Leiderschap

Sterke leiders, sterke organisaties

Leiderschap blijft onverminderd belangrijk en wordt bovendien steeds complexer en veeleisender. Succesvolle leiders en organisaties stimuleren het ontwikkelen en presteren van medewerkers. Daarbij hebben zij steeds meer oog voor de uniciteit van mensen en zorgen ze voor een cultuur waarin mensen kunnen floreren. Hoe haal je het beste uit jezelf en je medewerkers en hoe vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit als leidinggevende?

Als je het beste wilt halen uit je team, moet je eerst het beste halen uit jezelf. Daarbij is het van belang dat je je bewust bent van je eigen waarden, aannames, valkuilen, sterke en zwakke punten, je visie en verwachtingen. Door te werken aan je eigen groei en ontwikkeling stimuleer je anderen om dat ook te doen.

Ontwikkel een persoonlijke effectieve stijl van leidinggeven en haal meer voldoening uit je werk. Investeer in jezelf en je ontwikkeling, geef aandacht aan wat nu echt bij je past, wat je drijft, waar je energie van krijgt en hoe je optimaal kunt presteren. Inzicht in je sterke punten en leiderschapskracht is de eerste stap op weg naar excellent leiderschap.

STRENGTHS-BASED | TALENTGERICHT LEIDERSCHAP

Als leidinggevende heb je een grote invloed op de productiviteit, betrokkenheid, prestaties en motivatie van medewerkers. Je bent ook een belangrijk rolmodel, daarom is bewustwording van je leidinggevende stijl en het effect van jouw gedrag op medewerkers van groot belang. Pas wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook de kracht van je medewerkers beter herkennen en benutten. Versterk je leiderschap, ontwikkel een authentieke leiderschapsstijl en krijg meer inzicht in je sterke punten en leer je hoe je deze beter kunt benutten.

Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Volgens grootschalig leiderschapsonderzoek van Gallup gaan de beste managers uit van de volgende 2 veronderstellingen:

  1. De talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam
  2. De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei.

“The best leadership decision I have ever made during my entire career at Microsoft was the decision to start working on my own and my team’s strengths” -Jan Mühlfeit, author of the Positive Leader and former Chairman of Microsoft

 

‘Zowel leidinggevende als medewerker geloven dat je meer uit talent kan halen door te focussen op de sterke punten en niet op de zwakke punten’ -Nationaal Leiderschapsonderzoek

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

Er bestaan talloze leiderschapsmodellen, waarvan vele precies voorschrijven welke kwaliteiten leiders moeten hebben om effectief te zijn. Uit recente onderzoeken blijkt dat effectieve leiders vaak juist heel verschillend zijn. Ze behalen succes op verschillende manieren, afhankelijk van de unieke sterke punten en kwaliteiten die ze bezitten en hoe effectief ze die inzetten om resultaten te behalen. Er is geen blauwdruk voor goed leiderschap, proberen overal goed in te worden maakt je uiteindelijk minder effectief.

Vergroot je leiderschapskracht door te werken vanuit authenticiteit, heldere doelen, persoonlijke sterktes, waarden en visie. Deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid. Strengths-based (transformationeel, talentgericht) leiderschap vergroot de betrokkenheid en bevlogenheid (employee engagement). De positieve uitkomsten van dit soort leiderschap zijn veelvuldig onderzocht en het heeft onder andere een positieve impact op betrokkenheid/bevlogenheid, welzijn, vertrouwen en motivatie.

LEIDERSCHAPSSTIJL

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Sterke leiders/managers vervullen een voorbeeldfunctie en zijn in staat anderen te inspireren en stimuleren en verhogen zo de prestaties en productiviteit. Slecht leiderschap aan de andere kant kan veel schade berokkenen. De effectiviteit en de leiderschapsstijl van de meeste leidinggevenden is niet slecht maar ook niet optimaal. Uit nationaal en internationaal leiderschapsonderzoek blijkt bovendien dat leidinggevenden en medewerkers niet hetzelfde beeld hebben bij de leiderschapsstijl van de leidinggevende.

30% van de medewerkers vindt hun leidinggevende directief en geen enkele medewerker is tevreden met deze stijl.  84% van de leidinggevenden beoordeelt de eigen leiderschapsstijl als mensgericht. Maar bij de medewerkers beaamt slechts 56% dit.

ZELFKENNIS

Zelfkennis is onontbeerlijk, ten eerste moet je je eigen sterke punten kennen en cultiveren. Leiders vinden het vaak opvallend moeilijk om zelf hun sterke punten te benoemen. En het ontdekken van de sterke punten is niet voldoende, je moet ook weten hoe je ze moet gebruiken en doseren. Onderzoek naar ontspoorde leiders wijst aan dat deze leiders hun sterke punten overdreven (strengths in overdrive) en hierin niet gecorrigeerd werden, geen tegengas kregen. Zelfverzekerdheid kan doorslaan in bijvoorbeeld megalomaan gedrag en moed kan doorslaan in overmoedig gedrag met alle negatieve gevolgen van dien.

Veel strengths-based programma’s en assessments zijn eenzijdig gericht op sterke punten en houden geen rekening met het feit dat een sterk punt ook een zwak punt, een prestatie risico kan worden. Echte duurzame resultaten boek je wanneer je je sterktes in de juiste context en in de juiste mate inzet, op een manier die voor jou goed werkt om op een zinvolle wijze je doelen te bereiken in je persoonlijke en professionele leven. Wil je meer uit jouw leiderschap halen? Geef leiding met stijl, jouw eigen stijl, op jouw eigen wijze.

“Managers die zich op iemands sterke punten richten ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie, wat leidt tot meer inzet, betrokkenheid en de bereidheid ‘to go the extra mile’ voor het bedrijf.”

DE KUNST VAN HET BALANCEREN

Als leidinggevende krijg je veel te maken met dualiteiten, met paradoxen, effectief leiderschap is een kunst; het balanceren tussen sturing en zelfsturing, tussen beheersen, controleren en loslaten, begeleiden, vertrouwen en verbinden, vraagt veel van managers en leiders.

Het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van mensen, vraagt om een nieuw soort leiderschap.

Een effectief leidinggevende motiveert haar of zijn medewerkers en kan zich gemakkelijk verplaatsen in anderen, beschikt over veel zelfinzicht en staat open voor feedback. Hoe effectief je bent in je leidinggevende rol hangt dus ook af van de kracht van je team en van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de organisatiecultuur.

 

“Bouwt u op sterktes, of probeert u uw zwaktes te compenseren? Als u uw energie richt op het compenseren van zwaktes, dan eindigt u met een grote set van sterke zwaktes. Zorg dat je jezelf op je sterke punten blijft ontwikkelen en durf daarop te vertrouwen” -Bas Kodden, leiderschapscoach en hoogleraar

Strengthscope assessments en leiderschapsontwikkeling programma’s. Strengthscope wordt door individuele klanten en verschillende grote organisaties gebruikt zoals Aviva, ING, Lego, Oracle, Bosch, Novartis, Siemens en vele anderen. Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en valide en gecertificeerd door de British Psychological Society.

 

JOUW LEIDERSCHAPSKRACHT

Vergroot je leiderschapskracht met dit programma en ontwikkel een posiiteve en effectieve stijl van leiderschap voor meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid.

VOOR WIE?

Voor leidinggevenden (managers, directeuren, teamleiders, ondernemers) die zichzelf en hun team/de organisatie willen versterken. De programma’s en masterclasses zijn uitermate geschikt voor leidinggevenden die het beste uit zichzelf en anderen willen halen door op een effectieve en positieve manier leiding te geven, passend bij de huidige tijd.

Investeren in het verder ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl, levert veel op voor jezelf en de organisatie. Bekijk het aanbod of neem contact met mij (Kitty) op voor meer informatie of een verkenningsgesprek.

 

Wil je jouw volledige potentieel als leidinggevende ontplooien en inzetten? Je medewerkers meer zien groeien en floreren? Meer op een bij jou passende, verbindende en talentgerichte manier leiding gaan geven? Meer floreren door te doen wat echt bij je past, waar je energie en voldoening van krijgt? Het beste uit jezelf en je team halen, voor het vergroten van motivatie, betrokkenheid en prestaties? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie over deze aanpak en de programma’s, of voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

 

Strengths-based, talentgericht leiderschap stelt de mens centraal. Sterke leiders kunnen zich inleven in de drijfveren, kernwaarden, kwaliteiten en valkuilen van anderen. Ze benutten het potentieel, de kracht van mensen en stimuleren eigen regie en persoonlijk leiderschap bij medewerkers.

Een effectieve leidinggevende is sterk in het aanboren en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. Dit soort leiderschap past ook bij de huidige paradigmaverschuivingen, zo zien we steeds meer dat managementmodellen, managementstijlen niet langer meer gebaseerd zijn op hiërarchie, micromanagement, macht en controle.

Er worden andere eisen aan leidinggevenden gesteld waarbij er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld emotionele intelligentie, empathie en coachingsvaardigheden. Zelfinzicht is daarbij van cruciaal belang, door leiding te geven vanuit persoonlijke kracht haal je het beste uit jezelf en anderen en haal je meer voldoening uit je werk en relaties.

The most successful managers don’t lead from a position of command and control, they bring out the best of their people. They know what their own and what their employee’s strengths are.

People thrive when their strengths are recognized, appreciated and utilized, when they are being coached and get ample opportunities to develop. It builds confidence, increases self-esteem and people take more ownership.

Research shows increasingly that using our strengths at work is more likely to lead to increased performance, positive energy, confidence and engagement.

Strengths-based  leadership coaching and programmes can be of great added value to positive professional development when conducted in the right context and with the right methodology such as StrengthscopeLeader or Strengthscope/talent assessments. 

Van functioneren naar floreren.

CoAchieve

Haal meer uit potentieel. Voor professionals, leidinggevenden, organisaties.

Coaching, workshops, strengths-based assessments & development.