Aandacht en vertrouwen als basis voor sterk leiderschap.

Vele aspecten spelen een rol bij goed en effectief leiderschap. Het is in ieder geval van essentieel belang om betrokken te zijn en aandacht te geven aan je medewerkers. Zonder oprechte betrokkenheid bij mensen is de kans op vertrouwen, floreren en high-performance niet groot. Desofte kant” van leiderschap is van groot belang.

Het vertrouwen in leiderschap is van cruciaal belang voor de betrokkenheid, het welzijn en de productiviteit van teams. ‘In teams waar mensen zich onveilig voelen, ontbreekt vaak een duidelijke visie, de informatievoorziening is gebrekkig, afspraken worden niet nagekomen of acties komen niet overeen met wat is gezegd. Gebrek aan vertrouwen sijpelt dus overal doorheen.’ (1)

Wederzijds vertrouwen

Veel leidinggevenden laten zich leiden door de waan van de dag.  En belanden vaak in een vicieuze cirkel van te hard werken, te veel alles zelf willen doen en controleren. Op die manier komen ze ook niet toe aan reflectie, zelfontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers. Alles alleen willen doen en weinig aandacht hebben voor de mensen om je heen geeft geen signaal van vertrouwen af naar je team. Bovendien zullen zij er alleen maar passiever, minder creatief en initiatiefrijk van worden.

Een gebrek aan vertrouwen leidt tot demotivatie en wantrouwen bij medewerkers waardoor deze minder betrokken zijn en minder gaan presteren. Het vreet energie en is ineffectief, je bent nu eenmaal sterk afhankelijk van de kwaliteiten, motivatie, vertrouwen, inzet en prestaties van je medewerkers. Door geen vertrouwen te geven ontvang je meestal ook geen vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is cruciaal voor sterke teams en sterke organisaties.

Zelfsturende teams blijken vaak niet goed te werken in de praktijk. Een van de randvoorwaarden om zo’n team goed te laten functioneren is dat de teamleden een grote mate van veiligheid ervaren en dat kan alleen als verbinding en vertrouwen geborgd zijn.

‘ABCD van vertrouwen’

‘Vertrouwen’ heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis maar volgens Ken Blanchard (auteur van vele boeken over leiderschap) zijn de elementen die vertrouwen bepalen in ieder geval:

 • Ability (competentie: kundigheid tonen)
 • ­Believability (geloofwaardigheid: integer handelen)
 • ­Connectedness (betrokkenheid: om anderen geven)
 • ­Dependability (betrouwbaarheid: laten zien dat anderen op je kunnen bouwen)

Verbondenheid

Mensen hebben behoefte aan een gevoel van verbondenheid met anderen. Als leidinggevende kun je dit bevorderen, het is dan ook gemakkelijker om vertrouwen te winnen en mensen te motiveren, in beweging te brengen en tot veranderingen aan te zetten.

Een goede leidinggevende mobiliseert de sterktes van alle teamleden, zodat het potentieel van het team optimaal benut wordt, teameffectiviteit beter wordt en teamleden met plezier kunnen samenwerken.

Creëer een positieve werkomgeving waarin mensen het gevoel hebben dat ze gezien en gewaardeerd worden en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel. Wees zichtbaar, heb aandacht, stel vragen, toon interesse, heb oog voor de sterke punten, het groeipotentieel van individuele medewerkers en de complementaire sterktes binnen het team.

Employee Engagement

De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers daalt als ze geen aandacht krijgen van hun manager. Dat wat je aandacht geeft gaat groeien en floreren. Focus daarom meer op sterktes van de teamleden en niet op de zwaktes. Dat geeft veel meer positieve energie, stimuleert eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

De leiderschapsstijl die het meest geschikt is om vertrouwen, betrokkenheid en bevlogenheid (employee engagement) van medewerkers te bevorderen is positief leiderschap (strengths-based, talentgericht leiderschap).

Onder meer uit onderzoek van Gallup blijkt dat de verschillen in betrokkenheid bij het werk en de organisatie voor zo’n 70% te verklaren zijn door de kwaliteiten van de leider. En slechts 2% van de medewerkers voelt zich nog ‘engaged’ als zij geen aandacht krijgen van hun manager!

Positief, strengths-based leiderschap

Positieve (strengths-based) leidinggevenden hebben oog voor de talenten, drijfveren en het ontwikkelpotentieel van medewerkers. Ze faciliteren de randvoorwaarden waardoor mensen kunnen floreren.

Leiderschap passend bij deze tijd vraagt om een focus op:

 • Het versterken van employee engagement.
 • Het stimuleren van een open en positieve organisatiecultuur.
 • Het inspireren en faciliteren van anderen om het beste uit zichzelf te halen.
 • Mensen uitdagende mogelijkheden bieden die sterke punten optimaliseren.
 • Motivatie 3.0: autonomie, meesterschap, zingeving.
 • Vertrouwen, verbinden, inspireren.
 • Het vinden en bewerkstelligen van de juiste balans tussen een ‘harde zakelijke’ benadering gericht op resultaat, efficiency, winstgevendheid en controle, en een ‘zachte, mensgerichte’ benadering, waarbij het gaat om het faciliteren, ontwikkelen en stimuleren van de kracht, zelfredzaamheid, inzet en betrokkenheid van mensen.


Leiderschap vraagt aandacht.

Behalve aandacht van leidinggevenden voor medewerkers is er ook meer aandacht voor de leidinggevende zelf nodig, voor zijn of haar ontwikkeling en leiderschapsstijl. ‘Welk onderwerp vraagt de meeste aandacht in organisaties, volgens de HR-leiders? Op nummer één staat leiderschap. Dit zien de HR-leiders ook als het thema dat het meest urgent is binnen hun organisatie.’ (2)

Goed leiderschap begint bij de leidinggevende zelf, met het herkennen vanuit welke waarden en sterktes hij of zij handelt. Door het ontwikkelen van een persoonlijke, positieve en effectieve stijl van leiderschap zorg je voor meer vertrouwen, welzijn, verbondenheid, betrokkenheid, hogere prestaties, minder negatieve stress en een hogere klanttevredenheid.

Ik begeleid managers/leiders die hun leiderschap willen versterken. Daarbij maak ik gebruik van gevalideerde assessments en een actuele wetenschappelijk onderbouwde aanpak die het potentieel van leidinggevenden aanboort en versterkt.

Je wilt meer halen uit jezelf, je team/de organisatie, betrokkenheid verhogen, je leiderschap versterken en meer energie en voldoening uit je werk halen. Ik begeleid je hier graag bij, vanuit mijn expertise op het gebied van talentontwikkeling, HRM, leiderschapsontwikkeling, positieve psychologie, employee engagement en strengths-based leiderschap. Is dit iets voor jou? Neem gerust contact met mij op.

Mensen functioneren beter als ze hun sterke punten kunnen gebruiken en als ze zich betrokken voelen bij de organisatie. Om dat te realiseren is mensgericht, positief, modern HR-management en leiderschap nodig.

Ik werk met de kracht van positieve psychologie. Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor mensgericht organiseren, voor welzijn, sterke punten van mensen en positief hrm en leiderschap. 1. Van <https://hrcommunity.nl/2019/09/30/de-rol-van-vertrouwen-in-je-organisatiecultuur/>
 2. Van <https://hrcommunity.nl/2019/10/17/hrtop100-barometer-dit-zijn-de-3-belangrijkste-hr-onderwerpen-in-de-directiekamer/>
About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...