-

Ready to discover your Leadership Strengths?

Leading from your strengths allows you to be more authentic and effective as a leader, this leads to improved performance and success for both you and your team.

As a seasoned executive strengths coach, I assist my clients in transforming into confident, effective, people-centric leaders. My focus is on leveraging their unique strengths, developing their authentic leadership approach, and addressing any limiting beliefs or other performance barriers that may impede their progress. With an evidence-based and empowering coaching approach, I equip my clients with the support, tools, and mindset they need to achieve their professional goals and make a positive impact in their organizations.

Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

Focus op kracht

De snel veranderende wereld waarin we leven -verandering is de enige constante geworden- en het werken met nieuwe organisatievormen vereist leidinggevenden die positief, verbindend en oplossingsgericht zijn en in staat zijn om mensen te motiveren en talenten te benutten om excellente prestaties te leveren.

De strengths aanpak en inzichten uit de positieve psychologie bieden waardevolle kennis en instrumenten voor het ontwikkelen en versterken van mens en organisatie.  Het geeft inzicht in hoe je vanuit talenten en met meer positieve energie kunt werken. Succesvolle organisaties werken dan ook al strengths-based.

“Successful organisations have embedded positive psychology practices into their DNA and thrive on people who are flourishing – Chief global learning officer, McKinsey

“Positive businesses achieve high performance and profitability by bringing out the best in their people to help them grow, and by leveraging their unique strengths and talents.” – Spreitzer and Cameron, University of Michigan

Met meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, waaronder als HR-manager, ben ik goed bekend met de uitdagingen en onzekerheden waar leidinggevenden mee te maken hebben. Ik heb voornamelijk gewerkt in veeleisende, commerciële werkomgevingen en heb in de praktijk gezien hoe leidinggevenden een groot verschil kunnen maken, zowel positief als negatief.

De relatie met de leidinggevende is de belangrijkste factor voor engagement of disengagement.  ‘Over 70% of how we feel about work is tied to our manager.’

Het succes van jou en het team hangt af van hoe goed je in staat bent om je eigen leiderschapspotentieel en het potentieel van anderen weet te benutten om betrokkenheid, verbinding, vertrouwen, positieve relaties en high-performance te realiseren.

Authentiek leidinggeven kun je wanneer je kennis hebt over je leadership strengths, je valkuilen en leiderschapsgedrag. Welke onderscheidende sterke punten en welke aspiraties en waarden vormen de basis van je leiderschap? Welk gedrag wordt als effectief en positief ervaren? Hoe ga je je medewerkers inspireren, gemotiveerd en betrokken houden?

Door je meer te richten op je sterke punten in plaats van het sleutelen aan je zwakke punten, ga je merken dat je je doelen sneller haalt, meer positieve energie krijgt en gemotiveerder, effectiever en veerkrachtiger wordt. Werken en leidinggeven vanuit deze aanpak levert duurzame resultaten. Het is niet zo simpel als ´ik ga je even in je kracht zetten´, daar is meer kennis voor nodig. En aan kennis alleen heb je niet genoeg, je moet het ook bewust in de praktijk brengen. Je sterke punten kunnen bijvoorbeeld ook een performance risk worden en het ontdekken van je leadership strengths is niet voldoende, je moet ook weten hoe je deze zo effectief mogelijk in kunt zetten in de werkomgeving.

Met mijn persoonlijke begeleiding en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, krijg je de support, tools en inzichten die je hiervoor nodig hebt.

SERVICES

Versterk Leiderschap – Versterk Talent

Unlock potential, focus on what you do best and drive better results, with business driven, people centric, strengths focused services.

 

GET STARTED

INSPIRATIE – FREEBIES

Wat klanten zeggen

Ik heb inmiddels honderden ambitieuze en gedreven leidinggevenden en professionals begeleid en het geeft me elke keer weer veel energie en voldoening om te zien hoe de trajecten en de benadering ervoor zorgen dat mijn klanten op een positieve manier veel meer uit zichzelf, hun functie en de business kunnen halen.

Mijn klanten ervaren mijn aanpak en manier van coaching als inspirerend, positief, uitdagend en resultaatgericht. Ze kunnen de nieuwe inzichten en tools die ze tijdens de sessies verkrijgen, direct toepassen in de praktijk. Door te focussen op eigen talenten, kwaliteiten en persoonlijke waarden, zijn ze beter in staat om hun aspiraties helder te krijgen, keuzes te maken, effectief om te gaan met valkuilen en doelen te realiseren. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat talentgericht leiderschap (strengths-based leadership) een voorspeller is van werkgeluk en employee engagement.

I am dedicated to assisting you in reaching your full leadership potential. And enabling you to achieve better results for your organization.

Don’t let your leadership potential go untapped, work with me. Whether you are looking to improve your communication and coaching skills, to have more impact and foster better teamwork within your team, enhance your self-awareness, increase emotional intelligence and resilience, or develop a more positive and effective leadership style, I am here to help. Through one-on-one coaching sessions and personalized development plans and/or online programs and masterclasses, I will work with you to identify your strengths, performance risks and areas for improvement, and provide the tools and resources needed to help you succeed.

My coaching approach is based on evidence-based practices from positive psychology, which allows me to support leaders in achieving their goals and getting the most out of themselves and their teams. This proven approach focuses on helping leaders identify and leverage their personal strengths in order to positively and effectively lead and manage teams. By focusing on strengths, leaders can tap into their own unique leadership style and drive better results for their organization. With my guidance and support, clients can learn to embrace their authenticity, leverage their strengths in their leadership style and lead with confidence, leading to increased engagement, productivity, greater job satisfaction and well-being, and overall success. 

GET IN TOUCH

Contact Me

Stuur een bericht

    Leadership Strengths

    Blog

    Leiderschap & Talent