Een krachtige aanpak voor het ontwikkelen en versterken van leiderschap

Visie op Leiderschapsontwikkeling

De noodzaak voor leiderschapsontwikkeling is nog nooit zo urgent geweest. De ontwikkeling van een sterke, positieve organisatiecultuur begint met sterk leiderschap. De kracht van de organisatie wordt immers in grote mate bepaald door de kracht van mensen.

Bedrijven realiseren zich steeds meer dat om te overleven in de VUCA wereld (volatiele, onzekere, complexe en ambiguë omgeving), ze leiderschapsvaardigheden en organisatorische capaciteiten nodig hebben die verschillen van die welke hen in het verleden hebben geholpen succesvol te zijn.

Er is een groeiende erkenning dat leiderschapsontwikkeling niet beperkt moet blijven tot de weinigen die in of dicht bij de top van het bedrijf staan. Juist de direct leidinggevende heeft veel invloed op de medewerker en het team.

Leidinggevenden moeten in staat zijn om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, om medewerkers te motiveren en het talent van individuele medewerkers en teams te benutten. Ze moeten beschikken over empathie en compassie, en zich goed kunnen verplaatsen in anderen.

Leidinggevenden staan tegenwoordig voor talloze uitdagingen. Hoe kun je jouw leiderschap versterken? Hoe stimuleer je betrokkenheid, verbinding, vertrouwen, en high-performance in jouw team? Het beste uit jezelf en anderen halen klinkt zo gemakkelijk maar door de waan van de dag en hoge werkdruk komen veel leidinggevenden tegenwoordig te weinig toe aan zelfreflectie, zelfontwikkeling en effectief zelfmanagement. Er worden andere en veel verschillende eisen aan leiderschap gesteld en om daaraan te kunnen voldoen zijn reflectie, zelfinzicht en het verder ontwikkelen en versterken van je leiderschapskwaliteiten belangrijker dan ooit. Door het helder krijgen van je aspiraties en meer vanuit je eigen kracht, je talenten en authenticiteit te werken versterk je ook het team en de organisatie. 

De ontwikkeling van managers en leiders wordt voornamelijk aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties. Veel organisatie bieden trainingen aan op het gebied van conflictmanagement, feedback geven, timemanagement enzovoort. Maar dat zorgt er niet echt voor dat een manager/leider vanuit haar of zijn kracht kan werken en het resulteert ook niet in het versterken van de kracht, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.

Laat mensen werken vanuit hun unieke kracht en intrinsieke motivatie. Faciliteer een omgeving waarin talenten tot bloei kunnen komen en ontwikkeld worden tot sterke punten. Dat is de weg naar meer autonomie, meesterschap en zingeving ➡️ motivatie 3.0 – Daniel Pink, Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us.

➡️ Versterk leiderschap, werk vanuit je kracht.

Deze holistische aanpak voor leiderschapsontwikkeling zorgt ervoor dat leidinggevenden veel beter in staat zijn om een positieve verandering teweeg te brengen in hun teams en organisaties.

Een krachtig team. Benut de sterktes van je teamleden.

Hoe effectief je bent in je leidinggevende rol hangt niet alleen van jou af, het is van belang de sterktes van anderen te herkennen, je zwakke punten te compenseren, en ervoor te zorgen dat je de kracht van anderen op de juiste manier inzet. In plaats van teamleden te dwingen om te werken aan projecten die moeten worden gedaan, werkt het beter om naar de kwaliteiten van je medewerkers te kijken, hoe deze elkaar goed aan kunnen vullen, met hen daarover in gesprek te gaan en op zoek gaan naar een ‘best-fit’.

Er is meer aandacht van leidinggevenden nodig voor de sterke punten van teamleden. De focus op tekorten werkt demoraliserend en het is minder effectief dan het bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes als een middel voor prestatieverbetering.

De kracht van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen. Een strengths aanpak draagt bij aan betrokkenheid, motivatie en een positieve teamdynamiek. Talentgericht leiderschap is de sleutel tot betere prestaties, werkplezier en een sterk team.

“Als je wilt dat teams optimaal presteren, dan moet je een omgeving creëren waarin demotivatie weggenomen wordt en intrinsieke motivatie de ruimte krijgt. Creëer dus een omgeving waarin collega’s samen vanuit hun eigen sterktes aan de slag gaan en elkaar helpen – dat leidt tot topprestaties.” – Dr. Kilian Wawoe

Authentiek leiderschap

Door je leiderschapspotentieel en kwaliteiten aan te boren en meer authentiek leiding te geven, word je niet alleen zelf (veer)krachtiger en effectiever maar kun je ook een cultuur bevorderen waarin teams sterker, meer betrokken en productiever zijn en ook beter toegerust zijn om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan.

Uit meerdere recente onderzoeken (onder andere van McKinsey, Gallup en Gartner) komt steeds weer naar voren komt dat leidinggevenden meer authentiek, mensgericht en talentgericht moeten zijn. Een strengths-based benadering van leidinggeven gaat uit van de authenticiteit, uniciteit en de sterke punten van de leidinggevende zelf en die van medewerkers en is per definitie authentiek, mensgericht en talentgericht.

“De mens-tot-mens-dynamiek op de werkplek dwingt leiders om mensgericht leiderschap te tonen, gedefinieerd als leiden met authenticiteit, empathie en aanpassingsvermogen. Deze eigenschappen worden al enige tijd genoemd als een van de belangrijkste kwaliteiten van excellente leiders.” (Gartner onderzoek)

Bill George is een autoriteit op het gebied van authentiek leiderschap en heeft verschillende boeken geschreven over dit onderwerp, waaronder True North: Discover Your Authentic Leadership en Discover Your True North. Volgens hem begint authentiek leiderschap met zelfbewustzijn en het ontwikkelen van een diep begrip van je eigen doelen, waarden en persoonlijkheid. Door deze dimensies van authentiek leiderschap te omarmen, kunnen leidinggevenden vanuit eigen leiderschapskracht werken en een positieve impact hebben op hun teams en organisaties.

Positief Leiderschap

Leiderschap in Transitie: het belang van vertrouwen en verbinding, het stimuleren van betrokkenheid en het benutten van talenten.

Positief Leiderschap en positieve psychologie is geen ´happyology, het is niet soft, het levert harde resultaten. Dr. Ben Tiggelaar: “Met ‘een beetje aardig doen’ of ‘iets meer complimenten geven’ kom je er niet. Wat je als leidinggevende nodig hebt, is een robuuste set van evidence-based inzichten en technieken. En dat is precies waar positief leiderschap naar streeft.”

Traditioneel wordt leiderschap vaak geassocieerd met het managen van medewerkers, maar deze opvatting is verouderd. De essentiële vraag is niet zozeer of je als leider je medewerkers kunt managen, maar of je leiderschap wordt aanvaard en gewaardeerd door je team, waarom willen ze jou volgen? In de hedendaagse context van werk draait het vooral om vertrouwen en verbinding en het waarborgen van betrokkenheid bij je teamleden, het benutten van hun talenten en het stimuleren van een productieve en positieve werkomgeving.

“In de academische wereld wordt uitgebreid studie gemaakt van wat effectief leiderschap is. Dat heeft geleid tot allerlei theorieën en modellen: transformationeel leiderschap, dienend leiderschap, authentiek leiderschap, situationeel leiderschap.

Opmerkelijk is dat ook in al deze benaderingen het essentieel is om de mensen met wie je samenwerkt tot bloei te brengen. Ook hier geldt: leiderschap dat indruk maakt, is leiderschap dat mensen en de wereld waarin we leven tot bloei brengt. In twee woorden: positief leiderschap.

Voor leidinggevenden loont het om mensen aan te spreken op hun sterke punten. Dit betekent niet dat je fouten niet mag benoemen of voortaan goed moet noemen wat slecht is. De vraag is: wat is je primaire focus? Door allereerst te kijken naar de sterke punten van medewerkers en hun verantwoordelijkheden en taken daar zoveel mogelijk op af te stemmen, help je medewerkers te groeien en zorg je bovendien voor meer betrokkenheid en kwaliteit.” Bron: Ben Tiggelaar ´Pleidooi voor positief leiderschap´

Positive psychology is not the proliferation of pseudoscience and happy-go-lucky selfhelp advice that´s been making the rounds. Positive psychology is not plastering a cheesy smile on your face and making half-attempts to look on the bright side. It´s about fostering a mindset and workplace culture that´s been empirically proven to fuel greater success and achievement. – Jan Mühlfeit (executive coach and former Chairman of Microsoft Europe).

Talentgericht Leiderschap

Talentgericht en mensgericht leidinggeven gaat over het creëren van een positieve, veilige en ondersteunende werkomgeving waarin mensen kunnen floreren. Mijn aanpak voor leiderschapsontwikkeling is ook gericht op het bevorderen van welzijn en betrokkenheid bij het werk, en het creëren van een cultuur waarin medewerkers hun talenten kunnen benutten en zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Als je als leidinggevende sterk wordt in het herkennen van en het benutten van potentieel, het inzetten en verder ontwikkelen van talenten, het faciliteren van een veilige, lerende, positieve werkomgeving, dan ben je ook sterk in coachend leidinggeven. Deze manier van leidinggeven vergroot, betrokkenheid, eigenaarschap en zelfsturend vermogen van je team.

Positief, talentgericht, mensgericht, strengths-based leiderschap is een van de belangrijkste voorspellers voor werkgeluk & employee engagement.

If you fail to help people realize their potential, you are failing as a leader. The best leaders see people's potential and they try to help them become a better version of themselves. - Adam Grant

Employee Engagement

De relatie met de leidinggevende is de belangrijkste factor voor engagement of disengagement. ‘People join companies but leave bosses’.

Wat is Employee Engagement eigenlijk? Er zijn heel veel definities van medewerkersbetrokkenheid. Betrokkenheid van medewerkers impliceert in ieder geval dat medewerkers hoge prestaties leveren en toegewijd en emotioneel verbonden zijn met het werk en de organisatie. Medewerkers hebben een positieve attitude ten aanzien van de missie, visie en strategie van de organisatie. Het gaat dus vooral om attitude, gedrag en resultaat. De kernelementen zijn; emotionele betrokkenheid, toewijding, gedrevenheid, focus, flow, energie, verbinding, high performance, ‘going the extra mile’. Betrokkenheid is niet hetzelfde als ‘werkgeluk’ of tevredenheid. Betrokken medewerkers zijn ook tevreden maar tevreden of gelukkige medewerkers zijn per definitie niet ook automatisch betrokken.

Leiderschap is de belangrijkste driver voor employee engagement, de kwaliteit van het management is essentieel. Veel leidinggevenden beschikken helaas nog te weinig over sterke people management skills. Onderzoeken tonen aan dat zo’n 70% van de mensen die (vrijwillig) de organisatie verlaten, niet hun job opzeggen maar hun manager opzeggen! Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.

Employee engagement bevorderen blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Bij veel leidinggevenden zijn de intenties wel goed maar om dat ook tot uiting te laten komen in gedrag kunnen ze wel wat begeleiding gebruiken. Er is meer professionele ondersteuning nodig voor managers op het gebied van hun leiderschapskwaliteiten en leiderschapsstijl. Welke leiderschapsstijl is het meest geschikt om employee engagement te bevorderen? Uit onderzoek blijkt dat strengths-based leiderschap (positief, talentgericht leiderschap) hier hoog scoort.

Succesvol sturen op medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid blijft voor veel bedrijven lastig, zegt organisatieadviseur en leiderschapscoach Kitty Schaap: “Men worstelt ermee. Vooral grote bedrijven en banken.” Op het gebied van betrokkenheid denkt Schaap dat bedrijven het vooral te fragmentarisch aanvliegen. “Organisaties weten niet hoe ze het moeten aanpakken Ze zien het als een project en beginnen een onderzoek. Of ze zetten een pingpongtafel neer en een paar gekleurde stoelen in de kantine. Zo werkt het niet. Het idee is dat het beklijft. Het begint bij de cultuur.” bron: mijn interview met CFO en CHRO Employee Engagement begint bij de top

Betrokkenheid begint aan de top. Zonder betrokken leiderschap wordt het heel moeilijk om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Betrokken leidinggevenden kennen hun eigen kracht, benutten hun sterke punten en kunnen medewerkers helpen hun sterke punten in kaart te brengen en te optimaliseren. Ze ondersteunen, ontwikkelen, inspireren en dragen de visie van de organisatie op een heldere manier uit. Ook zorgen ze voor een gedeelde visie van succes voor de organisatie. Een goede relatie met de leidinggevende is dus van cruciaal belang voor het werkplezier, loyaliteit, de prestaties en de betrokkenheid.

Wat maakt een leider doeltreffend?

Volgens Bob Johansen, de auteur van het boek ‘Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, is één van de belangrijkste leiderschapsvaardigheden om succesvol te blijven in de VUCA wereld ‘maker instinct’;

“Benut alle innerlijke vaardigheden die je hebt. Haal dit ook in anderen naar boven. Doe waar je goed in bent en werk vanuit die kracht”.

Probeer in je werk en in je leven je volledige potentie te ontplooien en probeer daarnaast anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Wat is jouw eigenheid in jouw leiderschap? Wat zijn je sterke punten en zwakke punten, wat is je groeipotentieel? Hoe kun je met meer impact en plezier je leiderschapsrol vervullen? Het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar je nu staat als leidinggevende en welke ontwikkeling nodig is om je leiderschap te versterken. Sterke leiders beschikken over veel zelfinzicht, kennen hun beperkingen en kwaliteiten en zijn graag bereid om zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen.

Wil je leidinggeven in lijn met wat bij jou past en wat jij belangrijk vindt? Inzicht krijgen in hoe je op een authentieke, effectieve en positieve manier leiding kunt geven, je eigen sterke kanten en die van anderen meer benutten en om door te pakken tijdens tegenslag, om meer positieve relaties aan te gaan en om meer in mogelijkheden en oplossingen te denken in plaats van beperkingen en problemen. Wil je effectief leidinggeven en de kracht van je team benutten? Dat begint bij het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van je eigen talent, van jouw unieke leiderschapskwaliteiten. Ontdek hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen.

Leaders who use their strengths effectively and develop high performance leadership behaviours are rated as more effective.

“Leiders hebben overal ter wereld de neiging om de verkeerde persoon tot manager te benoemen en ze vervolgens te trainen in administratieve zaken. Dat is niet de manier om het menselijk potentieel te maximaliseren.”

In lijn daarmee blijkt uit grondige data-analyse van Gallup dat het niveau van medewerkersbetrokkenheid in 70% van de gevallen kan worden verklaard door het al dan niet functioneren van de manager. En een niet zo betrokken (en dus wat ongelukkig) team van medewerkers is zeer onwenselijk, alleen al vanwege de extra kosten die hiermee gepaard gaan, omdat niet de maximale arbeidsproductiviteit wordt behaald”.  (goede managers zijn de sleutel tot succes. Consultancy.nl)

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent en het versterken van motivatie en betrokkenheid, is niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen kunnen floreren is voor veel leidinggevenden niet zo eenvoudig.

Leiders die passen bij deze tijd zijn goed in persoonlijk leiderschap en geven leiding vanuit kracht in plaats van macht. Waarom zouden anderen jou willen volgen? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers hun talenten kunnen benutten en dat ze eigenaarschap tonen, betrokken en gemotiveerd zijn? Wat geeft jou positieve energie en waar verlies je energie, wat is je impact op anderen, welke leiderschapsstijl past het beste bij jou? Op welke manier kun je jouw leiderschap het beste ontwikkelen en versterken? Het is niet vanzelfsprekend dat managers of leiders goed zijn in hun leidinggevende rol maar met de juiste begeleiding en inzichten kun je wel sterk groeien in je leiderschap en het beste uit jezelf en anderen halen.

Een goede leider zijn gaat over veel meer dan je kennis, titel- en managementvaardigheden. De effectiviteit en de leiderschapsstijl van de meeste leidinggevenden is niet optimaal. Bovendien krijgen leidinggevenden weinig ondersteuning om echt goed te worden in hun leidinggevende rol, vaak worden ze in het diepe gegooid of krijgen ze veel standaard trainingen aangeboden. De ontwikkeling van leidinggevenden wordt voornamelijk aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties. De kracht van strengths-based/positief leiderschap is bewezen en deze aanpak focust juist meer  op je kwaliteiten. Je ontdekt wat jouw onderscheidende sterke kanten zijn en hoe je die optimaal inzet, waar je positieve energie van krijgt en wat je persoonlijke valkuilen en andere prestatie risico’s zijn, wat de impact is van jouw leiderschapsgedrag en stijl op je stakeholders. 

Het is voor jou als leider of manager van belang om het gedrag van medewerkers te begrijpen en positief te beïnvloeden. Het werkt daarbij in je voordeel als je vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring meer inzicht, handvatten en tools krijgt voor het motiveren, beoordelen, coachen en ontwikkelen van medewerkers.

LEADERSHIP

Succesvolle leiders en organisaties stimuleren het ontwikkelen en presteren van medewerkers, hebben daarbij steeds meer oog voor de uniciteit van mensen en zorgen voor een cultuur waarin mensen kunnen floreren. Wil je weten hoe je succesvollere leiders en managers binnen je organisatie krijgt? Of ben je zelf een leider of manager en benieuwd naar wat jouw leiderschapskracht is? Welke sterke punten, leiderschapsgedrag en skills je onderscheidend maken? Positiever, effectiever en succesvoller leidinggeven? 

MATTERS

Verkenningsgesprek

 

Maak een afspraak voor een gratis verkenningsgesprek met mij als je interesse hebt om samen te werken met mij maar nog vragen hebt of wilt weten wat voor jou het meest geschikt is.

Kitty Schaap MA, MSc

UNLOCK YOUR FULL LEADERSHIP POTENTIAL

 

I use strengths-based coaching. I am a Strengthscope® practitioner. Strengthscope® is the only strengths profile with a British Psychological Society registered test.

🟣 Leiderschap blijft de kritische succesfactor voor organisaties

🟣 Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties, het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers.

🟣 De verschillen in betrokkenheid bij het werk en de organisatie zijn voor zo’n 70 % te verklaren zijn door de kwaliteiten van de manager.

🟣 Leiders en managers halen het beste uit zichzelf en medewerkers door te focussen op sterke punten.

🟣 Door leidinggevenden in staat te stellen hun leadership potential aan te boren en meer authentiek leiding te geven, worden ze niet alleen zelf (veer)krachtiger en effectiever maar kunnen ze ook een cultuur bevorderen waarin teams sterker en productiever zijn en ook beter toegerust zijn om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan.

🟣 Geloven in het potentieel van je medewerkers is een voorwaarde voor modern leiderschap. Het uitgangspunt verschuift van denken vanuit het competentieprofiel van de functie (gap-based: waar moet je nog verbeteren) naar denken vanuit het potentieel van de medewerker (strengths-based: waar kunnen we jouw kracht het best benutten).

🟣 Sterk leiderschap vraagt nu om meer aandacht voor onder andere emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden. Leiderschap vanuit kracht en authenticiteit met een focus op mogelijkheden en sterktes. Passend bij deze tijd, met medewerkers die hun talenten kunnen inzetten en zich gezien, gewaardeerd en betrokken voelen.