Hoe maak je optimaal gebruik van talenten en hoe zorg je voor betrokken en bevlogen medewerkers?

Voor CHRO en CFO ben ik samen met andere experts geïnterviewd voor dit artikel. Lees het volledige interview op CFO.


Leiderschap is één van de meest belangrijke drivers voor engagement.


Medewerkersbetrokkenheid correleert in hoge mate met belangrijke prestatie indicatoren. Resultaten zijn betere prestaties op individueel, team en organisatie niveau. Onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement en productiviteit, winstgevendheid, minder verzuim, retentie van personeel, grotere betrokkenheid bij de organisatie en de doelstellingen, een positieve organisatiecultuur en meer verbondenheid met werk, collega’s en leidinggevenden. Employee Engagement heeft een groot effect op de talentpool van de organisatie, engaged medewerkers maken een wereld van verschil voor de bedrijfsresultaten. 

Er is geen one-size-fits-all voor engagement inspanningen. Uit steeds meer onderzoek blijkt wel dat een focus op sterke punten een zeer positieve invloed heeft op het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid. Wanneer mensen hun sterktes iedere dag kunnen inzetten, zijn ze veel meer betrokken bij hun werk. 

‘The opportunity to do what you do best each day/using our strengths, is a core predictor of workplace engagement, which in turn is a core predictor of a range of positive business outcomes (Harter et al, 2002).

‘Research shows that a person’s best performance comes when they are given meaningful work that leverages their personal strengths and aspirations’. Deloitte Global Human Capital Trends Report


Het opbouwen van een positieve en productieve werkcultuur waar medewerkers hun sterke punten kunnen optimaliseren en op hun best kunnen presteren is een continue proces dat zowel sterk leiderschap als een gerichte investering van tijd en middelen vraagt. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat de medewerkersbetrokkenheid aanzienlijk kan toenemen. 


Leiderschap is dé kritische succesfactor voor employee engagement.

Er is een sterke correlatie tussen employee engagement en positieve bedrijfsresultaten. En de mate van betrokkenheid, effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven. Werknemers committeren zich niet alleen aan de organisatie maar ook aan hun leidinggevende. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op de prestaties en betrokkenheid van medewerkers.

Leiderschap moet het hart vormen van een strategie voor medewerkerbetrokkenheid (bron: onderzoek van Oracle “From Theory to Action a Practical Look at What Really Drives Employee Engagement”). 

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap.

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...