Strengths-based Leiderschap en HRM

Nieuws & inspiratie. Mensgericht, talentgericht leidinggeven en organiseren.

.
.

Empathisch leiderschap leren

“Vooral wanneer leiders empathie tonen is dat effectief. Empathie is namelijk besmettelijk. Wanneer mensen zien dat empathie de norm is in een organisatie, doen ze zelf ook meer moeite om zich in te leven in anderen. De eerste stap in het vergroten van je empathie als leider is accepteren dat het veranderbaar is. Als leider moet je vooral tijd investeren in individueel contact. Interactie met groepen leidt namelijk makkelijk tot stereotypering en wij-zij-denken. Wie meer tijd investeert in een-op-eengesprekken, ontwikkelt zijn inlevingsvermogen en krijgt meer begrip voor de groep waartoe mensen behoren.” Bron: Ben Tiggelaar, NRC

Corona stelt nieuwe eisen aan managers: ‘Autoritaire type is door het ijs gezakt’

De autoritaire, controlerende en op status gerichte manager is passé, zegt het Nederlands Instituut van Psychologen op basis van een nieuw rapport. Leidinggeven op afstand vergt inlevingsvermogen en betrokkenheid, ziet professor Mark van Vugt van de Vrije Universiteit, één van de onderzoekers. Je moet veel meer dan vroeger plannen, actief contact zoeken met je medewerkers en de tijd nemen om zaken door te spreken. Tegelijk moet je kunnen loslaten en verantwoordelijkheden bij je medewerkers durven leggen. Je moet daarnaast rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van medewerkers. Als manager moet je oog hebben voor de balans tussen werk en privé van je werknemers. Bron

Wat is goed leiderschap?

Het belang van goed leiderschap is evident. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de productiviteit, werkplezier en betrokkenheid. Maar helaas blijkt uit veel onderzoek dat de invloed van de leidinggevende vaker negatief is dan dat deze positief is.

Goede leidinggevenden kunnen de motivatie, betrokkenheid, prestaties, productiviteit en werkplezier verhogen. Aan de andere kant kan slecht leiderschap onder andere zorgen voor een demotiverende werksfeer, onbetrokkenheid, stress en burn-outs, vertrek van goede medewerkers.

Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en leidinggevenden worden steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen. 

Wat HR & leidinggevenden kunnen leren van de positieve psychologie.

Positive Psychology is the scientific study of positive human functioning and flourishing on multiple levels. – Martin Seligman & Mihaly Csikszentmihaly

Inzichten vanuit de positieve psychologie, strengths-based aanpak helpen om het welzijn en de prestaties van medewerkers te maximaliseren. Bijna 7 op de 10 werknemers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten zijn meer betrokken. En toch richten we onze aandacht meestal meer op het negatieve in plaats van het positieve. De focus van HRM en leiderschap ligt vooral op het omgaan met en het begrijpen van mensen en het benutten van potentieel en talenten. Natuurlijk spelen beleid, processen, technologie en dergelijke een rol, maar het draait toch vooral om mensen. Het is dus eigenlijk best logisch dat kennis van positieve psychologie in je voordeel kan werken.

“Er zijn heel veel leiderschapstrainingen en instrumenten die HR managers kan aanbieden. Denk aan een training authentiek leiderschap. Het gaat erom dat je als HR-manager weet hoe je de talenten binnen je organisatie versterkt en hoe je ze optimaal inzet. Er zijn mooie methoden om de werknemers daarbij zelf te betrekken. Dan bereik je als HR-manager betere resultaten met minder inspanning. Enige kennis van de Positieve Psychologie is dan eigenlijk onmisbaar.” Bron: pwnet- Wat HR kan leren van de positieve psychologie


De kracht van de positieve psychologie voor HR en leiderschap.

Vanuit een strengths-based benadering werken -gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie- vergroot de intrinsieke motivatie, zelfleiderschap en komt tegemoet aan onze behoefte aan ervaren competentie, het kunnen inzetten van onze kwaliteiten en autonomie. Werk verandert door onder andere steeds verdergaande automatisering en het hybride werken. Maar HRM wordt in plaats van minder belangrijk steeds belangrijker en in deze snel veranderende wereld is het van cruciaal belang dat HR de medewerkers en leidinggevenden helpt te motiveren, floreren en excelleren.

´De kracht van de positieve psychologie voor HRM en leiderschap´


Sterke punten benadering, versterk wat werkt!

Als wetenschappelijk is bewezen dat een focus op sterke punten, autonomie, het aanboren van energiebronnen en een prettige werkplek op een positieve wijze – zeker in combinatie met elkaar – bijdraagt aan de betrokkenheid, motivatie, vitaliteit en het werkplezier dan zijn dat toch DE gespreksonderwerpen van het Goede Gesprek? Dit alles leidt immers tot betere prestaties, minder ziekteverzuim en verloop en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het Prestatiemenu (2021) Marianne van Woerkom, Charissa Freese verbonden aan het departement Human Resource Studie van Tilburg University

Ergens talent voor hebben is dus geen garantie op succes. Het is de kunst een omgeving te vinden waar talenten worden ingezet en ontwikkeld. Bron: PWnet

Lees ook: Waarom Strengths-based Management (de sterke punten benadering)?

Voor TvOO, het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties schreef ik het artikel Focus op Kracht. De sterke punten aanpak werkt. – gratis download


Hoe de beste managers de grootste talenten vinden

Goed op de hoogte zijn van de vakinhoud, en het leuk vinden om te leiden. Dat waren van oudsher de eigenschappen van de beste managers. Maar is dat nog wel zo? Er is tenminste een eigenschap die we dan over het hoofd zien: de juiste talenten aantrekken. Dat betogen twee vooraanstaande managementconsultants: Tomas Chamorro-Premuzic en Jonathan Kirschner. De beste managers zijn experts in het managen van talent, zodanig dat ze optimaal functioneren, concluderen Chamorro-Premuzic en Kirschner. En er is genoeg wetenschappelijk onderbouwd onderzoek om daarbij te helpen. Maar de beste manier om dat te gebruiken is door je als manager steeds af te blijven vragen: wat zit er nog meer in deze m/v? Dat is de onderscheidende factor bij de best presterende teams. Bron: PWnet


Mensgericht leidinggeven

Mensgericht leidinggeven – vanuit mijn ervaring als HR-professional, medewerker, coach en oh ja … mens, geloof ik hier al jaren in – het is eigenlijk gewoon common sense – mensgericht organiseren/leidinggeven = een win-win situatie voor mens en organisatie. De onderzoekers zijn het ook met mij eens 😉 … Bron: NRC Deze tijd vraagt om nieuw leiderschap


Sterke leiders, sterke mensen, sterke organisaties

Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en leidinggevenden worden steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen. Benut jij je potentieel en leiderschapskwaliteiten al optimaal? En worden deze ook gezien en gewaardeerd door anderen? Zet je ze effectief en productief in? Herken en benut je ook het volledige potentieel, de complementaire sterktes van je team? Voel je je authentiek en krachtig in je job? Of kan dat beter en wil je meer halen uit je leiderschap? Investeren in het verder ontwikkelen en versterken van een authentieke, krachtige en positieve leiderschapsstijl, levert veel op voor jezelf en de organisatie. Leiderschap van nu

What is the research telling us about strengths based leadership?

Strengths based leadership is getting a lot of interest these days and rightly so. Read further: source Strengthscope

Leiderschap van nu

Strengths-based leadership sluit uitermate goed aan bij wat tegenwoordig van effectief leiderschap verwacht wordt. De focus ligt op wat er goed gaat, veerkracht, wendbaarheid, aandacht en vertrouwen, versterken wat werkt, verbinding en de kracht van mensen en de organisatie optimaal benutten voor betere prestaties, wendbaarheid, veerkracht en betrokkenheid. Lees verder > Strengths-based Leiderschap – Leiderschap van nu


Positief Leiderschap

Positief leiderschap is een belangrijk middel voor organisaties. Succes gaat hierbij idealiter niet over geld, macht en posities, maar over een positieve impact genereren op de motivatie en prestaties van medewerkers. Bron Tijdschrift voor HRM


Strengths-based assessment & coaching

“Look hard at your performance process and push toward simplification and strengths-based assessment and coaching. Train managers on how to give feedback. The days of traditional appraisals and forced ranking are coming to an end; performance management is now a tool for greater employee engagement.” – Deloitte University Press: Human Capital Trends


Sterke punten – Strengths-based development

Volgens Van der Heijden (Deloitte Human Capital) moeten bedrijven veel meer kijken waar mensen sterk in zijn. “De jaarlijkse beoordelingscyclus richt zich sterk op de onvoldoendes. Je moet die 5 opschroeven naar een 6-. Maar veel motiverender is het juist als je je richt op de sterke punten: die 7 moet naar een 8,5. Bovendien doet het ook recht aan de praktijk. pw-net Past het huidige beoordelingssysteem nog wel bij deze tijd?


Focus op kwaliteiten, niet op tekortkomingen.

“Blijkbaar hoef je mensen niet te vragen zichzelf te ontwikkelen als je hen in contact brengt met hun sterke punten, met wat hen drijft. Dan doen ze dat uit hen zelf, de intrinsieke motivatie is hoger.” – Hoogleraar Marianne van Woerkom over de sterke punten aanpak. Lees verder

 “Je kunt beter van een 8 een 10 maken dan van een 4 een 6” –  voormalig Hockeycoach Marc Lammers

“De aanpak van Marc Lammers komt overeen met recente wetenschappelijke inzichten in de psychologie. Men typeert deze als de positieve psychologie en de sterkepuntenbenadering.” “Leidinggevenden zijn vaak zo gefocust op het ontdekken van de talentspot van hun medewerkers, dat zij wel eens vergeten dat de manier waarop zij zelf bezig zijn met hun eigen, persoonlijke ontwikkeling, minstens zo bepalend is.” pwnet Wat HR kan leren van topsport


Empowering your team with strengths

Wherever your team are located right now – remotely or physically, some together, some apart, research shows us that when people play to their strengths, they are more likely to perform well. The business case therefore for bringing strengths into everyday management performance conversations with employees include:

  • Higher levels of well-being, motivation and self-confidence at the individual level
  • More effective teamworking, problem-solving and improved relationships at the team level
  • Focusing on strengths during performance management conversations has a significant impact on employee performance, improving performance by over 36% on average. Bron: Strengthscope

Nieuw Leiderschap
De mens centraal.

Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en daar komen coaching vaardigheden goed bij van pas. Voor veel leidinggevenden kan het nog een hele struggle zijn om het beste uit zichzelf én anderen te halen. Coachen betekent ook vertrouwen, respect en oprechte en geconcentreerde aandacht hebben voor de ander. Binnen de organisatiecontext en medewerker-manager verhouding behoeft coachen wellicht een andere invulling, andere nuances. Als coachende leidinggevende ben je geen coach, je neemt niet het werk van een coach over. Een ‘coachende leidinggevende’ is iets anders dan een coach. Als leidinggevende heb je verschillende petten op en soms moet je bijvoorbeeld wel gewoon heel concreet advies geven en (stevig) bijsturen. De meeste leidinggevenden hebben zelf veel baat bij coaching. Lees verder >


Leidinggeven werd in 2020 meer een vak dan een functie, schrijft prof. dr. Lidewey van der Sluis. De relevantie van een collegiale houding en aanverwant gedrag van leidinggevenden werd zichtbaarder dan ooit. Zij vraagt zich af: wat betekent dit voor de toekomst van het vakgebied HR? Onderlinge relaties en persoonlijke contacten evenals emoties en mentale veerkracht zijn in rap tempo geherwaardeerd als essentiële elementen van organisaties. Deze elementen liggen in het hart van HRM. Als we vanuit die lens één ding hebben geleerd van het coronajaar 2020 is het wel dat leidinggevenden en HR professionals de toekomst van een organisatie kunnen bepalen door maatwerk te leveren. Om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van een organisatie is het aan hen om op de juiste manier en op het juiste moment oog te hebben voor iedere individuele medewerker als ook voor hun onderlinge relaties en hun binding met de organisatie. Bron: PWnet


Pleidooi voor positief leiderschap

In de academische wereld wordt uitgebreid studie gemaakt van wat effectief leiderschap is. Dat heeft geleid tot allerlei theorieën en modellen: transformationeel leiderschap, dienend leiderschap, authentiek leiderschap, situationeel leiderschap.

Opmerkelijk is dat ook in al deze benaderingen het essentieel is om de mensen met wie je samenwerkt tot bloei te brengen. Ook hier geldt: leiderschap dat indruk maakt, is leiderschap dat mensen en de wereld waarin we leven tot bloei brengt. In twee woorden: positief leiderschap.

Voor individuele leidinggevenden loont het om mensen aan te spreken op hun sterke punten. Dit betekent niet dat je fouten niet mag benoemen of voortaan goed moet noemen wat slecht is. De vraag is: wat is je primaire focus? Door allereerst te kijken naar de sterke punten van medewerkers en hun verantwoordelijkheden en taken daar zoveel mogelijk op af te stemmen, help je medewerkers te groeien en zorg je bovendien voor meer betrokkenheid en kwaliteit. Bron: Ben Tiggelaar


When People Matter Most

How HR executives have stepped more firmly into leadership roles during the COVID-19 crisis

Wanneer mensen in een crisis centraal staan, vormen Human Resources-leiders de kern van bijna alle mission-critical touchpoints. Van het organiseren en faciliteren van werken en communiceren op afstand tot het waarborgen van het welzijn van de medewerkers en het zorgdragen voor een positieve cultuur en betrokkenheid. HR-managers hebben hun organisatie van de ene op de andere dag moeten transformeren (in sommige gevallen vrij letterlijk). Terwijl er bij HR-managers een druk is geweest om van het leiden van een functie (administratief) naar het leiden van mensen (transformationeel) te evolueren, heeft COVID-19 de afgelopen jaren de behoefte aan ‘people first’-strategieën versneld. EgonZehnder Human Resources Insights


Mental health, resilience

Interesting strategies from 10 highly-successful people who shared work habits that helped them maintain superior mental health, scale obstacles and excel in their careers. These scientifically-backed strategies can help you reach your career goals as well. Source: Forbes

Veerkracht

Zit veerkracht in mensen of in culturen? Is veerkracht een genetische eigenschap of een ontwikkelbaar vermogen? Wat is veerkracht, wat levert veerkracht op en hoe kan veerkracht in projecten worden vergroot? Een introductie in veerkracht. Een gastblog van Maarten de Winter, zelfstandig sociologisch econoom, kerndocent Strategisch HR bij Hogeschool Avans+ en partner bij Veerkracht College. Maarten is ook veerkrachtcoach. De waarde van veerkracht in projecten.


Bottom Line: You are the Chief HUMAN Resources Officer.

It is the human parts of work that need attention right now, and when we improve people’s feeling of belonging, their ability to grow, and their sense of safety and trust, all our HR and management decisions work better. The New Role of CHRO: Making Work More Human HR Thought Leader Josh Bersin


Focus op kracht – de sterke punten benadering

Voor TvOO, het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties schreef ik het artikel Focus op Kracht. De sterke punten aanpak werkt. – gratis download

Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de sterke punten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Interventies gebaseerd op sterktes zorgen er ook voor dat de betrokkenheid (employee engagement) aanzienlijk kan toenemen. Managers die zich op iemands sterke punten richten, ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie. Wat leidt tot meer inzet, betrokkenheid en de bereidheid to go the extra mile, de discretionaire bijdrage.

Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve.” – Jaap Paauwe, professor Human Resource Studies


Positief Leiderschap

Voor Tijdschrift Positieve Psychologie heb ik een artikel over het belang van Positief Leiderschap geschreven. gratis download

Resultaatgericht en mensgericht leidinggeven, sturen en loslaten, talenten ontdekken en benutten, aandacht hebben voor verschillende drijfveren en motivatoren van mensen, goed leiderschap is niet zo gemakkelijk. De snel veranderende wereld waarin we leven en het werken het toenemende werken op afstand, vereist leidinggevenden die over veel zelfkennis beschikken, positief, verbindend en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren, te verbinden en talenten te benutten.


Wat is strengths-based management?

Strengths-based management (also known as strengths-based leadership) is one method by which leaders can evaluate the strengths of employees and continue to cultivate and develop them in ways that emphasize those strengths. This allows employees to perform to the best of their abilities. There are many reasons employers opt to utilize strengths-based management. Bron: HRdailyadvisor

Waarom Strengths-based Management?

Als organisatie kun je tegenwoordig niet future-proof zijn zonder veerkrachtige, betrokken en bevlogen mensen. Business gaat niet alleen over geld, het gaat erom hoe we waarde voor en met elkaar creëren. Een belangrijk uitgangspunt van de positieve psychologie is dat ieder mens potentieel, creatief, talentvol en waardevol is. Er zijn veel redenen waarom organisaties ervoor kiezen om de strengths-based aanpak in te zetten.


Goed leiderschap: ‘werknemers als ondernemer van hun talent’

Werken met rigide functiebeschrijvingen en competenties past niet goed meer bij de huidige ontwikkelingen. Medewerkers doen er dan ook goed aan om de eigen regie te nemen over hun loopbaan en ‘ondernemer te worden van hun eigen talent’. Maar hoe zet je dat vanuit positief leiderschap neer als HR?´ Lees hier mijn artikel voor XpertHR


Coachend Leidinggeven

De traditionele ‘command & control’ stijl (directief en transactioneel) is achterhaald. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze het potentieel, de talenten van medewerkers weten te herkennen, waarderen en benutten en dat ze de betrokkenheid (employee engagement) stimuleren. Hier komen coaching vaardigheden goed bij van pas. Coachen vergroot het zelfbewustzijn en het zelflerend vermogen van mensen. Coachend leidinggeven.

“Coachend Leiderschap met een luisterend oor is wat medewerkers nodig hebben. En die ontwikkeling wordt niet meer gestopt. Dat vraagt een evaluatie van het leiderschap in de eigen organisatie. Is het aannameprofiel van leidinggevenden nog wel passend, welke leider is toekomstbestendig en moet het management development aangepast? Aangezien leiderschap van enorme invloed is op het werkgeluk van medewerkers mag het thema in 2021 niet ontbreken.” Bron: pwnet – 7 trends voor HR in 2021


People leave bosses not companies

De top drie redenen waarom medewerkers vertrekken is leiderschap, leiderschap en leiderschap.”


Interview met Kilian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam): Geld zorgt niet voor betere prestaties, coaching wel. 

Ruim een kwart van de hoogopgeleide werkzoekenden wil vanwege de leidinggevende van baan veranderen. Het zijn tijden van onzekerheid en er is nu meer tijd voor reflectie, mensen kunnen letterlijk meer afstand nemen van hun werk en daardoor ook zaken vanuit een ander perspectief gaan zien. Goed leiderschap is nu belangrijker dan ooit en met het werken op afstand is het een stuk lastiger om feeling te houden met je medewerkers. Bouw een positieve werkomgeving op waarin mensen het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel. Mensen hebben behoefte aan autonomie, betekenisvol werk en ‘meesterschap'(het inzetten van hun kwaliteiten, expertise). Goed leiderschap. ‘Nothing can substitute for good leadership’ 


Leiderschap van nu. Sterke leiders, sterke organisaties.

Hoe stimuleer je als leidinggevende meer verbinding, motivatie en autonomie?

Hoe breng je het beste naar boven in je team?

Wat hebben medewerkers tegenwoordig nodig om te floreren en excelleren?

Wat heb je zelf nodig om effectiever en met meer positieve energie leiding te geven?

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk om je eigen unieke sterktes en leiderschapskwaliteiten te kennen, te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat je meer kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team. Haal het beste uit jezelf en je team voor het versterken van motivatie, prestaties, energie, werkplezier en betrokkenheid.

Focus op ethisch en mensgericht leiderschap is de nieuwe norm, dit blijkt o.a. uit onderzoek onder Europese CEO’s naar de veranderende visie op leiderschap van managementadviesbureau Korn Ferry.

We hebben meer mensgerichte leidinggevenden nodig die kunnen inspireren, motiveren, beïnvloeden, verbinden en een positieve cultuur creëren waarin mensen de kans krijgen om te bloeien, hun sterke punten en potentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen. Lees verder >

“Companies like Facebook, Microsoft, 3M and Google are all embracing strengths-based leadership and aligning people’s strengths and passions with the projects and ideas they are passionate about.”Assessments

In het boek HRM Heden & Morgen is te lezen dat er persoonlijkheidsvragenlijsten op de markt zijn die zeer populair blijken in organisaties, terwijl het met de betrouwbaarheid ervan matig tot slecht gesteld is. Dit heb ik zelf ook vaak ervaren in de praktijk. Als voorbeeld wordt de veelgebruikte MBTI-test genoemd, die alleen al door het gebruik van dichotome schalen (‘je hebt een kenmerk 100 procent wel of 100 procent niet) geen recht doet aan de nuances van persoonlijkheidskenmerken.
Bron: PWnet

Ik heb als HR-manager en coach met veel verschillende assessments gewerkt -o.a. voor het career development center bij Shell- maar ik heb nu een sterke voorkeur voor het werken met Strengthscope, gevalideerd en gecertificeerd door de British Psychological Society en gewoon een heel fijn en nuttig assessment -met veel extra mooie resources voor persoonlijke en professionele ontwikkeling- op het gebied van talentontwikkeling, employee engagement en leiderschapsontwikkeling.


Kitty Schaap

CoAchieve | Leiderschapscoaching Leiderschapsontwikkeling - Talent Coach Strengths-based management

Recommended Articles