Talent- en Leiderschapsontwikkeling | Employee Engagement | Strengths-based Coaching

People Potential Performance

Van functioneren naar floreren = excelleren

CoAchieve

Coachieve staat voor het samen werken aan het realiseren van doelen voor een duurzaam resultaat. De programma’s, masterclasses en coachingstrajecten hebben een positieve, constructieve en actiegerichte insteek. Vanuit expertise op het gebied van talentontwikkeling, HR, coaching, positieve psychologie en strengths-based leiderschap begeleiden en ondersteunen we jou als leidinggevende of professional bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen sneller leren, meer betrokken zijn en beter presteren wanneer ze zich richten op hun sterke punten. Mensen die vanuit kracht en talent werken presteren beter en zijn gelukkiger, productiever, hebben meer zelfvertrouwen, meer energie, ervaren minder stress, bereiken hun doelen sneller en ontwikkelen zichzelf effectiever. Voor organisaties zijn de resultaten o.a. meer betrokkenheid (employee engagement), betere samenwerking en prestaties, minder verloop en hogere klanttevredenheid.

TALENT
De sterke punten-benadering

Voor optimale inzetbaarheid, het verhogen van prestaties en betrokkenheid is een gerichtheid op de talenten van alle medewerkers nodig; organisatiebreed, inclusief talentmanagement. Professionals die hun talenten optimaal in kunnen zetten zijn gemotiveerd, betrokken, veerkrachtig en presteren beter. Hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt de medewerkersbetrokkenheid, vermindert personeelsverloop, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking.

leiderschap
Sterke leiders, sterke organisaties

Leidinggevenden hebben veruit de grootste invloed op de productiviteit, betrokkenheid en motivatie van medewerkers (employee engagement, employee experience). Als leidinggevende ben je ook een belangrijk rolmodel, daarvoor is bewustwording van je leidinggevende stijl en het effect van jouw gedrag op medewerkers van groot belang. Er is geen blauwdruk voor goed leiderschap, proberen overal goed in te worden maakt je uiteindelijk minder effectief. Pas wanneer je jezelf goed kent, met al je talenten en belemmeringen, kun je ook de kracht van je medewerkers beter herkennen en waarderen. Strengths gebaseerd leiderschap kan voor jezelf en voor de organisatie grote positieve veranderingen teweegbrengen.

COACHING
Krachtgericht en positief

Haal jij het beste uit jezelf? Uit onderzoek blijkt dat als je jouw sterke punten beter kent en deze meer gaat benutten, je hoger scoort op zelfvertrouwen, ervaren competentie, veerkracht en het realiseren van doelen. Coachen gericht op kracht en talenten is gebaseerd op de positieve psychologie. Je sterke kwaliteiten kunnen en mogen benutten, is cruciaal om goed te presteren en om betrokken en bevlogen te zijn. Strengths-based coaching is geschikt voor professionals die het beste uit zichzelf willen halen en graag willen ontdekken of herontdekken waar hun kracht ligt en hoe hun talenten het beste benut worden voor meer werkgeluk en optimale prestaties.

Van klachten naar krachten. De positieve psychologie heeft aandacht voor aspecten waardoor mensen meer gaan floreren. De reguliere psychologie is er voornamelijk op gericht om iets te herstellen, waarbij de focus ligt op belemmeringen, op wat er mis is. Het doel van de positieve psychologie is ‘flourishing’. Flourishing consists of positive emotions, engagement, relations, meaning, accomplishment (Martin Seligman).

Vanuit de positieve psychologie en de psychologie van arbeid en gezondheid is er onder andere meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden (bevlogenheid, flow), sterke punten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap (inspirerend, coachend, gericht op verbinding en ontwikkeling).

Binnen de positieve psychologie neemt de sterke punten benadering een prominente plaats in. Deze benadering biedt een inspirerende en duurzame aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het vergroot de intrinsieke motivatie, het komt tegemoet aan onze behoefte aan ervaren competentie, het kunnen inzetten van onze kwaliteiten en autonomie.

Eén van de grootste uitdagingen die leidinggevenden ervaren is het in beweging krijgen van mensen. Een essentiële kwaliteit van leiderschap is authenticiteit. De strengths-based methodiek draagt ertoe bij dat je veel meer zelfinzicht krijgt en vanuit eigen kracht en authenticiteit kunt werken. Dit vergroot ook autonomie, meesterschap, verbinding en zingeving (de kenmerken van motivatie 3.0). Door vanuit je persoonlijke waarden en kracht te werken word je meer authentiek en daardoor ook meer geloofwaardig waardoor je ook meer vertrouwen krijgt.

Positief (strengths-based, talentgericht, participatief of transformationeel) leiderschap betekent niet dat je ‘soft’ bent en met alleen wat empathie en een schouderklopje hier en daar ben je er nog lang niet. Het is heel nuttig om eerst kennis te nemen van evidence-based inzichten en technieken en om deze daarna effectief in de praktijk te brengen. De bekendste inzichten en technieken zijn: de strengths-based benadering en Appreciative inquiry.

Onze leiderschapsprogramma’s, coaching en andere interventies zijn gebaseerd op deze inzichten en technieken. Uit onderzoek naar de effectiviteit van interventies gebaseerd op sterktes, blijkt dat ook employee engagement (medewerkersbetrokkenheid) aanzienlijk kan toenemen. De productiviteit en prestaties verbeteren en bijna 7 op de 10 medewerkers die ervaren dat hun manager zich richt op hun sterke punten en positieve eigenschappen, zijn meer betrokken. Meer betrokkenheid, bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties nog veel winst te behalen.

De transactionele stijl, een directieve (command and control) stijl van leidinggeven voldoet niet meer, het past niet meer bij deze tijd. Talentgericht en betrokken leiderschap werkt veel beter om de motivatie, zelfsturing en prestaties te verhogen.

 

Positive Leadership does not deny the existence of the not-so-pleasant-events and experiences in organisations, rather, it focuses on using ‘scientific evidence and theoretically-grounded principles to promote outcomes such as thriving at work, interpersonal flourishing, virtuous behaviours, positive emotions, and energising networks’.

To read more see: Positive leadership. Building on Employees’ Strengths under Blog

Strengths-based development is een evidence based aanpak voor ontwikkeling, met de uniciteit van mensen als uitgangspunt voor duurzame resultaten, inclusie, engagement, ontwikkeling en excelleren.

De sterke punten- benadering zorgt voor topprestaties, meer energie en een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Voor het ontdekken, waarderen, ontwikkelen en inzetten van sterke punten zetten wij Strengthscope Assessments en ontwikkel tools in.

Strengthscope® zorgt dat iedereen in staat is openhartige, authentieke gesprekken te voeren over wie ze werkelijk zijn, wat ze graag doen en hoe ze elke dag weer het beste uit zichzelf kunnen halen op het werk.

 Het respecteert de complexiteit van de mens.

Het kijkt naar wat mensen al in huis hebben om hun doelstellingen te halen. Strengthscope® dat gebaseerd is op de positieve psychologie, helpt mensen hun passie en energie te ontsluiten zodat zij excellent kunnen presteren op gebieden die beter aansluiten bij hun talenten en hun persoonlijkheid. Het Strengthscope® profiel zet je niet in een hokje qua type kleur of persoon, je krijgt je totaliteit aan sterke en zwakke punten te zien. Het geeft je inzicht in je gedrag in verschillende situaties. Hoe jouw sterke punten elkaar kunnen versterken of juist verzwakken en welke impact dat kan hebben op de effectiviteit van je samenwerking met anderen.

 De enige wetenschappelijk onderbouwde strengths test.

Strengthscope® is momenteel de enige sterke punten test ter wereld dat goedgekeurd is door de British Psychological Society als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument. Een professioneel en betrouwbaar instrument om de kracht van uw organisatie in kaart te brengen en de sterke punten van uw medewerkers te optimaliseren.

 Het meest complete assessment systeem!

Met Strengthscope® kunt u indien gewenst de sterke punten van uw medewerkers, leidinggevenden, teams en organisatie als geheel in kaart te brengen. U hoeft dus niet telkens andere instrumenten in te zetten voor de verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Er is ook een ROI-instrument om het betrokkenheidsniveau van je medewerkers te meten op basis van sterke punten. Het is het meest innovatieve systeem ter wereld voor het in kaart brengen van iemands sterke punten op het werk voor meer energie, werkplezier en betere prestaties.

Groot aantal hulpmiddelen.

Strengthscope biedt veel verschillende ondersteunende middelen voor strengths-based ontwikkeling als assessments, rapportages, sterke punten profielen, meerdere werkboeken met veel oefeningen, coach kaarten, strengths cards en online tools.

Van functioneren naar floreren.

CoAchieve

Haal meer uit potentieel. Voor professionals, leidinggevenden, organisaties.

Coaching, masterclasses, strengths-based assessments & development.

KITTY SCHAAP MA, MSC

CoAchieve heb ik opgericht na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest als o.a. HR Manager binnen het bedrijfsleven. Door mijn ervaring in de praktijk, studies en onderzoek ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat we beter presteren en meer voldoening krijgen als we vanuit onze sterke punten werken. Met assessments, coaching en masterclasses help ik leidinggevenden, professionals en organisaties met het benutten en versterken van potentieel. Als ervaren HRM professional, manager en geaccrediteerd coach heb ik ruime ervaring opgedaan met talentontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, assessments en het coachen van leidinggevenden en medewerkers. Van klanten krijg ik vaak terug dat zij vooral de persoonlijke aandacht die ik geef, mijn inzet en gedrevenheid, humor en expertise waarderen. Ik werk vanuit een evidence based aanpak, gebaseerd op de positieve psychologie en gefundeerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk.

AANBOD


“ Research shows that a person’s best performance comes when they are given meaningful work that leverages their personal strengths and aspirations” – Deloitte Global Human Capital Trends Report

‘Wie erin slaagt de juiste omgeving te creëren voor de grootste talenten trekt hen als vanzelf naar zich toe’ –  Laszlo Bock, Google

‘Positive leaders emphasize and build on employees’ strengths rather than focus on their weaknesses, and this emphasis creates an attraction to forming strong interpersonal ties. The orientation is toward enabling thriving and flourishing at least as much as addressing obstacles and impediments. It is not the same as merely being nice, charismatic, trustworthy, or a servant leader. Rather, it incorporates these attributes and supplements them with a focus on strategies that provide strengths-based, positive energy to individuals and organizations’  (Cameron, 2012)

“Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van Talent Management”Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

The former Chairman of Microsoft Europe and author of the inspiring book ‘The positive leader’, says that the best leadership decision he ever made during his entire career at Microsoft was the decision to start working on his own and his team’s strengths.

“De effectieve leidinggevende zet sterke punten om in productiviteit. Hij/zij weet dat je niet veel bereikt met zwakke punten. Om resultaten te behalen moet iemand alle beschikbare sterke punten benutten – de sterke punten van collega’s, van de leidinggevende en van zichzelf. Deze sterke punten zijn de echte kansen.” (Peter Drucker, managementgoeroe, hoogleraar, schrijver)

“Kijk goed naar je prestatieproces en ga voor vereenvoudiging en op sterke punten gebaseerde assessment en coaching. De tijd van traditionele beoordelingen en geforceerde ranking is voorbij; prestatiemanagement is nu een hulpmiddel voor een hogere medewerkersbetrokkenheid. (Global Human Capital Trends 2015, Deloitte University Press, p. 56)