Strengths-based werken | Employee Engagement | Een positieve en sterke organisatie

Strengths-based werken
Een positieve en sterke organisatie.
talent coaching | Strengths-based Coaching
Maak werk van je talent.

‘Uit onderzoek van mijn collega’s Meijer en Van Woerkom blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van TM’. Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

“Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s) en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en C.Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat. Daarmee lijkt de talenten- en sterkepuntenbenadering een duidelijk plaats te verdienen in het HRM van deze eeuw.” Bron: PWnet

Een Uitdaging

De meeste organisaties zien het belang in van employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) en het effect hiervan op productiviteit en de bedrijfsresultaten. Organisaties staan dan ook continu voor de uitdaging om het beste in hun werknemers naar boven te halen, en intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn veel waard. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn, presteren beter en voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke sterktes/talenten van leiders en medewerkers is van essentieel belang voor organisatiesucces. Want het onbenut laten van potentieel, de kracht van mensen resulteert in minder betrokkenheid, inzet en groei, met alle negatieve gevolgen van dien. Succesvolle organisaties investeren in ontwikkeling en vertrouwen en bouwen op de kracht van mensen.

Wanneer je mensen vraagt of ze elke dag de kans hebben het werk te doen waar ze het beste in zijn, antwoordt slechts 10% bevestigend. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Gallup naar talent en ontwikkeling van mensen in organisaties. In veel organisaties is er dus sprake van een schat aan niet-gerealiseerde capaciteit bij medewerkers en het aanboren hiervan levert zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie winst op.

“While the employee experience journey may start with a focus on the workplace, perks, and rewards, in time it must focus on the more human elements of the work itself to truly create meaning. Meaning also derives from the day-to-day work: Am I using my strengths and capabilities? Am I working with people I respect to deliver something of value?” Source: Deloitte Insigths

Uit gesprekken met Human Resources managers, L&D professionals en lijnmanagers komt naar voren dat, hoewel men de voordelen en mogelijkheden erkent die voortvloeien uit een organisatie opgebouwd rond de sterktes en successen van werknemers (in plaats van zwakheden, tekortkomingen), de implementatie van een dergelijke aanpak een obstakel kan zijn. Aangezien de voordelen van een ‘sterke punten-benadering’ zich steeds vaker in de praktijk bewijzen, is het wel zinvol om na te denken over hoe je deze aanpak in de organisatie kan invoeren. Maak strengths-based werken een integraal onderdeel van een positieve organisatiecultuur.

Een positief en sterk organisatieklimaat

Medewerkers groeien het meest daar waar hun kracht ligt. Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke kwaliteiten van medewerkers is dus van essentieel belang. Hier ligt een cruciale rol weggelegd voor HR professionals en leidinggevenden.

Onderzoek door toonaangevende psychologen op het gebied van positieve psychologie toont aan dat hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt de medewerkersbetrokkenheid, vermindert personeelsverloop, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking met het oog op de organisatiedoelstellingen.

En uit onderzoek naar de rol die het inzetten van persoonlijke sterke punten op het werk speelt voor een positieve werkervaring (o.a. werktevredenheid, plezier, betrokkenheid en betekenis) is gebleken dat hoe meer de sterke punten van medewerkers op de werkplek werden ingezet, hoe positiever hun ervaringen op het werk waren. Deze kennis is belangrijk om positieve ervaringen zoals werktevredenheid, betrokkenheid en betekenis te kunnen stimuleren. (Bron: Bron: Dubreuil et al, 2016; Harzer & Ruch, 2013; Harzer & Ruch, 2012).

Door medewerkers te helpen hun sterke punten optimaal te benutten ontwikkelen ze hun bewustzijn en zelfvertrouwen. Wie zich bewust is van zijn of haar waarden, sterke punten en valkuilen/prestatierisico’s, heeft de sleutel in handen tot meer positieve energie, voldoening en succes.

Onderzoeken tonen ook een duidelijk verband tussen positieve emoties binnen werkculturen en probleemoplossing van hogere kwaliteit. Als op positieve emoties wordt gefocust, verwerken mensen informatie sneller, trekken ze minder snel overhaaste conclusies, kunnen ze beter omgaan met complexe onderhandelingen, zijn ze creatiever en staan ze meer open voor alle informatie die hen ter beschikking wordt gesteld. Er een sterk verband tussen het ervaren van positieve emoties en het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te plannen, waardoor medewerkers hun gedrag beter kunnen afstemmen op bedrijfsdoelstellingen en hun gedrag doelbewust kunnen aanpassen om toekomstige doelstellingen te behalen. (Bron: Avey et al, 2012).

IfaPersoncantgrowwiththecompany