Leiderschap

Sterke leiders, sterke organisaties

Als leidinggevende heb je grote invloed op de betrokkenheid en prestaties van medewerkers.

Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Er bestaan talloze leiderschapsmodellen, waarvan vele precies voorschrijven welke kwaliteiten leiders moeten hebben om effectief te zijn. Uit recente onderzoeken blijkt dat effectieve leiders vaak juist heel verschillend zijn. Ze behalen succes op verschillende manieren, afhankelijk van de unieke sterke punten en kwaliteiten die ze bezitten en hoe effectief ze die inzetten om resultaten te behalen. Effectief leiderschap gaat dan ook in eerste instantie om persoonlijk leiderschap, van belang is dat je jouw authentieke persoonlijke stijl ontwikkeld op basis van je aspiraties, sterktes, effectieve gedragingen en waarden.

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Sterke leiders/managers vervullen een voorbeeldfunctie en zijn in staat anderen te inspireren en stimuleren en verhogen zo de prestaties en productiviteit. Slecht leiderschap aan de andere kant kan veel schade berokkenen.

De effectiviteit en de leiderschapsstijl van de meeste leidinggevenden is niet slecht maar ook niet optimaal. Uit nationaal en internationaal leiderschapsonderzoek blijkt bovendien dat leidinggevenden en medewerkers niet hetzelfde beeld hebben bij de leiderschapsstijl van de leidinggevende.

30% van de medewerkers vindt hun leidinggevende directief en geen enkele medewerker is tevreden met deze stijl.  84% van de leidinggevenden beoordeelt zijn/haar leiderschapsstijl als mensgericht. Bij de medewerkers beaamt slechts 56% dit.

‘Zowel leidinggevende als medewerker geloven dat je meer uit talent kan halen door te focussen op de sterke punten en niet op de zwakke punten’

‘Het nieuwe leiderschap’ (transformationeel, strengths-based, positief, talentgericht leiderschap), stelt de mens centraal. Effectieve leidinggevenden zijn sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle. Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

Talentgericht en betrokken leiderschap.

De transactionele stijl, een directieve stijl van leidinggeven voldoet niet meer, het past niet meer bij deze tijd. Talentgericht en betrokken leiderschap werkt veel beter om de motivatie, zelfsturing en prestaties te verhogen. Deze leiderschapsstijl is gericht op de kracht en intrinsieke behoeften van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren. De positieve uitkomsten van dit soort leiderschap zijn veelvuldig onderzocht en het heeft onder andere een positieve impact op betrokkenheid/bevlogenheid, welzijn, vertrouwen en motivatie.

Inzichten en technieken die een bewezen positieve impact hebben op het floreren van mensen in organisaties zijn: de ‘strengths-benadering’ (sterke punten benadering) en ‘appreciative inquiry’ (waarderende benadering). “De sterke-puntenaanpak leidt tot een (veel) hogere motivatie en tot (veel) betere resultaten dan de traditionele aanpak”. (Bron: Ben Tiggelaar: Waarom we positief leiderschap nodig hebben)

Effectief Leiderschap

Over welke kwaliteiten en gedragingen moet een effectieve leidinggevende beschikken?

De ideale, complete leider bestaat niet, effectief leiderschap hangt meestal af van de situatie en er bestaat geen formule voor excellent leiderschap.

 

Er is geen blauwdruk voor goed leiderschap, proberen overal goed in te worden maakt je uiteindelijk minder effectief.

Leiders die proberen overal goed in te worden zijn uiteindelijk minder effectief.

Zeer effectieve leiders vertonen meestal een aantal duidelijke sterktes maar deze zijn per leider verschillend. En hoe effectief je bent in je leidinggevende rol hangt niet alleen van jou af, het is van belang de sterktes van anderen te herkennen, je zwakke punten te compenseren, en ervoor te zorgen dat je de kracht van anderen op de juiste manier inzet. Een effectief leider motiveert haar of zijn medewerkers en kan zich gemakkelijk verplaatsen in anderen, beschikt over veel zelfinzicht en staat open voor feedback. Hoe effectief je bent in je leidinggevende rol hangt dus ook af van de kracht van je team en van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de organisatiecultuur.

Als leidinggevende krijg je veel te maken met dualiteiten, met paradoxen, effectief leiderschap is een kunst; het balanceren tussen sturing en zelfsturing, tussen beheersen, controleren en loslaten, begeleiden, vertrouwen en verbinden, vraagt veel van managers en leiders.

Managers die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie, wat leidt tot meer inzet, betrokkenheid en de bereidheid ‘to go the extra mile’ voor het bedrijf.

Zelfkennis is onontbeerlijk, ten eerste moet je je eigen sterke punten kennen en cultiveren. Leiders vinden het vaak opvallend moeilijk om zelf hun sterke punten te benoemen. En het ontdekken van de sterke punten is niet voldoende, je moet ook weten hoe je ze moet gebruiken en doseren.

Onderzoek naar ontspoorde leiders wijst aan dat deze leiders hun sterke punten overdreven en hierin niet gecorrigeerd werden, geen tegengas kregen. Zelfverzekerdheid kan doorslaan in bijvoorbeeld megalomaan gedrag en moed kan doorslaan in overmoedig gedrag met alle negatieve gevolgen van dien.

Veel strengths-based programma’s en assessments zijn eenzijdig gericht op sterke punten en houden geen rekening met het feit dat een sterk punt ook een zwak punt, een prestatie risico kan worden. Strengthscope biedt belangrijk ontwikkelingsmateriaal en begeleiding aan om daar juist ook de nodige aandacht aan te besteden. Echte transformatie komt wanneer je je sterktes in de juiste context en in de juiste mate inzet, op een manier die voor jou goed werkt om op een zinvolle wijze je doelen te bereiken in je persoonlijke en professionele leven.

360 graden feedback bij StrengthscopeLeader maakt inzichtelijk wat de stakehoders/feedbackgevers beschouwen als een overdrijving van een sterk punt; in plaats van meer menen zij dat minder gebruik van dat sterke punt de leidinggevende effectiever maakt. Andersom kan ook, een leidinggevende scoort zichzelf vaak hoog op  ‘sparking engagement’, het bevorderen van betrokkenheid maar feedbackgevers geven daar regelmatig lagere scores voor. Zij zien juist graag dat de leidinggevende dit gedrag meer zou tonen in de praktijk, terwijl de leidinggevende zelf meent hier al sterk in te zijn.

The significant advantage of the Strengthscope tool is that it can be used in both an individual and a multi-rater format, allowing others to rate the individual’s strengths and providing data on that crucial self– other alignment (Strength-Based Leadership: An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development by Doug MacKie, 2016).

Wij werken met Strengthscope assessments en ontwikkelingsmateriaal. Strengthscope wordt door verschillende organisaties gebruikt zoals Aviva, ING, Lego, Oracle, Bosch, Novartis, Siemens en vele anderen. Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en valide en gecertificeerd door de British Psychological Society.

Wil je jouw volledige potentieel als leidinggevende ontplooien en inzetten? Je medewerkers meer zien groeien en floreren? Meer vanuit authenticiteit, op een verbindende en talentgerichte manier leiding gaan geven? Meer floreren door te doen wat echt bij je past, waar je energie en voldoening van krijgt? Wil je het beste uit jezelf en je team halen, voor het vergroten van motivatie, betrokkenheid en prestaties?

Vergroot je leiderschapskracht door te werken vanuit authenticiteit, heldere doelen, persoonlijke sterktes, waarden en visie. Deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid. Ben je bereid om te investeren in het verder ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten en in het ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl? Bekijk hier het aanbod.


AANBOD

Van functioneren naar floreren.

CoAchieve

Haal meer uit potentieel. Voor professionals, leidinggevenden, organisaties.

Coaching, workshops, strengths-based assessments & development.

Foto gemaakt tijdens Positief Leiderschap Congres, spreker Kim Cameron, 2018

“Positive leaders emphasize and build on employees’ strengths rather than focus on their weaknesses, and this emphasis creates an attraction to forming strong interpersonal ties. The orientation is toward enabling thriving and flourishing at least as much as addressing obstacles and impediments. It is not the same as merely being nice, charismatic, trustworthy, or a servant leader. Rather, it incorporates these attributes and supplements them with a focus on strategies that provide strengths-based, positive energy to individuals and organizations”  (Cameron, 2012).
Kim Cameron is een van de grondleggers van Positief Leiderschap.

CONTACTFORMULIER