Leiderschap

Als leidinggevende heb je grote invloed op de betrokkenheid en prestaties van je medewerkers.

Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Sterke leiders/managers vervullen een voorbeeldfunctie en zijn in staat anderen te inspireren en stimuleren en verhogen zo de prestaties en productiviteit. Slecht leiderschap aan de andere kant kan veel schade berokkenen.

De effectiviteit en de leiderschapsstijl van de meeste leidinggevenden is niet slecht maar ook niet optimaal. Uit het nationaal leiderschapsonderzoek (2016) blijkt bovendien dat leidinggevenden en medewerkers niet hetzelfde beeld hebben bij de leiderschapsstijl van de leidinggevende.

30% van de medewerkers vindt hun leidinggevende directief en geen enkele medewerker is tevreden met deze stijl.  84% van de leidinggevenden beoordeelt zijn/haar leiderschapsstijl als mensgericht. Bij de medewerkers beaamt slechts 56% dit.

‘Zowel leidinggevende als medewerker geloven dat je meer uit talent kan halen door te focussen op de sterke punten en niet op de zwakke punten’ (Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016).

Strengths-based leiderschap (positief leiderschap of talentgericht leiderschap), stelt de mens centraal. Een effectieve leidinggevende is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle.

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden.

Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht en authenticiteit haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

Effectief Leiderschap

Leidinggeven uit persoonlijke kracht.

 

Authenticiteit, emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden zijn nu meer dan ooit belangrijk. En leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek (of plekken) ingezet worden, daar waar zij hun talenten en kracht het beste kunnen benutten. Er is binnen veel organisaties nog sprake van onbenut potentieel, door beperkende omgevingsfactoren komen mensen niet ten volle tot hun recht. Door een inspirerende, ondersteunende, coachende stijl met inzicht in de sterke punten van mensen kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers tot volle bloei kunnen komen: ‘van functioneren naar floreren’

De weg naar effectief, krachtig leiderschap begint allereerst bij jezelf, het begint bij zelfkennis en persoonlijk leiderschap. Ontdekken waar je kracht wel (en niet) ligt, je talenten en valkuilen (‘performance risks’) kennen, je unieke sterke leiderschapskwaliteiten inzetten en de diversiteit in je team benutten voor optimale prestaties, levert veel op voor jezelf en de organisatie.

Wil je ook meer vanuit authenticiteit, op een verbindende en talentgerichte manier leiding gaan geven? Meer floreren door te doen wat echt bij je past, waar je energie en voldoening van krijgt? Wil je je potentieel meer benutten, het beste uit jezelf en je team halen, voor het vergroten van motivatie, betrokkenheid en prestaties?

Vergroot je leiderschapskracht door te werken vanuit authenticiteit, heldere doelen, persoonlijke sterktes, waarden en visie. Deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid.


Ben je bereid om te investeren in het verder ontwikkelen van je persoonlijke kwaliteiten en in het ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl? Neem dan contact met mij op voor meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een verkenningsgesprek.


Talentgericht en betrokken leiderschap.

De transactionele stijl, een directieve stijl van leidinggeven voldoet niet meer, het past niet meer bij deze tijd. Talentgericht en betrokken leiderschap werkt veel beter om de motivatie, zelfsturing en prestaties te verhogen.

Deze leiderschapsstijl is gericht op de kracht en intrinsieke behoeften van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.

De positieve uitkomsten van dit soort leiderschap zijn veelvuldig onderzocht en het heeft onder andere een positieve impact op betrokkenheid/bevlogenheid, welzijn, vertrouwen en motivatie.

Inzichten en technieken die een bewezen positieve impact hebben op het floreren van mensen in organisaties zijn:

de ‘strengths-benadering’ (sterke punten benadering)
‘appreciative inquiry’ (waarderende benadering)

“De sterke-puntenaanpak leidt tot een (veel) hogere motivatie en tot (veel) betere resultaten dan de traditionele aanpak”. (Bron: Ben Tiggelaar: Waarom we positief leiderschap nodig hebben)

Over welke kwaliteiten en gedragingen moet een effectieve leidinggevende beschikken?

Wat betekent dat in de praktijk, over welke kwaliteiten en gedragingen moet een effectieve leidinggevende beschikken? De ideale, complete leider bestaat niet, effectief leiderschap hangt meestal af van de situatie en er bestaat geen formule voor excellent leiderschap.

Leiders die proberen overal goed in te worden zijn uiteindelijk minder effectief. Zeer effectieve leiders vertonen meestal een aantal duidelijke sterktes maar deze zijn per leider verschillend. En hoe effectief je bent in je leidinggevende rol hangt niet alleen van jou af, het is van belang de sterktes van anderen te herkennen, je zwakke punten te compenseren, en ervoor te zorgen dat je de kracht van anderen op de juiste manier inzet.

Managers die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie, wat leidt tot meer inzet, betrokkenheid en de bereidheid ‘to go the extra mile’ voor het bedrijf.

Een effectief leider motiveert haar of zijn medewerkers en kan zich gemakkelijk verplaatsen in anderen, beschikt over veel zelfinzicht en staat open voor feedback, en in reactie op bepaalde situaties past hij/zij bovendien zijn/haar leiderschapsstijl aan.

 

 

Zelfkennis is onontbeerlijk, ten eerste moet je je eigen sterke punten kennen en cultiveren. Leiders vinden het vaak opvallend moeilijk om zelf hun sterke punten te benoemen. En het ontdekken van de sterke punten is niet voldoende, je moet ook weten hoe je ze moet gebruiken en doseren.

Onderzoek naar ontspoorde leiders wijst aan dat deze leiders hun sterke punten overdreven en hierin niet gecorrigeerd werden, geen tegengas kregen. Zelfverzekerdheid kan doorslaan in bijvoorbeeld megalomaan gedrag en moed kan doorslaan in overmoedig gedrag met alle negatieve gevolgen van dien.

Veel strengths-based programma’s en assessments zijn eenzijdig gericht op sterke punten en houden geen rekening met het feit dat een sterk punt ook een zwak punt, een prestatie risico kan worden. Strengthscope biedt belangrijk ontwikkelingsmateriaal en begeleiding aan om daar juist ook de nodige aandacht aan te besteden. Al naar gelang de situatie, de context, moet een sterkte worden verminderd of vermeerderd. Je sterke punten kun je pas beheersen en optimaal inzetten wanneer je je ervan bewust bent en wanneer je ze op de juiste wijze weet te doseren. Echte transformatie komt wanneer je je sterktes in de juiste context en in de juiste mate inzet, op een manier die voor jou goed werkt om op een zinvolle wijze je doelen te bereiken in je persoonlijke en professionele leven.

‘Strengths in overdrive’ betekent dat te veel kracht een zwakte kan worden. Voorbeeld:

Empathie als een sterk punt in overdrive: ‘je gaat zo in op de situatie van anderen dat je deze als je eigen situatie gaat beschouwen en daardoor geen objectieve ondersteuning en begeleiding meer kan bieden’. Het is ineffectief om sterk inlevend te zijn, maar niemand ergens op aan durven te spreken indien dat nodig is.

Enthousiasme als een sterk punt in overdrive: ‘je enthousiasme kan soms als te emotioneel of overweldigend worden gezien en anderen het gevoel geven dat hun mening niet op waarde wordt geschat of er niet toe doet’.

360 graden feedback bij StrengthscopeLeader maakt inzichtelijk wat de stakehoders/feedbackgevers beschouwen als een overdrijving van een sterk punt; in plaats van meer menen zij dat minder gebruik van dat sterke punt de leidinggevende effectiever maakt. Andersom kan ook, een leidinggevende scoort zichzelf vaak hoog op  ‘sparking engagement’, het bevorderen van betrokkenheid maar feedbackgevers geven daar regelmatig lagere scores voor. Zij zien juist graag dat de leidinggevende dit gedrag meer zou tonen in de praktijk, terwijl de leidinggevende zelf meent hier al sterk in te zijn.

The significant advantage of the Strengthscope tool is that it can be used in both an individual and a multi-rater format, allowing others to rate the individual’s strengths and providing data on that crucial self– other alignment (Strength-Based Leadership: An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development by Doug MacKie, 2016).

Wij werken met Strengthscope assessments en ontwikkelingsmateriaal. Strengthscope wordt door verschillende organisaties gebruikt zoals Aviva, ING, Lego, Oracle, Bosch, Novartis, Siemens en vele anderen. Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en valide en gecertificeerd door de British Psychological Society.

Foto gemaakt tijdens Positief Leiderschap Congres, spreker Kim Cameron, 2018

“Positive leaders emphasize and build on employees’ strengths rather than focus on their weaknesses, and this emphasis creates an attraction to forming strong interpersonal ties. The orientation is toward enabling thriving and flourishing at least as much as addressing obstacles and impediments. It is not the same as merely being nice, charismatic, trustworthy, or a servant leader. Rather, it incorporates these attributes and supplements them with a focus on strategies that provide strengths-based, positive energy to individuals and organizations”  (Cameron, 2012).
Kim Cameron is een van de grondleggers van Positief Leiderschap.

CONTACTFORMULIER