LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

KRACHTIG LEIDERSCHAP

Authentiek, Effectief, Talentgericht Leidinggeven

Effectief leiderschap is een kunst. Organisaties worden platter, managementlagen verdwijnen, van medewerkers wordt meer zelfsturing verwacht en nieuwe vormen van organiseren en samenwerken vragen ook om een nieuw soort leiderschap. Niet gebaseerd op macht, controle en beheersing maar met meer nadruk op informeren, communiceren, vertrouwen, inspireren en coachen en met veel aandacht voor het ontwikkelen van het potentieel en talent van medewerkers.

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties en als leidinggevende heb je veruit de grootste invloed op de betrokkenheid, inzetbaarheid en motivatie van medewerkers. Gemotiveerde en goed functionerende medewerkers versterken ook de positie van jou als leidinggevende én de bedrijfsresultaten. Er is een grote behoefte aan krachtig, positief leiderschap. Gebaseerd op inzichten vanuit de positieve psychologie, het vergroot de veerkracht, de betrokkenheid, loyaliteit, groei, innovaties en prestaties op het werk.

Leiderschap is de sleutelfactor waarom bepaalde organisaties succesvol zijn en andere niet. Een van de belangrijkste redenen waarom professionals vertrekken bij hun organisatie is dat ze een slechte leidinggevende hebben. Geloven in het potentieel en het benutten van talenten van mensen is een voorwaarde voor modern leiderschap.

De ideale leider en ´de beste manier van leidinggeven´ bestaat niet. Er is geen one size-fits-all. Studies tonen aan dat leiderschap contextueel is en niet bepaald wordt door een vaste set eigenschappen of een gemeenschappelijke set van competenties.

Met dit persoonlijke leiderschapstraject ontwikkel en versterk je je leiderschap, op een positieve, duurzame manier. Weten waar je kracht wel (en niet) ligt, je sterktes en valkuilen kennen, onderscheidende leiderschapskwaliteiten inzetten en de talenten van je team benutten, levert veel op voor jezelf en de organisatie. Krachtig leiderschap gaat steeds meer over wie je bent. 

Wat zijn je leiderschapskwaliteiten en hoe kom je over op anderen? Hoe ervaren medewerkers jouw leiderschapsgedrag? Wat zijn jouw aspiraties? Hoe wil je gezien worden als leidinggevende, welk voorbeeldgedrag past daarbij?

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk dat je kunt bouwen op je eigen leiderschapskracht en de kracht van je team. “Als je wilt dat teams optimaal presteren, dan moet je een omgeving creëren waarin demotivatie weggenomen wordt en intrinsieke motivatie de ruimte krijgt. Creëer dus een omgeving waarin collega’s samen vanuit hun eigen sterktes aan de slag gaan en elkaar helpen – dat leidt tot topprestaties.” – Dr. Kilian Wawoe

Ontdek wat jouw “leadership strengths” zijn met een gevalideerd, positief leiderschapsassessment (StrengthscopeLeider) en leer hoe je deze zo productief en effectief mogelijk in kunt zetten. Krijg snel inzichtelijk waar je kracht ligt en waar niet, waar je positieve energie van krijgt of waar je energie verliest, wat je al goed doet en wat beter kan en hoe je meer voldoening uit je leidinggevende rol haalt.

We werken samen vanuit een evidence-based en actuele aanpak waarbij je ook de talenten van je team beter leert te benutten. Het ontdekken, inzetten en verder ontwikkelen van de strengths van medewerkers zorgt ervoor dat je elkaar versterkt en verbetert zo samenwerking, verbinding en betrokkenheid.

Dit interactieve, inspirerende en praktische programma met veel persoonlijke begeleiding bestaat uit een leiderschapsassessment en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die voor organisaties wereldwijd ingezet worden met een aantal standaard vaste onderdelen. De structuur, de duidelijke modules en het ontwikkelingsmateriaal worden door mijn klanten op prijs gesteld maar er is ook veel maatwerk. Je krijgt persoonlijke coaching en jouw ambities, werkcontext en vraagstukken staan centraal. Aan kennis heb je niet veel als je het niet kunt toepassen.

“De wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt van deze methode is door de coach duidelijk aangegeven en heeft mij vertrouwen gegeven – ik vond dit heel belangrijk.” “Wat ook zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s, waardoor het duidelijk is geworden op welk niveau mijn krachten het meest zichtbaar zijn, of als concrete bijdrage worden ervaren.” "Het is heel goed om de dingen te bekijken vanuit andere perspectieven dan ik normaal gewend was…. Het pad van mogelijkheden in plaats van het pad van belemmeringen. Kitty, super bedankt voor de goede professionele coaching die echt gericht was op mij als persoon.” “Ik stond echt open voor dit traject. En dat is erg belangrijk. Je moet naar jezelf kijken en wat jouw rol is richting de mensen in de organisatie. Het is erg leuk om te doen en de tijd die je erin steekt gaf me veel positieve energie!"

Leiderschapsprogramma

 

Individueel of voor het Managementteam

 

Veel leidinggevenden hebben in de praktijk vaak moeite om authentiek en effectief leiding te geven, om resultaatgerichtheid en mensgerichtheid krachtig te combineren. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste leidinggevenden geen accuraat zelfbeeld hebben.

Zo vinden ze zichzelf bijvoorbeeld inspirerend en mensgericht maar medewerkers blijken daar anders over te denken. Dit is één van de redenen waarom 360graden feedback en leiderschapscoaching van groot belang zijn.

Ook is bekend dat veel leidinggevenden blind spots hebben, ze weten niet goed waar hun kracht ligt en benutten dus hun potentieel en sterke kanten onvoldoende. En dat is zonde, het is zo gemakkelijk om te zeggen dat we het beste uit onszelf en anderen moeten halen maar door de waan van de dag komen veel leidinggevenden tegenwoordig te weinig toe aan zelfreflectie en zelfontwikkeling. Juist door meer vanuit je eigen kracht en authenticiteit te werken versterk je ook de organisatie. Tijd voor LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

"Leaders who use their strengths effectively and develop high performance leadership behaviours are rated as more effective." - Strengths Partnership research

Een gestructureerd proces. Een bewezen aanpak met veel persoonlijke aandacht en begeleiding voor duurzame resultaten. Praktisch, wetenschappelijk onderbouwd en met een gecertificeerd uniek leiderschapsassessment. Een duurzame, actuele, inspirerende, krachtgerichte manier van leiderschapsontwikkeling.

Je gaat aan de slag met de theorie maar de focus is jouw dagelijkse praktijk. Learning by doing: je krijgt oefeningen die je gaat maken met persoonlijke support van mij. Je ontvangt oefeningen en veel aanvullend materiaal. Bij elke module krijg je een coachgesprek van 1 ½ uur waarin je je vragen / casus etc. met mij kunt doornemen. Heb je tussendoor vragen dan kan je deze stellen in de online leeromgeving in de chat.

Coachsessies online per Teams of Zoom. Geef je de voorkeur aan face2face coaching sessies dan spreken we gemiddeld 2 x per maand af en zie ik je graag in Den Haag op een fijne, neutrale plek.

Een deel van het materiaal dat je tijdens dit programma ontvangt is in het Engels, enige kennis van de Engelse taal is dus wenselijk.

 

 • Online Assessment en je eigen unieke StrengthscopeLeider® profiel
 • Strengths in overdrive (overdreven sterke punten) en andere potentiële prestatierisico’s
 • 360-graden feedback over hoe stakeholders jouw sterke punten in de praktijk tot uiting zien komen, hoe vaak en hoe doeltreffend
 • 360-graden feedback waaruit jouw meest en minst effectieve leiderschapsgedrag naar voren komt
 • Aanbevolen acties om effectief leiderschap te ontwikkelen en toegang tot een uitgebreide toolkit gedurende het programma.
 • 7 modules – Toegang tot de online leeromgeving – Coaching sessies 1-op-1

 

 

Resultaten
 • Leiderschap vanuit kracht en authenticiteit met een focus op mogelijkheden en sterktes.
 • Leiderschap passend bij deze tijd, met medewerkers die hun talenten kunnen inzetten en zich gezien, gewaardeerd en betrokken voelen.
 • Groeien daar waar je kracht ligt en talentgericht kunnen leidinggeven. Je ontdekt jouw onderscheidende sterktes en je kunt zelf de krachten op individueel en teamniveau stimuleren.
 • Vertrouwen wekken door authentiek leiderschap.
 • Je onderscheiden -vanuit jouw leadership brand- in een markt -intern en extern- met veel concurrentie.
 • Kennis van inzichten uit de positieve psychologie, voor het inspireren, motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers.
 • Meer zelfvertrouwen ontwikkelen in je manier van leidinggeven.
 • Meer voldoening halen uit je leiderschap, meer veerkracht en positieve energie.
 • Duidelijk wordt hoe anderen je leiderschapskwaliteiten zien en waarderen en wat je als leidinggevende concreet aan gedrag laat zien vanuit het perspectief van anderen. Het resulteert in meer bewustwording van je impact op het team en andere stakeholders.

Dit programma biedt een positieve, verrijkende aanpak die leidinggevenden in staat stelt om zowel een positieve werkomgeving te creëren als optimale resultaten te behalen.

Leiderschapsprogramma Krachtig leiderschap

€ 3.900,- excl. btw