HR&LeadershipMatters

HR & LEADERSHIP MATTERS

Inspiratie & Nieuws

PEOPLE

PURPOSE

PASSION

PERFORMANCE

HR & Leadership MattersWat HR kan leren van de positieve psychologie.

“Er zijn heel veel leiderschapstrainingen en instrumenten die HR managers kan aanbieden. Denk aan een training authentiek leiderschap. Het gaat erom dat je als HR-manager weet hoe je de talenten binnen je organisatie versterkt en hoe je ze optimaal inzet. Er zijn mooie methoden om de werknemers daarbij zelf te betrekken. Dan bereik je als HR-manager betere resultaten met minder inspanning. Enige kennis van de Positieve Psychologie is dan eigenlijk onmisbaar.” Bron: pwnet- Wat HR kan leren van de positieve psychologieSterke punten

Volgens Van der Heijden (Deloitte Human Capital) moeten bedrijven veel meer kijken waar mensen sterk in zijn. “De jaarlijkse beoordelingscyclus richt zich sterk op de onvoldoendes. Je moet die 5 opschroeven naar een 6-. Maar veel motiverender is het juist als je je richt op de sterke punten: die 7 moet naar een 8,5. Bovendien doet het ook recht aan de praktijk. pw-net Past het huidige beoordelingssysteem nog wel bij deze tijd?


Focus op Kracht.

Voor TvOO, het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties schreef ik het artikel Focus op Kracht. De sterke punten aanpak werkt. - gratis download


De sterke punten aanpak werkt voor het verhogen van employee engagement, prestaties en werkplezier.

Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt o.a. dat  de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen.

Managers die zich op iemands sterke punten richten, ervaren betere prestaties van hun mensen, meer motivatie en positieve energie.

De toegevoegde waarde van een sterke punten benadering voor leidinggevenden en HR-professionals.

"Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve." - Jaap Paauwe, professor Human Resource Studies
Goed leiderschap: ‘werknemers als ondernemer van hun talent’

Werken met rigide functiebeschrijvingen en competenties past niet goed meer bij de huidige ontwikkelingen. Medewerkers doen er dan ook goed aan om de eigen regie te nemen over hun loopbaan en ‘ondernemer te worden van hun eigen talent’. Maar hoe zet je dat vanuit positief leiderschap neer als HR?´ Lees hier mijn nieuwe blog op XpertHR


Positief Leiderschap

Voor Tijdschrift Positieve Psychologie heb ik een artikel over het belang van Positief Leiderschap voor deze tijd geschreven. gratis download


Coachend Leiderschap

"Coachend Leiderschap met een luisterend oor is wat medewerkers nodig hebben. En die ontwikkeling wordt niet meer gestopt. Dat vraagt een evaluatie van het leiderschap in de eigen organisatie. Is het aannameprofiel van leidinggevenden nog wel passend, welke leider is toekomstbestendig en moet het management development aangepast? Aangezien leiderschap van enorme invloed is op het werkgeluk van medewerkers mag het thema in 2021 niet ontbreken." Bron: pwnet - 7 trends voor HR in 2021

Coachend Leidinggeven

De traditionele ‘command & control’ stijl (directief en transactioneel) is achterhaald. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze het potentieel, de talenten van medewerkers weten te herkennen, waarderen en benutten en dat ze de betrokkenheid (employee engagement) stimuleren. Hier komen coaching vaardigheden goed bij van pas. Coachen vergroot het zelfbewustzijn en het zelflerend vermogen van mensen. Coachend leidinggeven.

“People at the center, talent at the center and believe in your own capabilities, that is how you serve your customers better. " - HRM for the future - Prof.dr. Rob VinkePositief Leiderschap en HRM gaat om het toepassen van tools en interventies op de werkplek vanuit een strengths-based approach, gebaseerd op inzichten van de positieve psychologie. Het fundamentele doel van deze aanpak is een focus op het floreren (van mensen, organisaties, de gemeenschap).

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig. Vanuit de positieve psychologie is er onder andere meer aandacht voor welzijn (bevlogenheid, flow, veerkracht, positieve emoties), sterke punten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap (inspirerend, coachend, gericht op verbinding en ontwikkeling).

Vind je het leuk om hier meer over te weten en om inspiratie op te doen, schrijf je dan hier in.

Ben je een gedreven leidinggevende en/of HR-professional en wil je meer vanuit je eigen kracht werken en ook de sterke kanten van stakeholders beter benutten? Neem dan deel aan een van mijn programma´s. Vanuit actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring versterk je zelfleiderschap, prestaties en employee engagement.


Focus op kwaliteiten, niet op tekortkomingen.

"Blijkbaar hoef je mensen niet te vragen zichzelf te ontwikkelen als je hen in contact brengt met hun sterke punten, met wat hen drijft. Dan doen ze dat uit hen zelf, de intrinsieke motivatie is hoger." - Hoogleraar Marianne van Woerkom over de sterke punten aanpak. Lees verder


"Je kunt beter van een 8 een 10 maken dan van een 4 een 6" - Hockeycoach Marc Lammers

"De aanpak van Marc Lammers komt overeen met recente wetenschappelijke inzichten in de psychologie. Men typeert deze als de positieve psychologie en de sterkepuntenbenadering." "Leidinggevenden zijn vaak zo gefocust op het ontdekken van de talentspot van hun medewerkers, dat zij wel eens vergeten dat de manier waarop zij zelf bezig zijn met hun eigen, persoonlijke ontwikkeling, minstens zo bepalend is." pwnet Wat HR kan leren van topsport


Positive HR - the Science of Positive Psychology can improve HR Practices

Mark Spratt, VP of the Josh Bersin Academy, explores HR´s top 20 priorities for building a better workplace. I am glad to see that one of the priorities mentioned here is Positive Psychology. Currently, there is much discussion in the community about the need for mental, psychological, and physical resilience. Resilience demands optimism, a sense of joy, and a realistic but well communicated vision of the future. Companies are using coaches, psychologists, and many new tools to help employees take a positive view of the future and build resilience. HR’s 20 priorities for building a better workplace


Strengths make businesses better… Strengths make people better…

The business case – Strengthscope pdf download


Strengths at work infographic

Following a recent research project into the demographics of the usage of Strengthscope® in the workplace, this infographic shows some of the key findings. Download Infographic


Strengthening workplaces - Achieve performance excellence using a strengths-based approach

A very interesting and detailed white paper about how to achieve performance excellence by implementing a strengths-based approach and culture. Download whitepaper


Delivering effective performance feedback. The strengths-based approach.

Success is achieved by developing our strengths,not by eliminating our weaknesses. Download paper


Introduction to Strengthscope - video

Ben Tiggelaar: stop met thuiswerkers begluren

Podcast over hoe je het beste kunt samenwerken in dit thuiswerk-tijdperk. Britt Breure, directeur Human Resource bij het softwarebedrijf AFAS, vertelt over de bijzondere manieren waarop ze daar het samenwerken hebben georganiseerd tijdens de coronacrisis.

‘ABCD van vertrouwen’

Veel leidinggevenden laten zich leiden door de waan van de dag.  En belanden vaak in een vicieuze cirkel van te hard werken, te veel alles zelf willen doen en controleren. Alles alleen willen doen en weinig aandacht hebben voor de mensen om je heen geeft geen signaal van vertrouwen af naar je team. ‘Vertrouwen’ heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis maar volgens Ken Blanchard (auteur van vele boeken over leiderschap) zijn de elementen die vertrouwen bepalen in ieder geval:

  • Ability (competentie: kundigheid tonen)
  • ­Believability (geloofwaardigheid: integer handelen)
  • ­Connectedness (betrokkenheid: om anderen geven)
  • ­Dependability (betrouwbaarheid: laten zien dat anderen op je kunnen bouwen)


 “You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them” – Maya Angelou

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met tegenslagen of teleurstellingen. Onze tool Strengthscope® meet 24 werk gerelateerde sterke punten en de mate waarin veerkracht een onderliggende kwaliteit is die je energie geeft en of het een van je 7 significante sterke punten is. Als veerkracht een van je belangrijkste sterke punten is, dan is de kans groot dat je effectief om kunt gaan met tegenslagen en je voldoening haalt uit het overwinnen van moeilijke uitdagingen. Je ziet bedreigingen meer als kansen en je veert goed terug na stressvolle ervaringen. Je bent volhardend en werkt met toewijding aan het halen van je doelen. Als je denkt dat veerkracht een van je sterke punten is, volgen hier enkele tips om het te versterken en verder te ontwikkelen: - Hoe kan je anderen helpen om effectiever om te gaan met tegenslagen en uitdagingen op basis van je eigen ervaring? - Hoe kun je ervoor zorgen dat je jezelf niet overbelast of je energie op een verkeerde manier gebruikt door te zware of weinig waardevolle projecten of taken op je te nemen? - Welke stappen, hoe klein ook, kun je nemen om het team / de organisatie te helpen een grotere veerkracht op te bouwen om het hoofd te bieden aan stevige uitdagingen en tegenslagen? - And last but not least ... ga je goed om met je energie? Waar krijg je energie van, wat vreet energie? -   What energises you? The Resilience Coach

"We have to “design” our organizations for resilience. One of The Big Reset issues we now understand is that #resilience, the ability to “adapt” and bounce back, is perhaps one of the most important things in our organizations."- Josh Bersin

Is there anything we can learn from the study of resilience to help us cope with the difficult months and years ahead? The good news for developing our own resilience for the months and years ahead is that most psychologists agree it is something that can be taught, at least partly.

It is very important to understand that emotional intelligence is not the opposite of intelligence, it is not the triumph of heart over head--it is the unique intersection of both. -David Caruso

Emotional intelligence can be the most potent weapon in our armory. It helps boost our self-awareness, self-control, motivation, empathy, and social skills, all of which help us become much better leaders. Emotional intelligence is a major factor in our success. Here are 55 quotes to remind us of the power and importance of emotional intelligence and why we should focus on developing it further- Inc.com

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet IQ en hard skills je succes bepalen, van doorslaggevend belang zijn vooral je soft skills en emotionele intelligentie. Effectief zelfleiderschap impliceert bewust en intelligent met je emoties omgaan. Zelfinzicht houdt in dat je een diepgaand begrip hebt van je emoties, sterke en zwakke kanten, behoeften en drijfveren. Mensen met een sterk zelfinzicht zijn vaak meer authentiek en integer, ze kennen de uitwerking van hun gevoelens op henzelf, op anderen en op hun eigen functioneren. De beslissingen en acties van mensen met zelfinzicht sluiten aan bij hun sterke punten en waarden en daardoor geeft hun werk meer energie en voldoening. De kracht van emotionele intelligentie.

The World Economic Forum report into the Future of Jobs places Emotional Intelligence in the top ten skills required in the workplace in 2020.

Emotional intelligence at work: Why IQ isn’t everything - video


When People Matter Most

How HR executives have stepped more firmly into leadership roles during the COVID-19 crisis

Wanneer mensen in een crisis centraal staan, vormen Human Resources-leiders de kern van bijna alle mission-critical touchpoints. Van het organiseren en faciliteren van werken en communiceren op afstand tot het waarborgen van het welzijn van de medewerkers en het zorgdragen voor een positieve cultuur en betrokkenheid. HR-managers hebben hun organisatie van de ene op de andere dag moeten transformeren (in sommige gevallen vrij letterlijk). Terwijl er bij HR-managers een druk is geweest om van het leiden van een functie (administratief) naar het leiden van mensen (transformationeel) te evolueren, heeft COVID-19 de afgelopen jaren de behoefte aan 'people first'-strategieën versneld. EgonZehnder Human Resources Insights

HR Thought Leader Josh Bersin:

Bottom Line: You are the Chief HUMAN Resources Officer.

It is the human parts of work that need attention right now, and when we improve people's feeling of belonging, their ability to grow, and their sense of safety and trust, all our HR and management decisions work better. The New Role of CHRO: Making Work More Human

“HR is geen vak maar een tijdelijk noodzakelijk kwaad”

Deze uitspraak is van Antoon Vugts, directeur HR Universiteit Maastricht - Bron

De toegevoegde waarde van HRM staat helaas nogal vaak ter discussie. Traditioneel richtte HR zich voornamelijk op werving en selectie, dossiers/personeelsadministratie bijhouden, ontslag en het ouderwetse jaarlijkse functioneringsgesprek en personeel werd voornamelijk als een kostenpost gezien. Nu worden mensen door de meeste organisaties terecht als dé kritische succesfactor beschouwd en wordt het belang van het investeren en behouden van de juiste mensen op waarde geschat. En daar waar HRM lange tijd voornamelijk operationeel was is dat langzaam maar zeker steeds meer aan het verschuiven naar strategisch, door deze transitie krijgt HRM steeds meer zeggenschap en invloed.

Dat de aandacht voor strategisch HR binnen organisaties stijgt, blijkt alleen al uit de vele CHRO’s die tegenwoordig lid zijn van de raad van bestuur. HRM: noodzakelijk kwaad of van toegevoegde waarde?

Weg met het beoordelingsgesprek.

Steeds meer bedrijven zijn de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat het ‘verplichte beoordelingsgesprek een tijdrovend, energieverspillend, en eerder negatief dan positief proces is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het verre van objectief is en meestal niet tot de gewenste uitkomsten, tot betere prestaties leidt. Het zou zelfs eerder tot frustratie en demotivatie leiden. En de relatie tussen leidinggevende en medewerker verbetert er ook niet op. Ook volgens Dr. Kilian Wawoe werken beoordelings- en functioneringsgesprekken niet en is het beter een positieve benadering te hanteren.

SMART doelen zijn niet zo SMART

"Waarschijnlijk is er geen onzinniger managementfabeltje dan dat u uw doelen SMART moet formuleren." (artikel MT). "SMART staat op gespannen voet met leiderschap. Naarmate een manager zich meer toelegt op SMART beleid, is hij/zij meer boekhouder dan leider." (https://www.tias.edu/item/smart-of-stupid/) Het leidt tot vervelend gedrag, tunnelvisie en cynisme (Managementsite). Dat is ook mijn ervaring in de praktijk, ik ervaar SMART als een hardnekkig overblijfsel van het command & control tijdperk. Het werkt contraproductief in onze huidige snel veranderende wereld. https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fast-beats-smart/The Effect of Strengths-Based Performance Appraisal on Perceived Supervisor Support and the Motivation to Improve Performance

Research Paper from Marianne van Woerkom en Brigitte Kroon

Strengths-based Performance Management

A guest blog from James Brook, leadership consultant, organizational psychologist and executive coach & MD of Plexus Leadership. James has helped leaders in some of the world’s most successful organizations develop their full potential and create thriving, high-performing workplaces. He founded and led several talent and leadership consulting and assessment businesses, including Strengthscope®.


A leader's job is not to do the work for others, it's to help others figure out how to do it themselves, to get things done, and to succeed beyond what they thought possible. - Simon Sinek

“De top drie redenen waarom medewerkers vertrekken is leiderschap, leiderschap en leiderschap.”

Interview met Kilian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam): Geld zorgt niet voor betere prestaties, coaching wel. HR Square

Ruim een kwart van de hoogopgeleide werkzoekenden wil vanwege de leidinggevende van baan veranderen. Het zijn tijden van onzekerheid en er is nu meer tijd voor reflectie, mensen kunnen letterlijk meer afstand nemen van hun werk en daardoor ook zaken vanuit een ander perspectief gaan zien. Goed leiderschap is nu belangrijker dan ooit en met het werken op afstand is het een stuk lastiger om feeling te houden met je medewerkers. Bouw een positieve werkomgeving op waarin mensen het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel. Mensen hebben behoefte aan autonomie, betekenisvol werk en ‘meesterschap'(het inzetten van hun kwaliteiten/expertise). Goed leiderschap. ‘Nothing can substitute for good leadership’


Coaching wordt steeds belangrijker voor leidinggevenden en HR-professionals. Door jezelf te ontwikkelen en te laten coachen ben je veel beter in staat om ook medewerkers te coachen en te laten groeien en floreren.

Om anderen goed te kunnen coachen is op de eerste plaats een grote mate van zelfkennis belangrijk. Wat zijn je eigen overtuigingen, belemmeringen, valkuilen, aannames, drijfveren, waarden, aspiraties, sterke en zwakke punten?  Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en daar komen coaching vaardigheden goed bij van pas. 

Coachingmodel STRONG

Een op sterktes gebaseerde benadering van coaching helpt mensen om verandering (persoonlijk en organisatorisch) op een meer positieve, krachtige en oplossingsgerichte manier te benaderen. Een coachingmodel dat hiervoor gebruikt kan worden is de STRONG methodiek van Strengthscope.Voormalig Google CEO Eric Schmidt: Everybody needs a coach.

“Every famous athlete, every famous performer has somebody who’s a coach. Somebody who can watch what they’re doing and say, “Is that what you really meant? They can give them perspective. The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them.

A coach really, really helps.”

HR Executives over de invloed van corona op het HR-beleid

HR Strategie sprak het afgelopen jaar meerdere HR Executives over hun HR-beleid en de invloed van corona hierop. Lees hier alle interviews terug. Bron: HR Praktijk


39% van de HR-professionals ervaart meer (werk)stress tijdens deze coronaperiode

1 op de 5 respondenten zou meer ruimte willen om privé of mentale problemen te bespreken binnen de organisatie. Bron: HRcommunity

Comments are closed.