Welke leiderschapsstijl is een voorspeller van betrokkenheid, werkgeluk en high-performance?

In de huidige tijd, waarin de arbeidsmarkt steeds complexer en competitiever wordt en medewerkers op zoek zijn naar meer zingeving en voldoening in hun werk, is een strengths-based aanpak van leiderschap meer dan ooit relevant. Door te focussen op de strengths van medewerkers kunnen leiders een cultuur creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nieuw leiderschap

Krachtig leiderschap Hoe stimuleer je als leidinggevende meer verbinding, motivatie en autonomie? Hoe breng je het beste naar boven in je team? Wat hebben medewerkers tegenwoordig nodig om te floreren …

Coachend leidinggeven

De direct leidinggevende heeft de grootste impact op de prestaties, motivatie en het werkplezier van medewerkers. Succesvolle leiders en organisaties stimuleren de motivatie, de ontwikkeling en prestaties van medewerkers. Daarbij …

SWOT of SOAR?

SOAR: Strengths, Opportunities, Aspirations, Results In mijn (coaching)gesprekken met leidinggevenden komt nog vaak de bekende SWOT analyse langs. Het conventionele model voor strategische planning -Strengths & Weaknesses, Opportunities & Threats- …

Human-centered Leadership

Leadership remains a critical success factor for organizations. Getting the best out of employees, stimulating growth and engagement is becoming increasingly important. Effective leaders are strong in harnessing and encouraging the potential, talents and energy of others.