LEIDINGGEVEN VANUIT KRACHT

Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de medewerkers vindt dat hun manager directief aanstuurt. En dat ze niet tevreden zijn met deze stijl van leidinggeven. In diverse andere onderzoeken ligt dit aantal zelfs hoger. Uit een internationaal onderzoek van de Hay Group blijkt zelfs dat 55 % van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende een demotiverend werkklimaat creëert. En in Nederland ligt dit aantal op 68 procent!

Leiderschap wordt steeds complexer en veeleisender. Succesvolle leiders stimuleren vooral het ontwikkelen en presteren van hun eigen medewerkers. Het beste uit het team halen, begint bij het beste uit jezelf halen. Positief en effectief leiderschap begint met het ontwikkelen van een goed zelfbeeld. Inzicht in de eigen sterke punten en leiderschapskracht vormen de basis voor persoonlijk en krachtig leiderschap. Dat leidt uiteindelijk tot betere prestaties, betrokkenheid, energie en meer voldoening in je werk.

Welke aspecten zijn bepalend voor goed leiderschap?

Als leidinggevende moet je kunnen balanceren tussen sturing en zelfsturing, controleren en loslaten en verbinden en vertrouwen, je krijgt te maken met veel paradoxen en  dit vraagt veel van leiders en managers. Volgens McKinsey hebben veel leiderschapsprogramma’s de verkeerde focus. Een klein deel van alle mogelijke vaardigheden die leiders nodig hebben, heeft een sterke correlatie met werkelijk succes. Een succesvolle leider beschikt over de volgende vier eigenschappen:

1. Resultaatgedreven zijn
2. Probleemoplossend werken
3. Op zoek zijn naar andere perspectieven
4. Het ondersteunen van anderen

Mens- en talentgericht leiderschap

Goede leidinggevenden kunnen de motivatie, betrokkenheid, prestaties, productiviteit en werkplezier verhogen. Aan de andere kant kan slecht leiderschap onder andere zorgen voor een demotiverende werksfeer, onbetrokkenheid, stress en burn-outs, vertrek van goede medewerkers. Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en leidinggevenden worden steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen.

Het  gangbare managementdenken, de command & control managementstijl, is echt niet meer passend bij onze tijd. Er is behoefte aan een nieuw soort leiders, van leidinggevenden wordt nu vooral verwacht dat zij richting kunnen geven en betrokkenheid stimuleren, onder andere met coaching. 

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Het beste uit medewerkers halen, groei en betrokkenheid stimuleren wordt steeds belangrijker. Effectieve leidinggevenden zijn sterk in het benutten en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen. De focus ligt op de sterke punten en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren. Sommigen leidinggevenden benutten ten volle hun talenten en laten ook anderen tot bloei komen, terwijl anderen daar helemaal geen aandacht aan besteden en zo dus potentieel onbenut laten.

Beschikt jouw organisatie over effectieve, positieve, succesvolle managers?

Leidinggevenden hebben veruit de grootste invloed op het presteren van hun medewerkers. Dat blijkt steeds vaker uit onderzoek, onder andere onlangs nog uit langlopend onderzoek bij Google. En leiders die zich focussen op hun persoonlijke unieke sterke punten en vaardigheden kunnen een groot positief verschil maken voor de organisatie. Zij leveren betere prestaties ten aanzien van samenwerking, betrokkenheid van medewerkers, productiviteit, innovatie en klanttevredenheid.

Bij goed leiderschap is het belangrijk dat je de juiste mensen op de juiste plek zet. Je bent in staat om medewerkers te motiveren en je beschikt over empathie en compassie, je kunt je goed verplaatsen in anderen. Uit grootschalig leiderschapsonderzoek van Gallup komt naar voren dat de beste managers uitgaan van de volgende 2 veronderstellingen:

1. De talenten van iedere medewerker zijn uniek en duurzaam
2.De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei

Hoe weet je of managers binnen de organisatie uitgaan van deze twee principes? Het invullen van een simpele vragenlijst is onvoldoende, hiervoor is een uitgebreidere analyse -als StrengthscopeLeider (met 360gradenfeedback) voor nodig. Om positief te kunnen groeien, om effectief leiderschap te ontwikkelen, moet je weten hoe je er nu voor staat en wat beter kan. Want hoe kun je anders weten waar je heen wilt en waarom en hoe? Hiervoor heb je inzichten nodig in je aspiraties, waarden, performance en de sterke kanten van jezelf en het potentieel, de strengths en performance van je team.

Het beste uit jezelf en anderen halen.

Mensen in organisaties met een Strengths-based focus, zijn meer betrokken en medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke KPI´s, prestatie indicatoren. Uit ander onderzoek (o.a. van Marianne van Woerkom) blijkt ook ‘dat wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun sterke punten worden gewaardeerd door hun werkgever en de kans kregen die te ontwikkelen en te gebruiken, meer positieve emoties beleven. Bovendien zijn ze innovatiever, behulpzamer en presteren ze dan beter.  Als de organisatie zich dus richt op de sterke punten van alle medewerkers kan dat een stevige bijdrage leveren aan het succes van de organisatie, een win-win situatie voor medewerkers en organisaties.

Als je succesvol wilt zijn als organisatie dan moeten leidinggevenden het beste uit zichzelf en anderen halen. Klinkt simpel maar dat is voor veel leidinggevenden toch een hele uitdaging. Het potentieel, de kwaliteiten van medewerkers in de organisatie (h)erkennen en benutten vraagt van leidinggevenden dat zij weten hoe ze de talenten van medewerkers kunnen ontdekken, waarderen, inzetten en ontwikkelen.

Het is niet vanzelfsprekend dat managers of leiders goed zijn in hun leidinggevende rol maar met de juiste begeleiding en inzichten kun je wel sterk groeien in je leiderschap. Leiderschap kun je ontwikkelen, maar de focus ligt meestal op het verwerven van competenties en technische vaardigheden en dat is niet voldoende. Volgens onderzoek investeren organisaties wereldwijd miljarden euro’s in leiderschapstrainingen, heel veel geld dus maar het levert niet heel veel op.

Gap-based ´ontwikkeling´ i.p.v. Strengths-based ontwikkeling

De ontwikkeling van managers en leiders wordt dan ook voornamelijk aangepakt als het werken aan zwaktes, het verbeteren van competenties. Veel organisatie bieden trainingen aan op het gebied van conflictmanagement, feedback geven, timemanagement enzovoort. Maar dat zorgt er niet echt voor dat een manager/leider vanuit haar of zijn kracht kan werken en het resulteert ook niet in het versterken van de kracht, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.

‘Leiders met een hoge mate van zelfinzicht kennen hun beperkingen en sterke punten en kunnen zichzelf met humor bekijken. Ze zijn graag bereid om te leren als er iets te verbeteren valt en staan open voor constructieve kritiek en feedback. Op grond van zijn trefzekere zelfbeoordeling weet een leider wanneer hij om hulp moet vragen en waar hij zich op moet richten voor het ontwikkelen van nieuwe leiderschapscompetenties.’ (Goleman, Daniel  Over leiderschap). 

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat professionals vooral kunnen excelleren als ze kunnen bouwen op hun strengths. Maar helaas wordt er in ontwikkelingstrajecten nog te vaak de nadruk gelegd op de zwaktes, tekortkomingen, gaps en verbeterpunten. De focus op tekorten werkt demoraliserend en het is minder effectief dan het bouwen op de unieke persoonlijke kwaliteiten/sterktes als een middel voor prestatieverbetering. De kracht van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de kracht van mensen.

“Leiders hebben overal ter wereld de neiging om de verkeerde persoon tot manager te benoemen en ze vervolgens te trainen in administratieve zaken. Dat is niet de manier om het menselijk potentieel te maximaliseren.”

In lijn daarmee blijkt uit grondige data-analyse van Gallup dat het niveau van medewerkersbetrokkenheid in 70% van de gevallen kan worden verklaard door het al dan niet functioneren van de manager. En een niet zo betrokken (en dus wat ongelukkig) team van medewerkers is zeer onwenselijk, alleen al vanwege de extra kosten die hiermee gepaard gaan, omdat niet de maximale arbeidsproductiviteit wordt behaald”.  (goede managers zijn de sleutel tot succes. Consultancy.nl)

Zelfbeeld – Zelfreflectie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste leiders geen accuraat zelfbeeld hebben. Ze vinden zichzelf vaak inspirerend en mensgericht maar medewerkers denken daar heel anders over. Daarom is 360graden feedback en leiderschapscoaching van groot belang.

Volgens Gallup beschikt slechts één op de vijf leidinggevenden over de noodzakelijke vaardigheden om employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) te bevorderen. Dat komt waarschijnlijk omdat er bij de selectie nog altijd de ‘hard skills’ en het idee dat iemand een promotie ‘verdient’ prevaleren boven de de people management skills. Soft skills zijn verre van ‘soft’, het zijn cruciale en duurzame vaardigheden voor het bereiken van harde resultaten.

Leiding geven aan een ander, kan alleen vanuit goede zelfkennis en zelfreflectie. Leiderschapsontwikkeling vraagt dus in de eerste plaats om persoonlijke ontwikkeling: het kennen van je persoonlijke waarden, talenten en valkuilen. Een goede manager / leider kent zijn of haar sterktes en minder sterke punten. Als je van daaruit handelt, voel je een betere verbinding met jezelf en anderen waardoor je meer zelfvertrouwen, authenticiteit en positieve invloed ervaart.

Veel leiders en managers hebben ´blind spots´, ze weten niet goed waar hun kracht ligt en benutten zo hun potentieel en sterke kanten onvoldoende.

StrengthscopeLeider is een uniek leiderschapsassessment (wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd en gecertificeerd door de British Psychological Society) waarmee je ontdekt wat jouw belangrijkste sterke kanten zijn, je een helder inzicht krijgt in wat je prestatierisico’s en valkuilen zijn, zoals beperkende zwakke punten, belemmerende overtuigen, strengths in overdrive of contextuele factoren en hoe je je stakeholders jouw leiderschapsgedrag ervaren in de praktijk. Door feedback van je stakeholders (tot 18 personen) wordt duidelijk hoe de effectiviteit (op vier cruciale leiderschap resultaat gebieden) van je leiderschapsgedrag gezien wordt. Je krijgt ook feedback van jouw stakeholders over jouw stijl. Op basis van het assessment ontvang je een uitgebreid profiel.

De ideale leider

´De ideale leider en de beste manier van leidinggeven´ bestaat niet. Net als geen twee bedrijven precies hetzelfde werken, zijn er geen twee excellente leiders met precies dezelfde kenmerken. Studies tonen aan dat leiderschap contextueel is en niet bepaald worden door een vaste set eigenschappen of een gemeenschappelijke set van competenties. Leiders worden krachtig omdat ze een goed begrip hebben van hun doel, visie, waarden en sterke punten en de know-how om deze effectief te gebruiken. Ze creëren ook een omgeving waar anderen hun individuele en complementaire sterke punten kunnen gebruiken.

Krachtig, positief leiderschap

Er bestaat geen recept voor goed leiderschap, goed leiderschap leer je niet uit een boekje en ook niet door 1000+ boeken te lezen. Hoe interessant en inspirerend en soms ook nuttig de meeste boeken ook zijn (ik lees ook graag en veel over leiderschap), het kan ervoor zorgen dat je in de war raakt van al die verschillende theorieën, modellen, stijlen en meningen. Het is belangrijk om je eigen ‘stem’, je eigen stijl te vinden die goed voor jou en de organisatie werkt. Krachtig leiderschap leer je ook niet in trainingen in een klaslokaal. Het kan wel een beetje helpen maar het zet geen zoden aan de dijk voor duurzame positieve veranderingen. Meestal gaat het dan om een hele lijst met voorgeschreven competenties waar je als leidinggevende aan moet werken.

“In de academische wereld wordt uitgebreid studie gemaakt van wat effectief leiderschap is. Dat heeft geleid tot allerlei theorieën en modellen: transformationeel leiderschap, dienend leiderschap, authentiek leiderschap, situationeel leiderschap.

Opmerkelijk is dat ook in al deze benaderingen het essentieel is om de mensen met wie je samenwerkt tot bloei te brengen. Ook hier geldt: leiderschap dat indruk maakt, is leiderschap dat mensen en de wereld waarin we leven tot bloei brengt. In twee woorden: positief leiderschap.

Voor individuele leidinggevenden loont het om mensen aan te spreken op hun sterke punten. Dit betekent niet dat je fouten niet mag benoemen of voortaan goed moet noemen wat slecht is. De vraag is: wat is je primaire focus? Door allereerst te kijken naar de sterke punten van medewerkers en hun verantwoordelijkheden en taken daar zoveel mogelijk op af te stemmen, help je medewerkers te groeien en zorg je bovendien voor meer betrokkenheid en kwaliteit.” Bron: Ben Tiggelaar ´Pleidooi voor positief leiderschap´

Voor het management is het gevoel van betrokkenheid, zelfvertrouwen en ´mastery´, dat ontstaat door het gebruik van sterke punten in het werk zeer relevant. Medewerkers op hun kracht inzetten verhoogt niet alleen de prestaties maar het draagt ook in belangrijke mate bij aan employee engagement en welzijn. Het stelt medewerkers in staat de beste versie van zichzelf te zijn en hun beste werk te doen. Wanneer medewerkers hun sterke punten kunnen inzetten neemt hun welzijn toe.

Authentiek

Er worden andere eisen aan leiderschap gesteld en om daaraan te kunnen voldoen zijn reflectie en zelfinzicht belangrijker dan ooit. Neem jezelf mee naar het werk, laat zien wie je bent, wees authentiek. Een ‘rol spelen’ komt ook wederzijds vertrouwen niet ten goede, mensen zien al snel dat je niet ‘echt’ bent, ze weten niet wat ze aan jou hebben.

Authentiek leidinggeven kan alleen als je over veel zelfinzicht en zelfreflectie beschikt. Welke onderscheidende sterke punten en welke waarden vormen de basis van je leiderschap? Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de leidinggevenden een incompleet beeld van zichzelf heeft.

Effectief

Effectief leidinggeven en de kracht van je team benutten begint bij het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van je eigen talent, van jouw unieke leiderschapskwaliteiten. Leidinggeven in lijn met wat bij jou past en wat jij belangrijk vindt. Leiderschap vanuit kracht (talentgericht, strengths-based, transformationeel) sluit uitermate goed aan bij wat tegenwoordig van excellent leiderschap verwacht wordt.

De focus ligt op aandacht en vertrouwen, versterken wat werkt, verbinding en het potentieel van mensen benutten voor betere prestaties, wendbaarheid, veerkracht en betrokkenheid. Van functioneren naar floreren. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de unieke talenten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Het is voor jou als leider of manager van belang om het gedrag van medewerkers te begrijpen en positief te beïnvloeden. Het werkt daarbij in je voordeel als je vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring meer inzicht, handvatten en tools krijgt voor het motiveren, beoordelen, coachen en ontwikkelen van medewerkers.

Leading by example

Als leidinggevende ben je een rolmodel, als jij werkt aan je ontwikkeling dan stimuleer je anderen om dat ook te doen. Iedereen heeft potentieel en als leidinggevende kan jij je teamleden helpen bij  het ontdekken en stimuleren daarvan. Benut de sterke punten op individueel en team niveau voor betere prestaties en meer betrokkenheid en verbondenheid.

Menselijke energie, motivatie en betrokkenheid maken het verschil, niet de strategie, de processen en systemen. Een positieve organisatiecultuur bouw je door toe te werken naar gezamenlijke doelen vanuit gedeelde waarden en visie, op basis van vertrouwen en betrokkenheid.

“Inzichten en technieken die een bewezen positieve impact hebben op de prestaties en het welzijn van medewerkers zijn: de ‘strengths-benadering’ en ‘appreciative inquiry’. De sterke-puntenaanpak leidt tot een (veel) hogere motivatie en tot (veel) betere resultaten dan de traditionele aanpak” (Ben Tiggelaar). Mijn programma´s zijn gebaseerd op deze inzichten en technieken.

Word sterk in modern leiderschap, leiderschap van nu vraagt om eigenschappen als verbinden, vertrouwen, betrokkenheid stimuleren, potentieel benutten, coachen en inspireren. Ontwikkel een authentieke, effectieve leiderschapsstijl die past bij jou als persoon en bij wat je team en de organisatie van jou als leidinggevende verlangen in deze tijd.

Wil je jouw volledige potentieel als leidinggevende ontplooien en inzetten? Je medewerkers meer zien groeien en floreren? Meer op een bij jou passende, verbindende en talentgerichte manier leiding gaan geven?

Strengths-based leiderschapsontwikkeling vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

Positieve energie, motivatie en gedrevenheid krijg je merendeels niet van buitenaf, maar van binnenuit, vanuit intrinsieke motivatie. Ik zeg dan ook niet graag “ik ga je in je kracht zetten”, dat moet je zelf doen. Als coach/leidinggevende kun je wel de omstandigheden creëren waardoor iemand vanuit zijn of haar kracht gaat werken, je kunt het vuurtje aanwakkeren.

Ben je een gedreven leidinggevende en wil je meer vanuit je eigen kracht werken en ook de sterke kanten van stakeholders beter benutten? Werken aan je leiderschapskracht? Vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring versterk je leiderschap, prestaties en employee engagement.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent en het versterken van motivatie en betrokkenheid, is niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen kunnen floreren is voor veel leidinggevenden niet zo eenvoudig.

Werk samen met mij voor het versterken van je leiderschap en je team en geef je carrière een positieve boost. De leiderschapsprogramma’s zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om hun leiderschap te versterken en om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties. De focus ligt meer op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen en beperkingen en je gaat jezelf ontwikkelen vanuit je kracht, vanuit de strengths waar je al over beschikt. De methode is positief en oplossingsgericht.

Nieuwsgierig geworden? Wil je weten hoe je succesvollere leiders en managers binnen je organisatie krijgt? Of ben je zelf een manager en benieuwd wat jouw leiderschapskracht is? Welke sterke punten, leiderschapsgedrag en skills je onderscheidend maken en hoe je deze in kunt zetten om positiever, effectiever en succesvoller leiding te geven? Neem dan deel aan het programma leiderschapskracht, een coachingtraject of masterclass of neem contact met mij op voor meer informatie.

 

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...