CoAchieve

CoAchieve


 

Potentieel ontdekken en benutten ⇒ Strengths-based development ⇒ Van functioneren naar floreren = excelleren

Door optimaal gebruik te maken van potentieel ontstaat een sterkere organisatie waarin mensen meer gemotiveerd, betrokken, bevlogen en veerkrachtig zijn. Het onbenut laten van potentieel en de kracht van mensen resulteert in minder motivatie, betrokkenheid, energie, inzet en groei, met alle negatieve gevolgen van dien. Organisaties waarin mensen kunnen floreren, zijn krachtiger en succesvoller; zij scoren hoger op productiviteit, klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en talentretentie.

We groeien het meest daar waar onze kracht ligt. Iedereen heeft talent maar talent komt pas tot bloei wanneer je hier ook actief iets mee doet. Werken vanuit eigen kracht en talent geeft meer vertrouwen, energie en voldoening. Veel organisaties kunnen beter gebruik maken van de beschikbare talenten van medewerkers binnen de organisatie; professionals hechten zelf ook veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling

Talentgericht leiderschap: een leiderschapsstijl gericht op kracht

Leidinggevenden hebben veruit de grootste invloed op productiviteit, betrokkenheid en het werkplezier van het team. De beste leidinggevenden halen het beste uit zichzelf en uit hun team. Dat klinkt logisch en eenvoudig maar zo simpel werkt het in de praktijk meestal niet. Authenticiteit, emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden zijn nu meer dan ooit belangrijk. De transactionele stijl, een directieve stijl van leidinggeven voldoet niet meer, het past niet meer bij deze tijd. Strengths-based, talentgericht leiderschap werkt veel beter om de motivatie en prestaties te verhogen. De focus ligt op de kracht en intrinsieke motivatie van medewerkers en op het bieden van de juiste ondersteuning om mensen te laten excelleren.

Gebrek aan vertrouwen in de leidinggevende en gebrek aan aandacht en waardering voor talenten zijn veel genoemde redenen voor vertrek van goede medewerkers. Er is een sterke correlatie tussen medewerkersbetrokkenheid en positieve bedrijfsresultaten en leiderschap is dé kritische succesfactor voor employee engagement.

 

Door jarenlange ervaring in het bedrijfsleven weten we niet alleen vanuit theoretische kennis maar ook uit ruime praktijkervaring hoe krachtig het werken vanuit talenten is.

Strengths-based development: een aanpak voor ontwikkeling met de uniciteit van mensen als uitgangspunt voor duurzame resultaten, inclusie, engagement, ontwikkeling en excelleren. Een evidence based aanpak, gebaseerd op de positieve psychologie en gefundeerd op zowel de meest actuele wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. Het inzetten van energiegevers en talenten leidt tot high performance en het vergroten van intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

Programma’s, coaching, assessments  voor individuele medewerkers, teams en leidinggevenden.

Positieve Psychologie | Strengths-based Leiderschap

De positieve psychologie heeft aandacht voor aspecten waardoor mensen meer gaan floreren. De reguliere psychologie is er voornamelijk op gericht om iets te herstellen, waarbij de focus ligt op belemmeringen, op wat er mis is. Het doel van de positieve psychologie is ‘flourishing’. Flourishing consists of positive emotions, engagement, relations, meaning, accomplishment (Martin Seligman).

Vanuit de positieve psychologie en de psychologie van arbeid en gezondheid is er onder andere meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden (bevlogenheid, flow), sterke punten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap (inspirerend, coachend, gericht op verbinding en ontwikkeling).

Binnen de positieve psychologie neemt de sterke punten benadering een prominente plaats in. Deze benadering biedt een inspirerende en duurzame aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het vergroot de intrinsieke motivatie, het komt tegemoet aan onze behoefte aan ervaren competentie, het kunnen inzetten van onze kwaliteiten en autonomie.

Eén van de grootste uitdagingen die leidinggevenden ervaren is het in beweging krijgen van mensen. Een essentiële kwaliteit van leiderschap is authenticiteit. De strengths-based methodiek draagt ertoe bij dat je veel meer zelfinzicht krijgt en vanuit eigen kracht en authenticiteit kunt werken. Dit vergroot ook autonomie, meesterschap, verbinding en zingeving (de kenmerken van motivatie 3.0). Door vanuit je persoonlijke waarden en kracht te werken word je meer authentiek en daardoor ook meer geloofwaardig waardoor je ook meer vertrouwen krijgt.

Positief (strengths-based, talentgericht, participatief of transformationeel) leiderschap betekent niet dat je ‘soft’ bent en met alleen wat empathie en een schouderklopje hier en daar ben je er nog lang niet. Het is heel nuttig om eerst kennis te nemen van evidence-based inzichten en technieken en om deze daarna effectief in de praktijk te brengen. De bekendste inzichten en technieken zijn: de strengths-based benadering en Appreciative inquiry.

Onze leiderschapsprogramma’s, coaching en andere interventies zijn gebaseerd op deze inzichten en technieken. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat ook employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) aanzienlijk kan toenemen. De productiviteit en prestaties verbeteren en bijna 7 op de 10 medewerkers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten en positieve eigenschappen, zijn meer betrokken. Meer betrokkenheid, bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties nog veel winst te behalen.

De transactionele stijl, een directieve (command and control) stijl van leidinggeven voldoet niet meer, het past niet meer bij deze tijd. Talentgericht en betrokken leiderschap werkt veel beter om de motivatie, zelfsturing en prestaties te verhogen.

 

Positive Leadership does not deny the existence of the not-so-pleasant-events and experiences in organisations, rather, it focuses on using ‘scientific evidence and theoretically-grounded principles to promote outcomes such as thriving at work, interpersonal flourishing, virtuous behaviours, positive emotions, and energising networks’.

To read more see: Positive leadership. Building on Employees’ Strengths under Blog

Contact

Contact

 

Van functioneren naar floreren.

CoAchieve

Haal meer uit potentieel. Voor professionals, leidinggevenden, organisaties.

Coachieve staat voor het samen werken aan het realiseren van doelen voor een duurzaam resultaat. De programma’s, workshops en coachingstrajecten hebben een positieve, constructieve en actiegerichte insteek, vanuit een bewezen wetenschappelijke methode.

 

Kitty Schaap

“ Research shows that a person’s best performance comes when they are given meaningful work that leverages their personal strengths and aspirations” – Deloitte Global Human Capital Trends Report
‘Wie erin slaagt de juiste omgeving te creëren voor de grootste talenten trekt hen als vanzelf naar zich toe’ –  Laszlo Bock, Google
‘Positive leaders emphasize and build on employees’ strengths rather than focus on their weaknesses, and this emphasis creates an attraction to forming strong interpersonal ties. The orientation is toward enabling thriving and flourishing at least as much as addressing obstacles and impediments. It is not the same as merely being nice, charismatic, trustworthy, or a servant leader. Rather, it incorporates these attributes and supplements them with a focus on strategies that provide strengths-based, positive energy to individuals and organizations’  (Cameron, 2012)
The former Chairman of Microsoft Europe and author of the inspiring book ‘The positive leader’, says that the best leadership decision he ever made during his entire career at Microsoft was the decision to start working on his own and his team’s strengths. ..
Leiderschapsontwikkeling | Talentontwikkeling | Employee Engagement