Coachend leidinggeven

De direct leidinggevende heeft de grootste impact op de prestaties, motivatie en het werkplezier van medewerkers. Succesvolle leiders en organisaties stimuleren de motivatie, de ontwikkeling en prestaties van medewerkers. Daarbij …

SWOT of SOAR?

SOAR: Strengths, Opportunities, Aspirations, Results In mijn (coaching)gesprekken met leidinggevenden komt nog vaak de bekende SWOT analyse langs. Het conventionele model voor strategische planning -Strengths & Weaknesses, Opportunities & Threats- …