Leiderschapsprogramma

Jaarprogramma

De kracht van leiderschap. Leiderschap van nu.

In de sterk veranderende omgeving van tegenwoordig, waar organisaties worden uitgedaagd door snel veranderende sociale, politieke, economische en technologische krachten, wordt er veel van leiderschap gevraagd.

Dit interactieve en praktische jaarprogramma biedt je inspiratie, kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die je nodig hebt om jouw mindset en prestaties positief te beïnvloeden, zodat je veerkrachtiger, effectiever en succesvoller wordt. Werk niet harder maar werk effectiever vanuit een bij jou passende authentieke leiderschapsstijl.

Hoe geef je positief leiding aan je medewerkers? Wat doe je al goed en wat kan effectiever? Hoe haal je zelf meer voldoening en energie uit je functie?

Effectiever leiderschap bereik je door je eigen kwaliteiten en die van anderen bewuster te benutten en door het herkennen en doorbreken van belemmerende overtuigingen en patronen.

Modern leiderschap

Als leider/manager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Beleid, processen, technologie, systemen, rapportages en dergelijke zijn daarbij uiteraard van belang. Maar het zijn de mensen die het werk uitvoeren en die bepalend zijn voor teamsucces en organisatiesucces!

De beste leidinggevenden focussen op mensen. Meer mensgericht leidinggeven gaat niet ten koste van de resultaatgerichtheid, het versterkt elkaar juist. Jouw taak als manager is dan ook om het gedrag van medewerkers te begrijpen en positief te beïnvloeden, om het potentieel en de talenten te benutten.

Het werkt daarbij in je voordeel als je vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring meer inzicht, handvatten en tools voor het motiveren, beoordelen, coachen en ontwikkelen van medewerkers krijgt. Versterk je (zelf)leiderschap, prestaties en employee engagement.

Voorbeeld van vragen / thema´s die aan bod kunnen komen:

• Hoe versterk ik de motivatie, verbinding en betrokkenheid?
• Meer inzicht in eigen gedrag. Welk leiderschapsgedrag wordt als positief en effectief ervaren door mijn stakeholders? Welk leiderschapsgedrag als negatief en ineffectief? Hoe ga ik met die kennis daar actie op ondernemen?
• Wat zijn mijn onderscheidende sterke punten/leiderschapskwaliteiten en hoe kan ik deze beter benutten?
• Hoe kan ik de sterke punten van mijn teamleden, de kracht van het team ontdekken, inzetten en ontwikkelen?
• Wat is mijn persoonlijke visie en leiderschapsstijl, wat past echt bij mij?
• Coachend leidinggeven, hoe doe ik dat?
• Ik voel me momenteel niet prettig en krachtig in mijn leidinggevende rol en ik verlies veel energie, ik wil graag minder werkdruk en meer werkplezier.
• Ik wil me meer focussen op waar ik sterk in ben en mijn volledige potentieel benutten.
• Meer inzicht verkrijgen in mijn sterke en minder sterke punten; wat zijn mijn onderscheidende kwaliteiten en performance risico´s / valkuilen?
• Ik heb de neiging om te veel te controleren en micro managen, hoe kan ik meer loslaten en eigenaarschap stimuleren en mijn teamleden op hun kracht inzetten?
• Wat moet ik doen of laten om zo effectief en positief mogelijk leiding te geven?
• Ik voel dat er nog meer in mij zit dan ik nu laat zien in mijn leiderschap.
• Hoe geef ik vorm aan een heldere visie in overeenstemming met de belangen van de organisatie?
• Ik ben zeer gedreven maar ook erg perfectionistisch en hard voor mezelf, hoe ga ik om met die interne criticus en zorg ik voor meer (zelf)compassie?
• Minder stress, meer succes.
• Op een moderne, effectieve en positieve manier (performance) gesprekken houden.
• Ik wil over bepaalde praktijksituaties kunnen sparren met een externe coach.
• Vragen over carrièreontwikkeling, bijvoorbeeld ´wat wordt mijn volgende stap´, ´zit ik nog wel op de goede plek´, ´is die promotie wel geschikt voor mij? ´
• Ik wil graag in staat zijn om een aantal inzichten uit de positieve psychologie en strengths-based technieken en interventies te gebruiken in mijn werk als leidinggevende.

Wat is goed leiderschap?

Er zijn veel verschillende benaderingen van leiderschap, waarvan er vele sterk voorschrijvend zijn over het soort kwaliteiten en gedrag dat je nodig hebt om effectief te zijn. Veel modellen leggen bijvoorbeeld de nadruk op het belang van charisma, overtuigingskracht en daadkracht of juist kwetsbaarheid voor het bepalen van leiderschapssucces.

De realiteit is dat er niet één stijl is die in elke situatie het meest effectief is. Recente onderzoeken tonen aan dat succesvolle leiders juist heel verschillende persoonlijkheden en attributen hebben om uit te putten en om resultaten te bereiken. De echte uitdaging voor leiderschapsontwikkeling ligt in het creëren van duurzame en haalbare manieren om leiders en managers op een persoonlijke manier te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de context en verschillen in stijl en individuele talenten/leiderschapskwaliteiten.

Om dat te doen, moeten organisaties afstappen van de one-size-fits-all aanpak die allrounders probeert te creëren. Je kunt standaard concepten bijbrengen, zoals het concept dat medewerkersbetrokkenheid de bedrijfsresultaten stimuleert; of dat focussen op sterke punten en coachend leidinggeven leidt tot een positievere en productievere werkomgeving - maar als leidinggevende moet je zo´n concept in de praktijk kunnen brengen en waarmaken. Door middel van een aantal leiderschapsvaardigheden, gedragingen en technieken op een manier die authentiek aanvoelt, passend bij je ambities, visie, persoonlijkheid en sterktes.

Uiteindelijk leidt elke leidinggevende anders. Alleen al het feit dat er zo ontzettend veel leiderschapsstijlen en leiderschapsmodellen zijn bewijst dat er geen 1 recept is voor goed leiderschap.

In mijn programma´s en coaching richt ik me vooral op het versterken van aanwezige leiderschapsvaardigheden en sterktes met gebruik van aanvullende methoden, inzichten en technieken gebaseerd op de positieve psychologie/strengths-based leiderschap.

De bewezen voordelen zijn betere prestaties, positieve energie, meer werkplezier, hogere betrokkenheid (employee engagement), minder verzuim, meer veerkracht, minder verloop, meer creativiteit en innovatie en betere samenwerking.

Voor wie?

Dit leiderschapsprogramma is bedoeld voor alle leidinggevende professionals met minimaal 3 jaar relevante ervaring. Je wilt graag investeren in persoonlijke en professionele groei. Tijdens het jaarprogramma versterk je je zelfleiderschap en leer je hoe je anderen kunt inspireren, coachen en stimuleren om hun potentieel te verwezenlijken.

Strengths-based aanpak.

De meeste trajecten zijn gericht op het repareren van tekortkomingen en het aanleren van algemene vaardigheden die niet per definitie bij jou als persoon passen. Het unieke van dit persoonlijke, krachtige en positieve programma is dat het opgebouwd is vanuit de strengths-based management benadering. We leggen daarbij niet de focus op jouw valkuilen en zwakke punten. Deze komen wel aan bod maar we gaan vooral focussen op wie jij bent als persoon en hoe je jouw persoonlijke talenten en je kracht kunt benutten. En je ontdekt hoe je ook anderen kunt inspireren, motiveren en coachen om ze meer vanuit hun persoonlijke kracht te laten werken.

Jaarprogramma online of blended (online + coaching sessies telefonisch, zoom of face2face), 7 modules

Dit is een individueel traject met veel persoonlijke begeleiding, bestaande uit 7 modules met opdrachten, coaching sessies, online tools en tips voor verdieping en tussentijdse begeleiding. Evidence-based theoretische en praktische kennis.

De coaching sessies zijn naar keuze face-to-face (in Den Haag of eventueel in Utrecht) of per telefoon/zoom. Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: leadership strengths, emotionele intelligentie, growth mindset, veerkracht, coachen, positieve emoties, energiemanagement, intrinsieke motivatie, positieve relaties, vertrouwen, psychologische veiligheid, (team)engagement.

Progress is impossible without change; and those who cannot change their minds cannot change anything. - George Bernard Shaw

Leaders grow, they are not made. - Peter Drucker

Online Academy - Een gestructureerd, inspirerend en praktisch ontwikkelpad.

Je kunt ieder moment, waar en wanneer je maar wilt starten met dit programma. Je doorloopt het in je eigen tijd en ik begeleid je in de online leeromgeving ´Strengths@Work Academy´ en tijdens de coaching sessies.

Via je persoonlijke inlogcode krijg je toegang tot de modules met theorie, artikelen, video’s, audio, masterclasses, inspiratie en opdrachten om stap voor stap aan het versterken van je leiderschap te werken. Het programma en al het materiaal blijft 12 maanden online voor je beschikbaar.

Een deel van het materiaal is in het Engels dus enige kennis van de Engelse taal is gewenst.

Online kennis bibliotheek. Je krijgt gedurende dit programma ook toegang tot verdiepende content; artikelen en tips voor literatuur passende bij iedere module plus speciaal afgestemd op jouw specifieke ontwikkelvragen.

Start hier jouw persoonlijke leiderschapsontwikkelingstraject

5E´s Leiderschap
ontwikkelmodel

5A´s Zelfleiderschap
ontwikkelmodel

7 modules

5 E´s MODEL

E ffectief (zelf)leiderschap


E nergie (veerkracht, mindset)


E ngagement (een betrokken, sterk functionerend team)


E nvironment (psychologische veiligheid, positieve relaties met stakeholders)


E xperience (persoonlijk en professioneel actieplan, follow up gesprekken)


Dit ontwikkelmodel is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie, Appreciative Inquiry (de waarderende benadering), de strengths-based benadering, managementwetenschappen en mijn praktische ervaring uit de praktijk.


7 Modules

1. Introductie

2. Effectief Zelfleiderschap

Leidinggeven vanuit kracht en authenticiteit. Leiderschap begint bij jou en gaat over jou. Leiderschap start met zelfinzicht en eigenwaarde. Zelfreflectie: over je eigen handelen, je rol en achterliggende motivaties, belemmerende aannames en patronen, wat betekent dat voor jou en voor jouw doen en laten. Krijg contact met wat werkelijk van belang is voor jezelf, op zo’n manier dat je zicht krijgt op stijlen of handelingswijzen die je verder helpen en waardoor je zelf vanuit je kracht kunt werken. Verbinding maken met wie je echt bent, wat jou authentiek maakt en daar ook naar handelen. Wat jij belangrijk vindt, je potentieel, aspiraties, waarden, sterktes en valkuilen. Wat jij wilt bijdragen en uitdragen. Als je dat inzicht hebt en daarop vertrouwt, sta je sterker en ben je van waarde, ongeacht hoe anderen mensen over jou denken of op jou reageren. Het houdt ook in dat je andere mensen vertrouwen en waardering geeft, hun waarde ziet en openstaat voor hun ideeën en invalshoeken.

Werken vanuit je kracht betekent niet dat je nog harder voor jezelf moet zijn of harder moet gaan werken om nog meer te bereiken. Het zit al in je, je beschikt waarschijnlijk al over voldoende vakkennis en competenties. Met meer impact, gemak, zelfvertrouwen en plezier werken lukt niet als je vooral blijft focussen op waar je nog niet goed in bent, op zwakke punten, tekortkomingen en/of door jezelf te vergelijken met anderen. Krachtiger worden doe je juist door te versterken wat al werkt, vanuit authenticiteit en zelfvertrouwen. Door inzicht in je aspiraties, waarden, sterke en minder sterke punten. Dat is wat je uniek, onderscheidend en sterker maakt en waardoor je ook je toegevoegde waarde vergroot voor je team en de organisatie.

Build on your own strengths. Personal Strengths Journey, Your leadership brand

3. Energie – Veerkracht

De Oudgriekse stoïcijnse filosoof Epictetus (ca. 50 - 130 n.Chr.) merkte op dat het de betekenis is die we aan gebeurtenissen hechten die bepaalt hoe deze ons beïnvloeden, in plaats van de gebeurtenissen zelf. De kern van veerkracht is de wetenschap dat we een keuze hebben over onze manier van denken, en dat door te leren dit te veranderen, we ook de manier waarop we reageren op de ups en downs van het leven kunnen veranderen. Veerkracht bepaalt hoe snel we kunnen "terugveren" van de onvermijdelijke tegenslagen waarmee we allemaal te maken hebben. We hebben niet overal invloed op maar kunnen wel zelf de houding bepalen die we ertegenover aannemen.

Het is essentieel om veerkracht te vergroten en goed om te gaan met energie. Bewustwording van stressfactoren en je huidige copingstrategieën en inzichtelijk krijgen wat anders moet, waar je hulp bij nodig hebt en wat je al goed doet. Stressfactoren, energievreters, energiegevers, veerkracht opbouwen, growth-mindset. Fysieke energie, emotionele energie, relationele energie, mentale energie, uitvoerende energie. 

Beter om kunnen gaan met onzekerheden, onduidelijkheid, veranderingen en werkdruk, en strategieën vinden die je helpen veerkracht te ontwikkelen en negatieve stress te verminderen.

4. Engagement

Boosting TeamEngagement & Strengthening Team Performance. Zorgen voor een betrokken, sterk functionerend team. Leiderschap van nu gaat om potentieel en kracht benutten, inspireren, motiveren en verbinden.

Employee Engagement drivers, questionnaires, modellen en building blocks die je kunt inzetten voor het vergroten van betrokkenheid en verbondenheid. Motivatietheorieën. Coachend leidinggeven.

5. Environment

Psychologische veiligheid, positieve relaties met stakeholders. De aandacht voor psychologische veiligheid op de (online) werkvloer wordt steeds groter. Het versterken van de psychologische veiligheid op teamniveau wordt steeds belangrijker. Zorg samen met je team voor een klimaat dat veilig genoeg is voor mensen om te floreren en excelleren. Harvard professor Amy Edmondson is een van de meest bekende onderzoekers op dit gebied en zij omschrijft psychologische veiligheid als een klimaat waarin mensen interpersoonlijke risico’s durven te nemen. Daarbij gaat het om vertrouwen, verbondenheid, respect, een cultuur waarin mensen zich veilig genoeg voelen om vragen te stellen, om zich uit te spreken, anderen kunnen en mogen aanspreken, zich vrij voelen om fouten te melden en om nieuwe ideeën aan te dragen. Het vormt een solide basis voor positieve, effectieve samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat een positief teamklimaat – waarin teamleden elkaars bijdragen waarderen, om elkaars welzijn geven, elkaar vertrouwen en input mogen leveren m.b.t. hoe het team het werk uitvoert- de belangrijkste motor is voor de psychologische veiligheid van een team.

6. Experience

Actie blijven ondernemen. Welke stappen ga je doorvoeren op basis van je kennis, nieuwe inzichten, op wat je hebt bereikt, wat goed werkt voor jou in de praktijk en wat minder? Wat wil je nog bereiken op korte termijn en langere termijn - persoonlijk en voor je team/de organisatie-?

Je maakt een persoonlijk en professioneel actieplan.

7. Follow-up, Evaluatie halve dag

Na afronding van het programma maken we een afspraak voor een 1-op-1 evaluatie middag of ochtend.

Dit leiderschapsprogramma voorziet erin dat je de opgedane kennis direct binnen de organisatiecontext in kunt zetten, bijstellen en verder ontwikkelen.

Door het volgen van de modules en onze coaching gesprekken kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen en evalueren. Je kunt starten wanneer je wilt, na aanmelding en betaling krijg je direct toegang tot de online academie. En je mag mij bellen, appen of e-mailen als je nog ergens vragen over hebt.

Je krijgt gedurende dit traject alle tools, stappenplannen, e-books, tips, opdrachten en praktische uitleg per module aangereikt binnen de online leeromgeving zodat je gefocust en gestructureerd aan de slag kunt gaan.

Je bepaalt zelf het tempo binnen een tijdsbestek van 12 maanden, na iedere afgeronde module binnen de online omgeving krijg je toegang tot de volgende module. De data en tijdstippen voor de coaching sessies spreken we samen af in goed overleg. Dit programma volg je op een manier die goed bij jouw situatie past.

Bij elke module krijg je een coachcall van 1 ½ uur waarin je je vragen / casus etc. met mij kunt doornemen. Heb je tussendoor vragen dan kan je deze stellen in de online leeromgeving in de chat. Geef je de voorkeur aan face2face coaching sessies dan spreken we 1 x per 2 maanden af en zie ik je graag in het CoachHuis te Den Haag (of eventueel in Utrecht). Deze gesprekken duren dan 2 uur.

Tot de online omgeving krijg je tot maximaal 12 maanden toegang, het is aan te raden om de downloads op één plek te bewaren, de ervaring leert dat het prettig werkt om alles overzichtelijk bij de hand te hebben. Hier heb je veel profijt van zowel tijdens het traject als na het traject.

Je krijgt veel theorie maar de focus is jouw dagelijkse praktijk, met de verschillende modules krijg je een totaalpakket.

De investering voor het programma bedraagt € 4.300,- excl. btw en is inclusief materiaal, de coachingsessies, tussentijdse begeleiding en een jaar toegang tot de online academy.


Leiderschap van nu.Jaarprogramma

Online of blended (online + coaching sessies telefonisch, zoom of face2face).

Dit is een individueel traject met veel persoonlijke begeleiding, bestaande uit 7 modules met opdrachten, coaching sessies, online tools en tips voor verdieping en tussentijdse begeleiding.

Evidence-based theoretische en praktische kennis.

De coaching sessies zijn naar keuze face-to-face (in Den Haag of eventueel in Utrecht)

of per telefoon/zoom.

€ 4.300,- excl. btw

Het programma en al het materiaal blijft 12 maanden online voor je beschikbaar.Progress is impossible without change; and those who cannot change their minds cannot change anything. - George Bernard Shaw

Leaders grow, they are not made. - Peter Drucker

We gaan op een gestructureerde en persoonlijke manier werken aan de doelen die jij wilt bereiken. Coaching is bij mij meer co-creatie en sparring, dit is een praktisch, resultaatgericht en intensief ontwikkeltraject waarin je zelf veel eigenaarschap neemt en je alle tools en inzichten krijgt om jezelf verder te ontwikkelen. Je krijgt veel (meer) zelfinzicht en leert een positieve en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende vraagt in deze tijd.

Kitty Schaap MA, MSc

Gemotiveerde en goed functionerende medewerkers versterken de positie van jou als leidinggevende én de bedrijfsresultaten. Word sterk in modern leiderschap, leiderschap van nu vraagt om eigenschappen als verbinden, vertrouwen, betrokkenheid stimuleren, potentieel benutten, coachen en inspireren.

Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daarop af te stemmen. (Stephen R. Covey)

Ontwikkeling van leidinggevenden wordt meestal aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties door bijvoorbeeld een training of cursus. Het vertrekpunt van strengths-based ontwikkeling is in tegenstelling tot deze ´repair-focus of ´gap-focus´ juist meer een focus op waar je kracht ligt, waar je van nature sterk in bent en waar je energie van krijgt.

Veel managementgoeroes en wetenschappelijk onderzoekers houden zich hier steeds meer mee bezig. Helemaal nieuw is het gedachtengoed overigens niet, het past bij de ‘lerende organisatie’ en in de jaren 60 had de bekende managementgoeroe Peter Drucker het er al over! Drucker beschrijft in zijn boek The effective executive, vijf gedragingen die iedere manager zou moeten ontwikkelen. Een van die 5 is: richt je op je eigen sterke punten en die van anderen.

Leiders voor de toekomst hebben waarden en visie nodig, moeten authentiek en wendbaar zijn, innerlijke harmonie bezitten en doelgericht zijn. Voeg aan deze combinatie bewustzijn en verantwoordelijkheid, geloof in jezelf en een flinke portie emotionele intelligentie toe en we hebben een krachtig recept. (John Witmore).


Spreekt dit leiderschapsprogramma je aan maar weet je (nog) niet zeker of het echt iets is voor jou? Kijk dan hier even naar mijn vragenformulier* en beantwoord de vragen en/of maak een afspraak met mij voor een gesprek. Ik spreek je graag binnenkort! *Door deze vragen te beantwoorden en/of deze voor zelfreflectie te gebruiken kunnen we in kaart brengen wat jouw doelen en ontwikkelgebieden zijn en hoe ik mijn coaching / programma hier het beste op kan afstemmen.Contactformulier
The essence of managing oneself is to know our strengths and to fully develop a strength-based leadership approach. Peter Drucker challenged each of us to ask ourselves: What are my strengths? How do I perform? What are my values? Where do I belong? What should my contribution be?