership development elements, including change management, leadership behaviours, and feedback delivery. Team building was also an important aspect of the work that Kitty undertook along with the executive team. Given the mix of London and Amsterdam staff involved in this transition Kitty delivered training sessions in both English and Dutch, and ran a variety of workshops for all staff, from new starters being inducted to the auction business to executive teams learning how to manage performance, deliver effective feedback and how to implement new in-house procedures and policies, including revised performance management processes. Kitty’s work took her well beyond the remit of Human Resources and she was a key member of my European executive team whilst I was Division Head, Sotheby’s Europe. R. Toone
 • Ontwikkelen naar je doel!
  ‘Kitty is een authentieke professional in hart en nieren. Human Resource Management gaat om mensen, talent, ontwikkeling en passie. Door haar passie voor mensen, het zien van talent weet zij haar kennis op de juiste momenten in te zetten daar waar nodig. Haar authenticiteit geven de analyses die zij maakt charme en duidelijkheid. Processen in een organisatie kunnen grenzen zijn maar een talent is geen proces, een mogelijkheid om een organisatie te laten groeien en ontwikkelen. Samenwerken met Kitty is begrijpen wat je kan, ervaren wat je doet en je ontwikkelen naar je doel!’ Maurice, Innoverend ondernemer en Business Connector
 • A highly commited and enthusiastic coach
  I have experienced the coaching by Kitty as genuine and honest, which made it easy to open and felt comfortable doing so (getting out of the comfort zone). I sincerely endorse Kitty to any organization or individual that is concerned in working with a highly committed and enthusiastic coach. P.A. Huis, General Manager
 • Thought-provoking mirror
  The part were also my colleagues shared their input was an thought-provoking mirror, very constructive and thanks to the professional coaching by Kitty, I have never experienced it as opposing or adverse. With the conclusion of the assessment in hand and the question in mind “now what?” Kitty has helped me greatly with the follow up being the one-on-one coaching sessions. What impressed me about Kitty is her ease and enormous bag of experiences, from where she turns many of her reflections into easy to grasp and relate to examples, that did trigger challenged me in self-reflections.
 • 360degreesFeedback
  In 2017 Kitty Schaap guided me through a for me ‘eye-opening’ journey, being the Strengthscope leadership development program. This development gave me a lot of unexpected, yet very helpful, understandings on myself, which helped me to further mature myself as a professional (but also as a human being), certainly behavior wise I’ve learned a lot. Perchance one of the most imperative lessons learned has been the affect on other people, something that I was entirely oblivious off.
 • Inzicht
  Ik ben een perfectionist, en wat ik ook doe ‘het is nooit goed genoeg’. De focus op sterke kanten heeft mij veel inzicht gegeven in mijn opstelling/houding ten aanzien van mijn werk en collega’s. Ik ben mij er bewust van geworden dat ik veel te veel op het pad van beperkingen zat (path of limitations) in plaats van te kijken naar ‘wat werkt wel’ en welke van mijn unieke sterke kanten  ik kan inzetten voor betere prestaties maar ook voor meer ‘rust’, voldoening en positieve energie (‘het pad van mogelijkheden’(path of possibilities’). Het is een verademing om op een meer positieve manier naar mijn eigen functioneren te kijken en om te proberen ook de sterke kanten van mensen om mij heen te ontdekken en te waarderen. Al met al een heel boeiende en nuttige ervaring waar ik veel van heb geleerd en ik hoop het in de praktijk toe te kunnen blijven passen.
 • Perspectief
  Kitty begrijpt de kunst om op een rustige en open manier te helpen inzicht te verwerven in eigen kunnen en om je op die manier op het pad te zetten van positiviteit.
 • Gained some great insights
  Very thought provoking and useful to discover my own unique strengths and how my strengths and leadership behaviours are perceived and rated by others (360° feedback). Also the concept of strengths in overdrive, and how to mitigate performance risks is very useful, I’ve gained some great insights.
 • Waardevol
  “Het assessment/programma StrengthscopeLeader heeft mij doen inzien waar mijn krachten liggen, maar belangrijker de onderlinge verhouding van krachten en minder sterke/ontwikkelde competenties, heeft mij doen inzien en doen verklaren waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Dus in conclusie een aantal zeer waardevolle inzichten verkregen die mij gaan helpen in het verbeteren van mijzelf. Kitty haar manier van begeleiden en geven van feedback/uitleg schepte een open en vertrouwd gevoel wat het makkelijk maakte om de analyse te bespreken. Wat ook zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s, waardoor het duidelijk is geworden op welk niveau mijn krachten het meest zichtbaar zijn, of als concrete bijdrage worden ervaren.” Director of Business Development – Alex, Thermaflex
 • Relevant materiaal
  Heel erg fijn is om het materiaal te krijgen wat voor mij relevant is. Door de gesprekken kreeg ik achteraf goede informatie om door te nemen wat voor mij van toepassing was. -Sales Manager Miele | Business Unit Manager Bieze Food Group
 • Persoonlijk
  Aanvulling door Kitty met persoonlijk advies voor lezen specifieke boeken die mij in mijn situatie meer kunnen vooruithelpen vind ik echt TOP - commercieel manager
 • Positieve energie
  De Strengthscope coaching is een traject wat ik met heel veel positieve energie heb doorlopen. Door de 1 op 1 gesprekken met mijn coach Kitty Schaap kon ik dagelijkse dingen vanuit mijn werk toetsen op datgene waar mijn sterkten zitten en waar ik in de “overdrive” ging. Het is heel goed om de dingen te bekijken vanuit andere perspectieven dan ik normaal gewend was.... Het pad van mogelijkheden in plaats van het pad van belemmeringen. Kitty, super bedankt voor de goede professionele coaching die echt gericht was op mij als persoon. Marchel Lintjens, Sales Manager Miele | Business Unit Manager Foodservice, Bieze Food Group
 • Gained some great insights
  Kitty is business savvy and the combination of her HR background, management and coaching skills and experience in leadership challenges made me feel very comfortable going through my report with her and talking openly about the challenges and opportunities I experience at work.- Renee, Director, KLM
 • Progress
  With the conclusion of the assessment in hand and the question in mind “now what?” Kitty has helped me greatly with the follow up being the one-on-one coaching sessions. - General Manager, Thermaflex
 • Duurzaam resultaat
  Kitty wil ik graag aanbevelen voor organisaties die op een hoog niveau mensen op een serieuze manier willen coachen om lange termijn winst te zien. - Ann V., Commercieel Manager, Industrie
 • Inzicht
  Intelligente manier van mee-analyseren en daardoor mij – als gecoachte –uitdagen om inzicht te krijgen en actie te nemen vanuit dit inzicht – dit deed Kitty op een prettige rustige en professionele manier. - Account Manager
 • Positive outlook
  Kitty has a positive outlook on life in general and wants to improve herself constantly through experience and education. - Finance Manager
 • Wetenschappelijke basis
  De wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt van deze methode is door de coach duidelijk aangegeven en heeft mij vertrouwen gegeven  - ik vond dit heel belangrijk.
 • Fun to work with
  She has a great sense of humour and is fun to work with! - R. Kieft, Recruiter
 • Expertise
  Kitty heeft een enorme expertise op dit vlak en gebruikt die ook tijdens het coaching traject.
 • Strong business partner for leaders and teams
  With her background in Learning and Development, HR and leadership, Kitty is a strong business partner for leaders and teams. - Mark, Managing Director, Culturele Sector
 • Resultaat
  Samenwerken met Kitty is begrijpen wat je kan, ervaren wat je doet en je ontwikkelen naar je doel! - Ondernemer
 • Strengths approach
  I really enjoyed the coaching sessions and I believe the strengths approach brings out the best in me as a leader. - General Manager
 • Partnered with colleagues at every level
  Kitty partnered with colleagues at every level of the company to guide them effectively through performance management, employee relations, change management, recruiting etc. - HR Director Europe
 • Leerrijk en positief
  Dit traject is enorm leerrijk en positief geweest en de professionele aanpak en begeleiding van mijn coach (Kitty Schaap) is essentieel geweest om dit traject succesvol te kunnen volgen. - Commercieel Manager
 • Well researched
  She is well researched and challenges expert external advisors as necessary -often exposing gaps in their work. - Managing Director
 • Excellent sounding board
  Kitty is an excellent sounding board for a range of issues at all levels of an organisation. She brings sensitivity and practical solution.
 • Open and honest
  An open and honest person, with a hands-on approach towards her work, with an aim for quality and efficiency. - Ann D., Financial Manager
 • The ease with which she interfaces with different people
  I would consider the ease with which she interfaces with different colleagues to be a significant personal strength.- HR Director
 • Humor
  Kitty heeft fijne humor en dat zorgde voor een fijne sfeer tijdens de gesprekken. - Sales Manager
 • A highly committed and enthousiastic coach
  I sincerely endorse Kitty to any organization or individual that is concerned in working with a highly committed and enthusiastic coach. - General Manager
 • Expert
  What impressed me about Kitty is her ease and enormous bag of experiences. - General Manager
 • Aansprekende methodiek en werkvormen
  Ik vond de methodieken en werkvormen aansprekend, pittig en helder. - Commercieel Manager
 • Eye-opening yourney
  Kitty guided me through a for me ‘eye-opening’ journey, being the Strengthscope leadership development program. This development gave me a lot of unexpected, yet very helpful, understandings on myself. - General Manager
 • Strengths in overdrive
  Also the concept of strengths in overdrive, and how to mitigate performance risks is very useful. - Director
 • Aandacht
  Kitty heeft voor mij echt bewezen dat ze ten volle gaat voor het belang van de gecoachte.
 • Zelfkennis
  Ik weet nu veel beter wat ik kan, wat ik wil en ook belangrijk wat ik niet wil en wat mijn impact is op anderen.
 • Easy to work with
  Kitty is structured, calm and easy to work with. - CFO
 • Transparant
  Ik heb de vertrouwensband en het vertrouwen dat er vanaf eerste moment met de coach is ontstaan ook echt ervaren als noodzaak om van dit traject een open traject te maken.
 • Ik heb het coaching traject met Kitty Schaap als uiterst effectief – leerzaam, professioneel en aangenaam ervaren.
 • Wat zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s, waardoor het duidelijk is geworden op welk niveau mijn krachten het meest zichtbaar zijn, of als concrete bijdrage worden ervaren.
 • Haar manier van begeleiden en geven van feedback/uitleg schepte een open en vertrouwd gevoel wat het makkelijk maakte om de analyse te bespreken.

‘Het nieuwe leiderschap is talentgericht leiderschap’. Een effectieve leidinggevende is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen.

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.