Het belang van goed leiderschap is evident. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de productiviteit, werkplezier en betrokkenheid. Maar helaas blijkt uit veel onderzoek dat de invloed van de leidinggevende vaker negatief dan positief is.

Goede leidinggevenden kunnen de motivatie, betrokkenheid, prestaties, productiviteit en werkplezier verhogen. Aan de andere kant kan slecht leiderschap onder andere zorgen voor een demotiverende werksfeer, onbetrokkenheid, stress en burn-outs, vertrek van goede medewerkers.

Mens- en talentgericht leiderschap

Een leider is iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen – Brene Brown, Durf te leiden.

Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en leidinggevenden worden steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen. 

De mens centraal, het talent centraal en geloof in eigen kunnen daar bedien je klanten mee. (HRM voor de toekomst, Prof.dr. Rob Vinke).

Beschouw je medewerkers als je belangrijkste stakeholder want zij zullen goed voor je klanten zorgen en die zorgen vervolgens weer goed voor de aandeelhouders. (Human Captial Trends Bersin by Deloitte)

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties

Goede leiders en managers zijn behalve taakgericht ook mensgericht, ze hebben oog voor de uniciteit van mensen en kijken naar de sterke punten van de teamleden. Ze helpen hun medewerkers om deze ook verder te ontwikkelen en productief te maken. Het benutten van potentieel zorgt voor meer energie en het leidt tot betere prestaties, intrinsieke motivatie en plezier in het werk.

Medewerkers hebben steeds meer behoefte aan erkenning, aandacht, verbinding, zingeving, zelfverwerkelijking, het inzetten van hun talenten. Ze willen geen lijst met verworven competenties afvinken en na een functioneringsgesprek een rapportcijfer krijgen. Dit werkt niet bevorderlijk voor betrokkenheid, intrinsieke motivatie en eigenaarschap.

Het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van mensen, vraagt om een nieuw soort leiderschap.

Leiderschap blijft een kritische succesfactor voor organisaties. Het beste uit medewerkers halen, groei en betrokkenheid stimuleren wordt steeds belangrijker. Effectieve leidinggevenden zijn sterk in het benutten en aanmoedigen van het potentieel, de talenten en energie van anderen.

Gebruik de sterke punten van jezelf en van anderen (Peter Drucker, The Effective Executive)

‘Het nieuwe leiderschap’ stelt de mens centraal en is talentgericht leiderschap. De focus ligt op de sterke punten en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.

Sommigen benutten ten volle hun talenten en laten ook anderen tot bloei komen, terwijl anderen daar helemaal geen aandacht aan besteden en zo dus potentieel onbenut laten.

Benut potentieel

Binnen de meeste organisaties is er nog te veel onbenut potentieel en talent. De meeste organisaties benutten het potentieel van medewerkers te weinig. Het niet kunnen benutten van je potentieel, je natuurlijke talenten blijkt ook vaak een oorzaak voor stress, burn-outs of bore-outs. Burn-out komt niet alleen van te veel of te hard werken, maar ook van stilstaan en niet persoonlijk ontwikkelen. Veel professionals kunnen hun potentieel niet volledig benutten op het werk, waardoor talent, productiviteit en energie verloren gaan.

De beste leiders halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen grote waarde hechten aan ‘groei, zelfontplooiing’ maar zij krijgen daar nog onvoldoende gelegenheid en support voor. Geloven in de kracht van anderen is ook niet voldoende, je moet dat potentieel wel weten te ontsluiten, je moet goed worden in ‘strengths spotting’ en mensen de kans geven te floreren. Hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de unieke talenten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Hoe komt het nou dat mensen bij de ene leidinggevende helemaal tot bloei komen en dus kunnen floreren, terwijl bij een andere leidinggevende het potentieel onbenut blijft en mensen gedemotiveerd raken en hun energie verliezen?

Prestaties, werkplezier en betrokkenheid

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het verhogen van prestaties, werkplezier en medewerkersbetrokkenheid. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers. Uit o.a. onderzoek van Gallup blijkt dat de verschillen in emotionele betrokkenheid bij het werk en de organisatie voor zo’n 70 procent te verklaren zijn door de kwaliteiten van de leider/manager.

Leidinggevenden moeten meer dan ooit een rolmodel zijn en in staat zijn om te inspireren, motiveren en te verbinden. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

“Om die professionals tot een gemeenschappelijk doel te bewegen, is een heldere visie en koers juist hard nodig. Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

Ik heb in de praktijk binnen veel verschillende organisaties ervaren hoe leiderschap -goed of slecht- hét verschil kan maken. Tijdens exit interviews met heel goede en gedreven professionals bleek de reden van vertrek vaak de leidinggevende te zijn. “Uit onderzoek blijkt dat een hoog personeelsverloop voor een groot deel ontstaat uit slecht leiderschap” (bron: pwnet)

“Werknemers nemen geen ontslag vanwege de baan zelf, maar vanwege hun leidinggevende.” (bron: AD)

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...