HRM

HRM: noodzakelijk kwaad of van toegevoegde waarde?

HRM: noodzakelijk kwaad of van toegevoegde waarde?“HR is geen vak maar een tijdelijk noodzakelijk kwaad” – Antoon Vugts, directeur HR Universiteit Maastricht Bron: https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburg-leads-hr-is-geen-vak-maar-tijdelijk-noodzakelijk-kwaad/


De toegevoegde waarde van HRM staat helaas nogal vaak ter discussie. Traditioneel richtte HR zich voornamelijk op werving en selectie, dossiers/personeelsadministratie bijhouden, ontslag en het ouderwetse jaarlijkse functioneringsgesprek. Personeel werd voornamelijk als een kostenpost gezien. Nu worden mensen door de meeste organisaties terecht als dé kritische succesfactor beschouwd en wordt het belang van het investeren en behouden van de juiste mensen op waarde geschat.

En daar waar HRM lange tijd voornamelijk operationeel was is dat langzaam maar zeker steeds meer aan het verschuiven naar strategisch. Door deze transitie krijgt HRM steeds meer zeggenschap en invloed.

Dat de aandacht voor strategisch HR binnen organisaties stijgt, blijkt alleen al uit de vele CHRO’s die tegenwoordig lid zijn van de raad van bestuur. Steeds meer CHRO’s zijn tegenwoordig lid van de raad van bestuur. Die toegenomen aandacht voor HR binnen de RvC hangt samen met drie nauw verbonden factoren. “In de eerste plaats is in het hele bedrijfsleven de aandacht voor ‘het element mens’ toegenomen, vooral omdat ondernemingen steeds meer inzien dat de toegevoegde waarde die ze leveren grotendeels afhangt van de mensen die er werken.” … 😏 … duhh wat een ontdekking. Bron: CHRO als commissaris: de hausse begint pas

Het HR-werkveld verandert in hoog tempo en vraagt andere kwaliteiten en sterk (zelf)leiderschap van HR Professionals.
Werk verandert door onder andere steeds verdergaande automatisering en ook veel HR-taken kunnen tegenwoordig volledig of bijna volledig worden geautomatiseerd. Maar HRM wordt in plaats van minder belangrijk steeds belangrijker, met name op het gebied van people, purpose, passion, performance.


Organisaties moeten steeds meer slagvaardig en wendbaar worden en voor medewerkers is het van belang dat zij over voldoende aanpassingsvermogen, een growth-mindset en veerkracht beschikken.


In deze snel veranderende wereld is het van cruciaal belang dat HR de medewerkers en leidinggevenden helpt te motiveren, floreren en excelleren.

De HR-agenda

Wat hoog op de HR-agenda moet staan is waarde creëren bij alle stakeholders, door middel van talent en leiderschap en door HR te transformeren. Het doel van HR is om waarde te creëren voor medewerkers, voor de organisatie, voor klanten, investeerders en de gemeenschap. De belangrijkste uitdaging van HR is dus om waarde te blijven creëren, zowel binnen als buiten het bedrijf. Om waarde te creëren voor alle belanghebbenden, moet HR geweldige mensen, organisaties en leiderschap leveren. HR moet zichzelf blijven heruitvinden, via digitale HR, via technologie, via analyse.

“I think we live in a world full of uncertainty and our job in HR is to harness that uncertainty. Our message should be; don’t be threatened by the uncertainty, but to discover the opportunity in it.” HR Guru Prof. Dave Ulrich


Value

Als HR-professional kun je van grote waarde zijn voor het ontwikkelen van een positieve bedrijfscultuur en het vergroten van betrokkenheid, werkplezier en prestaties en neem je ook het voortouw op het gebied van welzijn en persoonlijke ontwikkeling. En ook op het gebied van goed leiderschap en goed werkgeverschap kan HR een belangrijke rol spelen.

Bovendien vergroot een focus op mensen het succes van digitale transformaties. https://www.consultancy.nl/nieuws/29156/focus-op-mensen-vergroot-het-succes-van-digitale-transformatie

HR (Zelf)Leiderschap

Zelfkennis

Het versterken van veerkracht en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van zelfleiderschap is van groot belang om met alle uitdagingen in de snel veranderende wereld om om te kunnen gaan. HR professionals en leidinggevenden nemen door de waan van de dag vaak te weinig tijd voor zelfontwikkeling en zelfreflectie. Zelfleiderschap begint met zelfkennis, de kracht in jezelf vinden. Je bent op je best wanneer je dat doet wat van nature het beste bij jou past.

Bij persoonlijk leiderschap gaat het volgens Stephen Covey vooral om het hebben van geloof in eigen kunnen, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en samenwerking. ‘De 8e eigenschap van effectief (persoonlijk) leiderschap is volgens Covey het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven. Om je innerlijke stem te vinden moet je weten waar je talent voor hebt. Ook heb je vrijheid nodig om je eigen talent te ontdekken en benutten 

Kennis van de business

Voor Jan Tjerk Boonstra, Principal Consultant bij de Human Capital Group en docent van HR Academy, is het evident dat HR écht aansluiting met de business moet zoeken: “HR staat onder druk om meer toegevoegde waarde te leveren. Je moet als HR haarfijn aanvoelen waar je toegevoegde waarde in jouw concrete situatie zit. Want hoe je die toegevoegde waarde definieert verschilt per organisatie en situatie. Het is nog steeds erg leuk als je alles weet van het motiveren van medewerkers, maar bedrijfskundige kennis wordt steeds belangrijker.

De toekomstige HR-professional is meer een organisatiekundige. Het draait niet meer om kennis van de WIA of om de administratiekant; dat kun je allemaal inhuren. HR voegt vooral waarde toe in het snappen waar de organisatie mee bezig is. HR moet de cultuur aanvoelen.” Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/strategisch-hr/achtergrond/hr-als-business-partner-haarfijn-aanvoelen-waar-je-waarde-toevoegt

“You can have the best strategy and the best building in the world, but if you don’t have the hearts and minds of the people who work with you, none of it comes to life.”

It’s no secret that happy and fulfilled workers are likely to be the most productive, and Covid-19 has shone a bright and immediate light on what workers hold dear, from being treated with autonomy and trust, to flexible working patterns that recognise the lives they have outside of their working hours, to working for companies that place their safety and welfare above shareholders and profits. Bron: How HR Leaders can create a great place to work.


“Beschouw je medewerkers als je belangrijkste stakeholder want zij zullen goed voor je klanten zorgen en die zorgen vervolgens weer goed voor de aandeelhouders.” (Bron: Human Capital Trends 2017 Bersin by Deloitte).


Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.
Kitty Schaap

CoAchieve | Leiderschapscoaching Leiderschapsontwikkeling - Talent Coach Strengths-based management

Recommended Articles