Hoe creëer je een STRONG coachingcultuur binnen de organisatie?

Coaching is een van de meest belangrijke onderdelen van een leer- en ontwikkelingsstrategie voor organisaties tegenwoordig. Het heeft een groot aantal voordelen om ontwikkeling en prestaties te verbeteren.

Coaching kan ook leiden tot empowerment en een meer positieve, inclusieve en innovatieve cultuur. Het zorgt voor rendement van talent door het ontsluiten van potentieel, het benutten van de sterke punten en talenten van medewerkers. Medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen en nemen meer verantwoordelijkheid voor het vinden van hun eigen oplossingen.

Gezien het belang van coaching voor prestatieverbetering en groei, proberen veel organisaties ‘coachingculturen’ te creëren waarin coaching een integraal onderdeel is van de dagelijkse managementpraktijk en diep verankerd is in regelmatige check-ins en gesprekken over prestaties en ontwikkeling.

Er lijkt echter nog steeds een grote kloof te bestaan ​​tussen theorie en praktijk en de meeste organisaties worstelen om een ​​cultuur te creëren die constructieve en regelmatige coaching ondersteunt.

Een belangrijk onderdeel van elk veranderingsproces is ervoor te zorgen dat managers, een positieve mindset hebben, die positieve emoties en resultaten met zich meebrengt, waaronder een gevoel van kracht, zingeving en eigenwaarde.

Als leiders en managers vooral focussen op problemen en zwaktes, ontstaan ​​negatieve emoties zoals wantrouwen, angst en pessimisme. Dit kan leiden tot een gevoel van onzekerheid en aangeleerde hulpeloosheid. Dit betekent niet dat coaching zwakkere gebieden en prestatierisico’s moet negeren. Een evenwichtige aanpak werkt het best, waarbij de sterke punten worden geoptimaliseerd, terwijl tegelijkertijd de risicogebieden worden erkend en verminderd.

De meesten van ons zijn vooral echt goed in kritiek. We blinken uit in ‘weten’ wat er mis is met andere individuen, andere teams en de organisatie als geheel. Waar we vaak niet uitblinken, is naar binnen kijken. En als we al een moment nemen om zelf te reflecteren, zijn we niet erg goed in het toepassen van wat we daarvan leren.

Over het algemeen neigen we ertoe onze eigen talenten af ​​te zwakken of te negeren om ons te concentreren op andere mensen en situaties, vooral wanneer iets niet werkt. We praten voortdurend over wat niet werkt en hoe gefrustreerd we zijn over hoe anderen handelen. Zo weten leidinggevenden vaak precies wat er niet goed is aan hun medewerkers en zijn ze gefrustreerd over al die tekortkomingen van teamleden.

Een positieve high-performance cultuur

Voor een positieve high-performance organisatiecultuur moeten we juist meer focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen, krachten in plaats van klachten, sterktes in plaats van zwaktes en positieve emoties in plaats van negatieve emoties.

Coaching is binnen veel organisaties nog gebaseerd op theorieën en benaderingen die hun wortels hebben in onder andere competentiemodellen waarbij de focus ligt op een ‘gap-based’ of deficiëntie benadering voor ontwikkeling. Deze  zwakte-gebaseerde overtuigingen, attitudes en praktijken zijn hardnekkig omdat ze onbewust geprogrammeerd zijn door jaren van een bepaalde manier van leren en socialisatie.

Strengths-based coaching versterkt intrinsieke motivatie en persoonlijk leiderschap

Een alternatieve benadering van coaching die is gebaseerd op het uitgangspunt dat authenticiteit en sterkes optimalisatie de kern vormen van excellente prestaties, groei en persoonlijk welzijn is ‘strengths-based coaching’. Een op sterktes gebaseerde benadering van coaching helpt mensen om verandering (persoonlijk en organisatorisch) op een meer positieve, krachtige en oplossingsgerichte manier te benaderen.

Coachingmodel STRONG

Een coachingmodel dat hiervoor gebruikt kan worden is de STRONG methodiek van Strengthscope.

Strengthscope® coaching model: STRONG: Set Goals, Translate into strategies, Release productive strengths, Overcome performance risks, Nurture progress, Get commitment.

STRONG staat voor doelen stellen – omzetten naar strategieën – productieve sterke punten inzetten – prestatierisico’s beperken – voortbouwen op vorderingen – committeren aan je doelen.

Hoe kun je een STRONG coachingcultuur creëren en coaching integreren in het DNA en de dagelijkse praktijk van de organisatie?

• Mindset shift – Verandering van een focus op problemen naar oplossingen is nodig om blijvende verandering in gedrag en prestaties te bewerkstelligen.

• Het vinden van een balans – tussen ervoor zorgen dat de sterke punten van het individu en het team worden geoptimaliseerd, terwijl tegelijkertijd hun prestatierisico’s worden beperkt, of het nu gaat om die zwaktes of overdreven sterkten (strengths in overdrive).

• Leiderschap buy-in – Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat (top)leiderschap alle coaching interventies ondersteunt, vooral als dit een significante paradigmaverschuiving inhoudt, van een deficiëntie gebaseerde aanpak naar een op sterke punten gebaseerde aanpak.

• HR-ondersteunend management – HR moet er ook voor zorgen dat managers op alle niveaus hun rol als coaches begrijpen.

• Inbedding in alle processen – Het moet worden gepositioneerd als onderdeel van een breder cultuurveranderingsproces om ervoor te zorgen dat talent door het bedrijf wordt aangetrokken, ontwikkeld en behouden in plaats van een exclusief programma gereserveerd voor een kleine talent pool.

Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve (coaching)cultuur en een talentgerichte leiderschapsstijl nodig.

Deze tijd vraagt om organisaties waar de mens centraal staat en leidinggevenden worden steeds meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen.

Doordat de leidinggevende weet welke sterke en zwakke punten een medewerker heeft, zou hij/zij de medewerker in zijn kracht kunnen zetten. Er is dan als het ware coaching op maat (Prof.dr. Paul Boselie).

Maar dat kan alleen wanneer de leidinggevende in de eerste plaats zichzelf goed kent. Voor je de drijfveren, ambities, sterke en zwakke punten van anderen wilt en kunt (h)erkennen is het van belang eerst voldoende kennis te hebben over je eigen sterke en zwakke punten, je valkuilen, belemmerende overtuigingen, waarden en leiderschapsgedrag.

Op die manier kan je ook een authentieke leiderschapsstijl ontwikkelen waarvan coachend leidinggeven een onderdeel is, een grondhouding die zorgt dat je vanuit betrokkenheid, verbondenheid en een oprechte interesse in het verder ontwikkelen van mensen werkt.

Strengths based coaching is a research based approach. It has been informed by world-class practitioners, researchers, and thought leaders in neuroscience, positive psychology, and appreciative inquiry.

StrengthsBasedCoaching

Meer weten over Strengths-based Coaching en het STRONG coachingmodel? Luister hier naar de podcast van ‘thestrengthsguy’ – dr. Paul Brewerton (founder Strengthscope).

Als je verder wilt onderzoeken hoe je het beste vanuit je sterke punten kunt werken of hoe je een strengths-based leider kunt worden, bekijk dan mijn site voor meer informatie en/of neem contact met mij op voor een gratis één-op-één gesprek.

“Het StrengthscopeLeider traject heb ik met heel veel positieve energie doorlopen”

“Dit traject is enorm leerrijk en positief geweest”

“De wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt van deze methode is door de coach duidelijk aangegeven en heeft mij vertrouwen gegeven – ik vond dit heel belangrijk”

“Wat zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s”

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.

.
.
About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...