Strengths-based werken | Employee Engagement | Een positieve en sterke organisatie

Strengths-based werken
Een positieve en sterke organisatie.
Leiderschapscoaching Employee Engagement

‘Uit onderzoek van mijn collega’s Meijer en Van Woerkom blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van TM’. Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

“Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s) en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en C.Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat. Daarmee lijkt de talenten- en sterkepuntenbenadering een duidelijk plaats te verdienen in het HRM van deze eeuw.” Bron: PWnet

Een Uitdaging

De meeste organisaties zien het belang in van employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) en het effect hiervan op productiviteit en de bedrijfsresultaten. Organisaties staan dan ook continu voor de uitdaging om het beste in hun werknemers naar boven te halen, en intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn veel waard. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn, presteren beter en voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke sterktes/talenten van leiders en medewerkers is van essentieel belang voor organisatiesucces. Want het onbenut laten van potentieel, de kracht van mensen resulteert in minder betrokkenheid, inzet en groei, met alle negatieve gevolgen van dien. Succesvolle organisaties investeren in ontwikkeling en vertrouwen en bouwen op de kracht van mensen.

Wanneer je mensen vraagt of ze elke dag de kans hebben het werk te doen waar ze het beste in zijn, antwoordt slechts 10% bevestigend. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Gallup naar talent en ontwikkeling van mensen in organisaties. In veel organisaties is er dus sprake van een schat aan niet-gerealiseerde capaciteit bij medewerkers en het aanboren hiervan levert zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie winst op.

“While the employee experience journey may start with a focus on the workplace, perks, and rewards, in time it must focus on the more human elements of the work itself to truly create meaning. Meaning also derives from the day-to-day work: Am I using my strengths and capabilities? Am I working with people I respect to deliver something of value?” Source: Deloitte Insigths

Uit gesprekken met Human Resources managers, L&D professionals en lijnmanagers komt naar voren dat, hoewel men de voordelen en mogelijkheden erkent die voortvloeien uit een organisatie opgebouwd rond de sterktes en successen van werknemers (in plaats van zwakheden, tekortkomingen), de implementatie van een dergelijke aanpak een obstakel kan zijn. Aangezien de voordelen van een ‘sterke punten-benadering’ zich steeds vaker in de praktijk bewijzen, is het wel zinvol om na te denken over hoe je deze aanpak in de organisatie kan invoeren. Maak strengths-based werken een integraal onderdeel van een positieve organisatiecultuur.

Een positief en sterk organisatieklimaat

Medewerkers groeien het meest daar waar hun kracht ligt. Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke kwaliteiten van medewerkers is dus van essentieel belang. Hier ligt een cruciale rol weggelegd voor leidinggevenden. ‘Het nieuwe leiderschap’ stelt de mens centraal en is talentgericht leiderschap; de focus ligt op de sterke punten en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.

Onderzoek door toonaangevende psychologen op het gebied van positieve psychologie toont aan dat hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt de medewerkersbetrokkenheid, vermindert personeelsverloop, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking met het oog op de organisatiedoelstellingen.

En uit onderzoek naar de rol die het inzetten van persoonlijke sterke punten op het werk speelt voor een positieve werkervaring (o.a. werktevredenheid, plezier, betrokkenheid en betekenis) is gebleken dat hoe meer de sterke punten van medewerkers op de werkplek werden ingezet, hoe positiever hun ervaringen op het werk waren. Deze kennis is belangrijk om positieve ervaringen zoals werktevredenheid, betrokkenheid en betekenis te kunnen stimuleren. (Bron: Bron: Dubreuil et al, 2016; Harzer & Ruch, 2013; Harzer & Ruch, 2012).

Door medewerkers te helpen hun sterke punten optimaal te benutten ontwikkelen ze hun bewustzijn en zelfvertrouwen. Wie zich bewust is van zijn of haar waarden, sterke punten en valkuilen/prestatierisico’s, heeft de sleutel in handen tot meer positieve energie, voldoening en succes.

Onderzoeken tonen ook een duidelijk verband tussen positieve emoties binnen werkculturen en probleemoplossing van hogere kwaliteit. Als op positieve emoties wordt gefocust, verwerken mensen informatie sneller, trekken ze minder snel overhaaste conclusies, kunnen ze beter omgaan met complexe onderhandelingen, zijn ze creatiever en staan ze meer open voor alle informatie die hen ter beschikking wordt gesteld. Er een sterk verband tussen het ervaren van positieve emoties en het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te plannen, waardoor medewerkers hun gedrag beter kunnen afstemmen op bedrijfsdoelstellingen en hun gedrag doelbewust kunnen aanpassen om toekomstige doelstellingen te behalen. (Bron: Avey et al, 2012).

Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en dergelijke over het algemeen belangrijk. Sterker nog, in veel situaties wordt het steeds belangrijker. Ook zelforganiserende teams bijvoorbeeld blijken juist veel behoefte aan en baat te hebben bij een goede leidinggevende.

“Afgaande op CBS-cijfers van het laatste decennium neemt het gemiddeld aantal leidinggevenden in organisaties gestaag af, maar de leiders die overblijven worden belangrijker dan ooit. Het is alleen een andere soort leiderschap dat ze moeten laten zien: meer verbindend, minder sturend. Meer op de mensen, minder op de processen.” (bron: MT)

Er wordt steeds meer gesproken over de rol van leidinggevenden bij de transformatie naar Agile en dat daar een ander soort leiderschap voor nodig is. ‘Nieuw of modern leiderschap’ of hoe je het ook wilt noemen, maar er is hoe dan ook -of je organisatie nu wel of niet agile is- een ander soort leiderschap nodig tegenwoordig; mensgericht, talentgericht leiderschap. Het kennen en inzetten van sterke punten of talenten geeft positieve energie, intrinsieke motivatie, versterkt zelfvertrouwen, eigenaarschap, veerkracht en welzijn.

Effectief leiderschap is een kunst en ook de focus op het ontwikkelen en laten renderen van talent niet iets wat iedere leidinggevende van nature goed afgaat. Het werken vanuit persoonlijke leiderschapskracht en het faciliteren van een omgeving waarin mensen hun talenten tot bloei kunnen laten komen is niet iets wat je jezelf even aan kunt leren. Het StrengthscopeLeider programma met veel persoonlijke begeleiding levert doorgaans betere resultaten op dan bijvoorbeeld het volgen van een training. Het geleerde wordt steeds aan de praktijk getoetst en besproken tijdens de coachingsessies, het leidt tot meer diepgang en duurzame resultaten.

Wil je advies over wat het beste bij jou en/of de organisatie past? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend verkenningsgesprek.

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur, van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap, vraagt veel van leidinggevenden. Ik help leidinggevenden (directeuren, managers en ondernemers) met het ontwikkelen van strengths-based | talentgericht leiderschap. Deze stijl van leiderschap resulteert in meer vertrouwen, energie, welzijn, verbondenheid en betere prestaties. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat ook de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching, assessments en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn o.a. bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties.
  • Meer zelfkennis, impact, vertrouwen en veerkracht.
  • Je talenten beter laten aansluiten op je functie.
  • Beter kunnen omgaan met werkdruk, minder negatieve stress.
  • Werken vanuit eigen kracht maakt je authentiek.
  • Wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook anderen beter begrijpen en waarderen.
  • Beter kunnen werken in teamverband.
  • Beter kunnen omgaan met minder sterke eigenschappen, belemmerende overtuigingen.
  • Je bent meer gedreven en gaat met meer plezier en energie aan het werk.
  • Je gaat beter presteren als je bewust je natuurlijke talenten inzet.
  • Een positief perspectief; je focust meer op mogelijkheden, kansen en sterktes.
  • Versterken van eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.

Strengthscope | Employee Engagement

EMPLOYEE ENGAGEMENT
Hoe creëer je een STRONG coachingcultuur binnen de organisatie?

Hoe creëer je een STRONG coachingcultuur binnen de organisatie? Coaching is een…

Van aspiraties naar succes – step-by-step

Van aspiraties naar succes – step-by-step Wat gaat de tijd toch snel,…

Wat is goed leiderschap?

Wat is goed leiderschap? Het belang van goed leiderschap is evident. Van…

Aandacht en vertrouwen als basis voor sterk leiderschap.

Aandacht en vertrouwen als basis voor sterk leiderschap. Vele aspecten spelen een…

FeaturedTalentgericht leidinggeven

Talentgericht leidinggeven Iedere leidinggevende moet meanderen rond de uitdagingen die het werk…

Zelfsturing en leiderschap

Zelfsturing en leiderschap Leiderschap blijft ondanks alle nieuwe vormen van organiseren en…

Leidinggeven vanuit kracht in plaats van macht

Leiderschap blijft onverminderd belangrijk en wordt bovendien steeds complexer en veeleisender. Succesvolle…

Medewerkersbetrokkenheid, verbindend leiderschap en een emotioneel veilig klimaat.

Verbindend Leiderschap ‘To lead people you have to bond with them’ (Kohlkieser)….

Coachend leidinggeven

De direct leidinggevende heeft de grootste impact op de prestaties, motivatie en…

Leiderschap van nu is talentgericht leiderschap

Talentgericht Leiderschap Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende…

Leiderschap & Employee Experience

Leiderschap & Employee Experience “Clients do not come first. Employees come first….

Positieve psychologie #floreren #motivatie 3.0

Positieve Psychologie Van functioneren naar floreren Werkgerlateerde stress en burn-outs zijn beroepsziekte…

Versterk je persoonlijk leiderschap | Word wie je bent…

Versterk je persoonlijk leiderschap | Word wie je bent… “Your time is…

Competenties of talenten?

Competenties of Talenten? Er komt steeds meer aandacht voor talentmanagement en de…

De sterke punten aanpak voor effectief en inclusief talent management

Effectief talentmanagement verhoogt de productiviteit en betrokkenheid. Exclusief talent management, beperkt tot…

Talent in actie

Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen. Toch zijn de…

Hoe verhoog je medewerkersbetrokkenheid?

Leiderschapscoach en Talentcoach Kitty Schaap is blogger voor o.a. XperHRActueel, HR Zone,…

SWOT of SOAR?

SOAR: Strengths, Opportunities, Aspirations, Results In mijn (coaching)gesprekken met leidinggevenden komt nog…

De strengths-based aanpak voor het verhogen van medewerkersbetrokkenheid.

Betere bedrijfsresultaten, minder verzuim en verloop en een grotere aantrekkingskracht op nieuw talent zijn…

VUCA EN LEIDERSCHAP

Om te kunnen overleven in onze VUCA wereld is veerkracht nodig. Mocht…

TEAM: Together Everyone Achieves More

TEAM: Together Everyone Achieves More Cijfers van Gallup, een bekend bureau dat…

Van functioneren naar floreren.

Van functioneren naar floreren = excelleren Doeltreffende managers verspillen hun energie niet…

Don’t worry, be happy? De obsessie met werkgeluk.

GELUK IS HOT Nog nooit is er zo veel aandacht geweest voor…

Employee Engagement begint bij de top. Leiderschap en medewerkersbetrokkenheid.

Hoe maak je optimaal gebruik van talenten en hoe zorg je voor…

De invloed van leiderschapsgedrag op de betrokkenheid en prestaties van medewerkers.

Nog nooit is er zo veel aandacht geweest voor thema’s rondom geluk,…