Leiderschapsontwikkeling

Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar je nu staat als leidinggevende en welke ontwikkeling nodig is om je leiderschap te versterken. Wat is je groeipotentieel en hoe kun je dat ontdekken, benutten en ontwikkelen zodat je met meer impact en plezier je leiderschapsrol kunt vervullen?
De snel veranderende wereld waarin we leven –‘verandering is de enige constante geworden’ – en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, relationeel sterk zijn en in staat zijn mensen te motiveren om excellente prestaties te leveren. Dit vraagt om leidinggevenden die de tijd nemen voor reflectie, investeren in hun eigen ontwikkeling en zich richten op:

 

Op welke manier kun je jouw leiderschap ontwikkelen en versterken?

Volgens McKinsey hebben veel leiderschapsprogramma’s de verkeerde focus. Een klein deel van alle mogelijke vaardigheden die leiders nodig hebben, heeft een sterke correlatie met werkelijk succes.

Het is niet vanzelfsprekend dat managers of leiders goed zijn in hun leidinggevende rol maar met de juiste begeleiding en inzichten kun je wel sterk groeien in je leiderschap.

 

Gap-based leiderschapsontwikkeling versus Strengths-based leiderschapsontwikkeling

De ontwikkeling van managers en leiders wordt voornamelijk aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties. Veel organisatie bieden trainingen aan op het gebied van conflictmanagement, feedback geven, timemanagement enzovoort. Maar dat zorgt meestal niet voor echt duurzame resultaten omdat het geen holistische aanpak is en je dan nog steeds als manager/leider niet vanuit je eigen kracht kan werken, het resulteert ook niet in het versterken van de kracht, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.

Leiderschap kun je ontwikkelen, maar de focus ligt meestal op het verwerven van competenties en technische vaardigheden en dat is niet voldoende. Volgens onderzoek investeren organisaties wereldwijd zo’n 37 miljard euro in leiderschapstrainingen, heel veel geld dus maar het levert niet heel veel op.

Het beste uit jezelf en anderen halen klinkt zo gemakkelijk maar door de waan van de dag komen veel leidinggevenden tegenwoordig te weinig toe aan zelfreflectie en zelfontwikkeling. Juist door meer vanuit je eigen kracht en authenticiteit te werken versterk je ook de organisatie. Leider zijn gaat over veel meer dan je kennis, titel- en managementvaardigheden.

Volgens Gallup beschikt slechts één op de vijf leidinggevenden over de noodzakelijke vaardigheden om employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) te bevorderen. Dat komt waarschijnlijk omdat er bij de selectie nog altijd de ‘hard skills’ en het idee dat iemand een promotie ‘verdient’ prevaleren boven de de people management skills. Soft skills zijn verre van ‘soft’, het zijn cruciale en duurzame vaardigheden voor het bereiken van harde resultaten.

Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de leidinggevenden een incompleet beeld van zichzelf heeft. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste leiders geen accuraat zelfbeeld hebben. Ze vinden zichzelf vaak inspirerend en mensgericht maar medewerkers denken daar heel anders over. Daarom is 360graden feedback en leiderschapscoaching van groot belang. 

‘Je kunt pas een krachtige leider zijn als je weet wie je bent.’

‘Leadership begins with you –and you will not succeed as a leader unless you have some sense of who you are’ (uit het boek: ‘Why should anyone be led by you’ – Goffee & Jones).

Leiderschapsontwikkeling vraagt om zelfbewustzijn, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling: kennis van persoonlijke waarden, talenten en valkuilen, van sterke en minder sterke punten, van effectieve en ineffectieve leiderschapsgedragingen.

Maar dat is niet voldoende, zo blijkt uit onderzoek dat leidinggevenden vinden dat ze goed kunnen motiveren, verbinden, stimuleren en luisteren naar medewerkers. Terwijl medewerkers dat heel anders beleven: zij ervaren een gebrek aan aandacht en waardering van hun leidinggevende, voelen zich nauwelijks gehoord en gestimuleerd.

Sterk Leiderschap

Het opbouwen van een positieve en productieve werkcultuur waar medewerkers hun sterke punten kunnen optimaliseren en op hun best kunnen presteren is een continue proces dat zowel sterk leiderschap als een gerichte investering van tijd en middelen vraagt. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. En ook dat talentgericht leiderschap een van de belangrijkste voorspellers is voor werkgeluk.

Professionals excelleren vooral als ze kunnen bouwen op hun strengths. Maar helaas wordt er in ontwikkelingstrajecten nog te vaak de nadruk gelegd op de zwaktes, tekortkomingen, gaps en verbeterpunten. De focus op tekorten werkt demoraliserend en het is minder effectief dan het bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes als een middel voor prestatieverbetering. De kracht van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen. Sterke leiders, sterke mensen, sterke organisaties.

Strengths-based leiderschap sluit goed aan bij actuele thema’s waar veel organisaties aandacht aan moeten besteden, zoals (intrinsieke) motivatie, zelfsturing, employee engagement, welzijn, potentieel en talenten benutten en ontwikkelen, betrokkenheid/bevlogenheid, wendbaarheid, veerkracht.

‘In addition to developing leaders and leadership, strengths-based approaches also help develop engagement and psychological capital in their followers which in turn enhances performance’ (van Woerkom & Meyers, 2014).

Impactvol Leiderschap – Wat maakt een leider doeltreffend?

Volgens Bob Johansen, de auteur van het boek ‘Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, is één van de belangrijkste leiderschapsvaardigheden om succesvol te blijven in de VUCA wereld ‘maker instinct’; 

“Benut alle innerlijke vaardigheden die je hebt. Haal dit ook in anderen naar boven. Doe waar je goed in bent en werk vanuit die kracht”.

Probeer in je werk en in je leven je volledige potentie te ontplooien en probeer daarnaast anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Wat is jouw eigenheid in jouw leiderschap? Wat betekent goed en authentiek leiderschap voor jezelf? Vind je dat je authentiek bent in jouw leiderschap? Neem je voldoende de tijd voor zelfreflectie en persoonlijke en professionele groei? Heb je voldoende aandacht voor de ontwikkeling van anderen? Wat geeft je energie, waar krijg je veel voldoening van?

Het helpt je om met behulp van je eigen leadership strengths en mogelijkheden een (nog meer) effectieve en positieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. Door vanuit je persoonlijke waarden en kracht te werken word je ook meer authentiek en daardoor ook meer geloofwaardig waardoor je meer vertrouwen krijgt.

  • 6 maanden
  • leiderschapsprogramma met veel persoonlijke begeleiding
  • 1-op-1 coaching te Den Haag of online
  • Een gevalideerd uniek leiderschapsassessment
  • Een heel jaar toegang tot mijn online academy

Met behulp van een evidence based StrengthscopeLeider assessment en ontwikkelingssysteem en coaching leer je als leidinggevende hoe je je manier van leidinggeven kunt afstemmen op je sterke punten en hoe je zwakkere gebieden en andere prestatierisico’s kunt aanpakken. Deze positieve en verrijkende aanpak stelt leidinggevenden in staat om zowel een positieve werkomgeving te creëren en prestaties te vergroten.

Leidinggeven aan een ander, kan alleen vanuit goede zelfkennis en zelfreflectie. Leiderschapsontwikkeling vraagt dus in de eerste plaats om persoonlijke ontwikkeling: het kennen van je persoonlijke waarden, talenten en valkuilen. Veel leiders en managers hebben ´blind spots´, ze weten niet goed waar hun kracht ligt en benutten zo hun potentieel en sterke kanten onvoldoende.

StrengthscopeLeider is een uniek leiderschapsassessment (wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd en gecertificeerd door de British Psychological Society) waarmee je ontdekt wat jouw belangrijkste sterke kanten zijn, je een helder inzicht krijgt in wat je prestatierisico’s en valkuilen zijn, zoals beperkende zwakke punten, belemmerende overtuigen, strengths in overdrive of contextuele factoren en hoe je stakeholders jouw leiderschapsgedrag ervaren in de praktijk.

Door feedback van je stakeholders (tot 20 personen) wordt duidelijk hoe de effectiviteit (op vier cruciale leiderschap resultaat gebieden) van je leiderschapsgedrag gezien wordt. Je krijgt ook feedback van jouw stakeholders over jouw sterke en minder sterke punten. Op basis van het assessment ontvang je een uitgebreid profiel. Dit vormt een heel waardevol startpunt van het verdere traject en voor onze coaching sessies.

Dit is een interactief, inspirerend, persoonlijk en praktisch programma, inclusief een assessment, 1-op-1 coaching en toegang tot mijn online academy voor een heel jaar. Het geeft je alle kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die je nodig hebt om jouw mindset en prestaties als leider positief te veranderen en je leiderschap te versterken.

 

Strengths-based Leiderschapsprogramma: Authentiek, Sterk, Talentgericht leiderschap

Resultaten van dit leiderschapsontwikkelingstraject zijn onder andere:

 

I use strengths-based coaching. I am a Strengthscope® practitioner. Strengthscope® is the only strengths profile with a British Psychological Society registered test.

 

Dit intensieve, inspirerende leiderschapsprogramma is voor leidinggevenden met minimaal 2 jaar ervaring, die werk willen maken van hun ontwikkeling op een persoonlijke, krachtige, positieve en pragmatische manier.

Ik heb inmiddels veel ambitieuze en gedreven leidinggevenden begeleid met dit leiderschapsprogramma en het geeft mij steeds weer veel energie en voldoening om te mogen ervaren hoe dit traject en de strengths-benadering ervoor zorgt dat de deelnemende leidinggevenden op een positieve manier veel meer uit zichzelf, hun functie en de business weten te halen. Door onder andere vanuit een ander perspectief te kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en meer te focussen op sterktes in plaats van zwaktes. Door op een meer authentieke manier leiding te geven passend bij persoonlijke kwaliteiten, aspiraties, waarden, sterktes, vanuit kracht.

UNLOCK YOUR FULL LEADERSHIP POTENTIAL

Door leiders in staat te stellen hun leadership potential aan te boren en meer authentiek leiding te geven, worden ze niet alleen zelf (veer)krachtiger en effectiever maar kunnen ze ook een cultuur bevorderen waarin teams sterker en productiever zijn en ook beter toegerust zijn om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan.

Door zich meer te richten op hun sterke leiderschapskwaliteiten in plaats van voornamelijk bezig te zijn met het sleutelen aan hun zwakke punten, merken leiders dat ze hun doelen sneller halen, meer positieve energie hebben en effectiever worden. Werken en leidinggeven vanuit deze mindset en aanpak levert duurzame resultaten. Het is niet zo simpel als ´ik ga je even in je kracht zetten´, daar is meer kennis voor nodig. En aan kennis alleen heb je niet genoeg, je moet het ook bewust in de praktijk brengen. Je strengths kunnen bijvoorbeeld ook een performance risk worden en het ontdekken van je leadership strengths is niet voldoende, je moet ook weten hoe je deze zo effectief mogelijk in kunt zetten in de werkomgeving.

Wil je weten hoe je succesvollere leiders en managers binnen je organisatie krijgt? Of ben je zelf een manager en benieuwd wat jouw leiderschapskracht is? Welke sterke punten, leiderschapsgedrag en skills je onderscheidend maken en hoe je deze in kunt zetten om positiever, effectiever en succesvoller leiding te geven? Neem dan deel aan het programma, een coachingtraject of masterclass of neem contact met mij op voor meer informatie.