Leiderschap & Employee Experience

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they take care of your clients” (Richard Branson).

Consider your employees your #1 stakeholder. They, in turn will take care of your customers, who in turn will take care of your shareholders. (Deloitte Human Capital Trends).


Uit internationaal onderzoek van KennedyFitch (2017) komt naar voren dat 88% van de HR managers aangeeft dat Employee Experience de komende jaren (sterk) in aandacht gaat toenemen.


Het aantrekken, optimaliseren en behouden van talent is voor veel organisaties van cruciaal belang voor succes. Steeds meer organisaties gaan dan ook actief aan de slag met Employee Experience en daarbij hoort ook een passende leiderschapsstijl.


Bij succesvolle organisaties staat het betrekken van medewerkers heel hoog op de agenda. Medewerkers die zich betrokken en bevlogen voelen bij hun werk, collega’s en de organisatie zorgen voor een grotere aantrekkingskracht op nieuw talent, minder verzuim en betere bedrijfsresultaten, waaronder hogere klanttevredenheid. Betrokkenheid begint aan de top, zonder betrokken leiderschap wordt het heel moeilijk om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.


Betrokken, verbindend en talentgericht leiderschap; de focus ligt op de sterke punten, de kracht, positieve emoties en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren. Veel potentieel blijft nog onbenut in organisaties en latent talent is als slapend kapitaal, dat aanboren levert een win-win situatie op voor mens én organisatie. Voor duurzame inzetbaarheid, zelforganiserende teams, modern performance management en job crafting werkt het een stuk beter om de sterktes van mensen zo optimaal mogelijk in te zetten.


“Volgens de HR-directeuren en -professionals die aanwezig waren tijdens de summit die Great Place to Work en HRcommunity over employee experience organiseerden, maakt de som der delen het geheel. Maar leiderschap is het belangrijkste onderdeel in de employee experience”. Als leidinggevende bepaal je 80% van de medewerkerbeleving. Ook persoonlijk leiderschap en leiderschap in teams wordt steeds belangrijker.


Een leider die medewerkers al jarenlang op de eerste plaats zet is de CEO van Southwest Airlines, Herbert David Kelleher (begin dit jaar helaas overleden); “Our people-first approach, which has guided our company since it was founded, means when our company does well, our people do really, really well. Our people work incredibly hard and deserve to share in Southwest’s success.” https://www.forbes.com/sites/darrendahl/2017/07/28/why-do-southwest-airlines-employees-always-seem-so-happy/>


“The business of business is people.” This belief is the basis of Southwest’s exemplary culture.  Even though the company honors and values all people involved in its business – employees, customers, supplier/vendors and shareholders – the company puts its employees first. Southwest Airlines recognizes that treating its employees well creates happy customers.  That equation is proven by the company’s outstanding business results.  <https://www.brioleadership.com/blog/five-culture-lessons-from-the-us-best-loved-airline>


Employee Experience betekent de mens centraal stellen en daar hoort passend leiderschap bij. “De directieve stijl van leidinggeven is achterhaald, positief, strengths-based leiderschap werkt veel beter om de motivatie, eigenaarschap en prestaties te verhogen. Positieve leiders werken vanuit authenticiteit, hun doelen, sterktes, waarden en visie en weten dit op een effectieve en inspirerende wijze te delen met hun mensen.


Deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid en hogere prestaties, minder verloop, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid” (‘Positief Leiderschap. Betrokken, verbindend en talentgericht leidinggeven’, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Positieve Psychologie – de gratis download van het hele artikel vind je hier


Leiderschap moet het hart vormen van een strategie voor medewerkerbetrokkenheid (bron: onderzoek van Oracle “From Theory to Action a Practical Look at What Really Drives Employee Engagement”).


Ik ben ervan overtuigd dat leidinggevenden een heel grote invloed hebben op de prestaties en het werkplezier van medewerkers. Maar ook dat het bouwen aan een goed en sterk team en een positieve organisatiecultuur niet zo eenvoudig is. Als leidinggevende ben je ook een belangrijk rolmodel, daarvoor is bewustwording van je leidinggevende stijl en het effect van jouw gedrag op medewerkers van groot belang.


‘Je kunt pas een krachtige leider zijn als je weet wie je bent.’

‘Leadership begins with you –and you will not succeed as a leader unless you have some sense of who you are’ (uit het boek: ‘Why should anyone be led by you’ – Goffee & Jones).

Leiderschapsontwikkeling vraagt om zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling: kennis van persoonlijke waarden, talenten en valkuilen, van sterke en minder sterke punten, van effectieve en ineffectieve leiderschapsgedragingen.

Maar dat is niet voldoende, zo blijkt uit onderzoek dat leidinggevenden vinden dat ze goed kunnen motiveren, verbinden, stimuleren en luisteren naar medewerkers. Terwijl medewerkers dat heel anders beleven: zij ervaren een gebrek aan aandacht en waardering van hun leidinggevende, voelen zich nauwelijks gehoord en gestimuleerd.

Strengths-based ontwikkeling

Het opbouwen van een positieve en productieve werkcultuur waar medewerkers hun sterke punten kunnen optimaliseren en op hun best kunnen presteren is een continue proces dat zowel sterk leiderschap als een gerichte investering van tijd en middelen vraagt. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. Er zijn veel positieve effecten van een strengths-based aanpak voor mens en organisatie. Op individueel niveau stimuleert het de intrinsieke motivatie, positieve emoties, leervermogen en prestaties.

Leiderschap van nu

De snel veranderende wereld waarin we leven –‘verandering is de enige constante geworden’ – en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, relationeel sterk zijn en in staat zijn mensen te motiveren om excellente prestaties te leveren. Dit vraagt om leidinggevenden die de tijd nemen voor reflectie, investeren in hun eigen ontwikkeling en zich richten op:

 • Het versterken van employee engagement en employee experience.
 • Het stimuleren van een open en positieve organisatiecultuur, voor meer energie, vertrouwen en een betere samenwerking op de werkvloer. Dit leidt niet alleen tot betere prestaties maar zorgt ook voor minder werkstress en burn-out.
 • Het inspireren en faciliteren van anderen om het beste uit zichzelf te halen door hen uitdagende mogelijkheden te bieden die sterke punten en vaardigheden optimaliseren.
 • Het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van mensen.

Strengths-based leiderschap sluit goed aan bij actuele thema’s waar veel organisaties aandacht aan moeten besteden, zoals (intrinsieke) motivatie, employee engagement (betrokkenheid/bevlogenheid) en employee experience, wendbaarheid, veerkracht, inzetbaarheid.

‘In addition to developing leaders and leadership, strengths-based approaches also help develop engagement and psychological capital in their followers which in turn enhances performance’ (van Woerkom & Meyers, 2014).

StrengthscopeLeider Programma

Met behulp van een evidence based StrengthscopeLeider assessment en ontwikkelingssysteem leer je als leidinggevende hoe je je manier van leidinggeven kunt afstemmen op je sterke punten en hoe je zwakkere gebieden en andere prestatierisico’s kunt aanpakken. Deze positieve en verrijkende aanpak stelt leidinggevenden in staat om zowel een positieve werkomgeving te creëren als optimale bedrijfsresultaten te behalen.

Dit interactieve en praktische programma geeft je alle kennis, feedback, vaardigheden en hulpmiddelen die je nodig hebt om jouw mindset en prestaties als leider positief te veranderen, zodat je meer betrokken raakt en succesvoller wordt.

Met het StrengthscopeLeider assessment en programma kom je op basis van een self-assessment en feedback van anderen tot:

 • Meer kennis over waar je kracht ligt en hoe jouw leiderschapsgedrag wordt gezien en gewaardeerd door je stakeholders.
 • Betere samenwerking. Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook anderen beter begrijpen en waarden. Bovendien kun je ook de kracht van anderen beter (h)erkennen en benutten als je zelf vanuit de ‘strengths-based mindset en aanpak’ gaat werken.
 • Inzicht in welk gedrag je laat zien en wat jouw gedrag voor impact heeft op anderen. Hoe medewerkers en/of andere stakeholders jouw kwaliteiten en leiderschapsstijl waarderen.
 • Waardevolle inzichten en de tools om je eigen leiderschapsstijl te ontdekken en te benutten.
 • Inzicht in waar je energie van krijgt en waar je energie verliest.
 • Beter kunnen omgaan met werkdruk, minder negatieve stress.
 • Meer inzicht in je talenten, waarden en performance risks.
 • Het vormgeven van je ‘leadershipbrand’
 • Het ontwikkelen van een authentieke, bij jou passende leiderschapsstijl.
 • Meer kennis over employee/team engagement en hoe je dat als leidinggevende kunt bevorderen.
 • Vertrouwen in je team en je teamleden op hun kracht inzetten.
 • Beter en met meer plezier presteren vanuit je sterke punten. 

Versterk je leiderschap

Het StrengthscopeLeider programma is voor leidinggevenden die werk willen maken van hun professionele ontwikkeling op een persoonlijke, krachtige, positieve en pragmatische manier. Ben jij -of ken jij- een leider, ondernemer of manager voor wie dit interessant is? Wil je weten of dit programma bij jou past en/of wat eventueel andere mogelijkheden zijn? Neem dan contact met mij op voor meer informatie en/of een verkennend gesprek.

Ik heb inmiddels veel ambitieuze en gedreven leidinggevenden begeleid met dit leiderschapsprogramma en het geeft mij steeds weer veel energie en voldoening om te mogen ervaren hoe dit traject en de strengths-benadering ervoor zorgt dat de deelnemende leidinggevenden op een positieve manier veel meer uit zichzelf, hun functie en de business weten te halen. Door onder andere vanuit een ander perspectief te kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en meer te focussen op sterktes in plaats van zwaktes. Door op een meer authentieke manier leiding te geven passend bij persoonlijke kwaliteiten, aspiraties, waarden, sterktes, vanuit innerlijke kracht.

Kitty Schaap MA, MSc

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...