Krachtig Persoonlijk en Professioneel Leiderschap * Talentontwikkeling * Strengths-based Development & Assessments

CoAchieve

TALENT & LEIDERSCHAP

Van functioneren naar floreren.

Maak werk van talent.

Unlock potential, release your strengths!

TALENT & LEIDERSCHAP
Haal het beste uit jezelf en je team

Als leidinggevende wil je impact hebben en van waarde zijn, voor je team en voor de organisatie. Daarvoor is het belangrijk om je eigen unieke sterke leiderschapskwaliteiten te kennen, te ontwikkelen en effectief in te zetten, zodat je meer kunt bouwen op je eigen kracht en de kracht van je team. Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het floreren van medewerkers. Mijn leiderschapsprogramma’s, coaching, assessments en masterclasses zijn gebaseerd op actuele inzichten en technieken. Dit zijn o.a. bewezen effectieve methoden voor leidinggevenden om een sterke, authentieke, positieve leiderschapsstijl te ontwikkelen en om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling en prestaties. Investeren in het talent van jezelf, jouw team en de organisatie loont.

Bouw je op sterktes, of probeer je je zwaktes te compenseren? Als je de energie richt op het compenseren van zwaktes, dan eindig je met een grote set van sterke zwaktes. Zorg dat je jezelf op je sterke punten blijft ontwikkelen en durf daarop te vertrouwen.        (Bas Kodden, leiderschapscoach en hoogleraar)

Talent & Organisatie
Betrokken medewerkers, sterke teams en positief leiderschap

Binnen organisaties is er nog te veel onbenut potentieel en talent, dat potentieel aanboren en talenten laten bloeien levert een win-win situatie op voor mens en organisatie. Er is steeds meer behoefte aan zelfverwerkelijking, wendbaarheid, verbondenheid, autonomie, werk kunnen doen waarbij je je talenten in kunt zetten en een organisatiecultuur waar je voldoende kansen krijgt om te floreren. Ik begeleid leidinggevenden en professionals die hun (zelf)leiderschap willen versterken. Daarbij maak ik gebruik van een actuele wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de sterke punten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams. Mensen functioneren beter als ze hun talenten kunnen gebruiken, als ze zich betrokken voelen bij de organisatie, willen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en energie halen uit de geleverde resultaten. Om dat te realiseren is modern talentmanagement, een positieve cultuur en de juiste leiderschapsstijl nodig.

Een sterk punt is authentiek, geeft intrinsieke motivatie, energie en stelt in staat tot het doormaken van een steile leercurve. Een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Jaap Paauwe, hoogleraar P&O

background

Develop Talents to Strengths & Unlock Your Full Potential

StrengthsBasedCoaching

Meer weten over Strengths-based Coaching? Luister hier naar de podcast van ‘thestrengthsguy’ – dr. Paul Brewerton (founder Strengthscope).

Vanuit de positieve psychologie is er meer aandacht voor werkgerelateerd welbevindensterke punten van mensen en positief leiderschap (talentgericht, transformationeel, ontwikkelingsgericht). Binnen de positieve psychologie neemt de sterke punten benadering een prominente plaats in. Strengths-based werken gaat over het optimaal benutten van potentieel en het versterken van mens en organisatie. Hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt het werkgeluk en employee engagement. Leiderschap is cruciaal voor het benutten en ontwikkelen van talent. Het ontwikkelen van talentgericht leiderschap is dus van belang.

“Strengthscope® lets you know how to be successful by being you.”

“Your best bet for success lies in building on who you already are, not in trying to become someone you’re not”.

FOCUS

Je sterke punten geven je focus, net als een kompas.

POSITIEVE ENERGIE

Je sterke punten geven je een gevoel van flow en welzijn.

DENKEN IN OPLOSSINGEN

Je sterke punten zorgen ervoor dat je meer in oplossingen en mogelijkheden denkt, in plaats van belemmeringen en beperkingen.

DUURZAME TOPPRESTATIES

Met je sterke punten presteer je met meer gemak op topniveau.

FLOREREN

Floreer en excelleer door het beste uit jezelf te halen vanuit een strengths-based aanpak. Deze benadering voor ontwikkeling is geworteld in de positieve psychologie.

De positieve psychologie heeft aandacht voor aspecten waardoor mensen meer gaan floreren. De reguliere psychologie is er voornamelijk op gericht om iets te herstellen, waarbij de focus ligt op belemmeringen, op wat er mis is. Maar door te werken vanuit je kracht, vanuit je talenten word je veerkrachtiger en presteer je beter.

Vanuit de positieve psychologie is er onder andere meer aandacht voor werkgerelateerd welbevinden (bevlogenheid, flow), sterke punten van mensen (voor meer betrokkenheid, positieve energie, betere prestaties) en positief leiderschap (inspirerend, authentiek, verbindend, gericht op talentontwikkeling).

Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s), onderzoeksresultaten van Strengthscope en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en C. Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat.

Kitty Schaap MA, MSc

CoAchieve heb ik opgericht na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest voor verschillende (internationale) bedrijven, onder andere voor Sony, Mexx, Shell, Amoco BP, Merck en Sotheby’s. Ik werk graag samen met gedreven ondernemers, leidinggevenden en professionals die het beste uit zichzelf willen halen. Het is mijn passie om mensen meer te laten werken vanuit hun talenten en potentieel. Wat mij kenmerkt als persoon en als professional is openheid, gedrevenheid, betrokkenheid, kritisch denken, vertrouwen, een duidelijke visie op leiderschap, een focus op groei en duurzame resultaten. Onder andere door mijn kennis en ruime ervaring op het gebied van zowel HRM, management, psychologie, leiderschap, talentontwikkeling en coaching, ben ik een stevige, inspirerende en betrouwbare partner voor mijn klanten. Mijn aanbod is gebaseerd op de bouwstenen; positieve psychologie, strengths-based development, emotionele intelligentie, positief leiderschap, intrinsieke motivatie, growth-mindset en bevlogenheid. De coachingsgesprekken, programma’s en masterclasses kunnen gehouden worden te Amsterdam, Den Haag, Utrecht.

Bij Strengthscope definiëren we sterke punten als kwaliteiten die je energie geven, waar je goed in bent, of het potentieel hebt om goed in te worden. Dit is niet hetzelfde als een competentie, het gaat over waar je enthousiast, betrokken, gepassioneerd van wordt en waar je positieve energie van krijgt. Door het inzetten van je sterke punten ervaar je meer zelfvertrouwen, veerkracht, voldoening en lever je hogere prestaties. Van functioneren naar floreren = excelleren.

background
E-Book Positief, Talentgericht Leiderschap
Haal het beste uit jezelf en je team voor het vergroten van motivatie, prestaties, werkplezier en betrokkenheid
background
Focus op Kracht | Positief Leiderschap
VOOR HET TIJDSCHRIFT POSITIEVE PSYCHOLOGIE SCHREEF IK EEN ARTIKEL OVER TALENTGERICHT LEIDERSCHAP. MIJN ARTIKEL 'FOCUS OP KRACHT' SCHREEF IK VOOR TIJDSCHRIFT VOOR ONTWIKKELING IN ORGANISATIES.
background
The Energizing Leader: Releasing the Energy of Your People.
This E-book explores the Strengthscope model of leadership which has been designed to form the basis of leaders’ self-awareness, starting with the development of their ‘leadership edge’ (their purpose, values, strengths and abilities), and continuing through to skill development in four key areas (sharing vision, sparking engagement, skilfully executing and sustaining progress).

Wat klanten zeggen:

“Het is heel goed om de dingen te bekijken vanuit andere perspectieven dan ik normaal gewend was…. Het pad van mogelijkheden in plaats van het pad van belemmeringen. Kitty, super bedankt voor de goede professionele coaching die echt gericht was op mij als persoon”  Sales Manager, Miele *  “Kitty haar manier van begeleiden en geven van feedback/uitleg schepte een open en vertrouwd gevoel wat het makkelijk maakte om de analyse te bespreken. Wat ook zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s, waardoor het duidelijk is geworden op welk niveau mijn krachten het meest zichtbaar zijn, of als concrete bijdrage worden ervaren.” Director Business Development, Thermaflex *  “Kitty begrijpt de kunst om op een rustige en open manier te helpen inzicht te verwerven in eigen kunnen en om je op die manier op het pad te zetten van positiviteit.”  Accountmanager * “Intelligente manier van mee-analyseren en daardoor mij – als gecoachte –uitdagen om inzicht te krijgen en actie te nemen vanuit dit inzicht – dit deed Kitty op een prettige rustige en professionele manier.”  Sales Manager * “Kitty is business savvy and the combination of her HR background, management and coaching skills and experience in leadership challenges made me feel very comfortable going through my report with her and talking openly about the challenges and opportunities I experience at work” Renate, Director, KLM * “I have experienced the coaching by Kitty as genuine and honest, which made it easy to open and felt comfortable doing so (getting out of the comfort zone). I sincerely endorse Kitty to any organization or individual that is concerned in working with a highly committed and enthusiastic coach”. General Manager *  “Wat zeer waardevol is geweest voor mij, is de feedback van diverse collega’s” *  “De wetenschappelijke basis die ten grondslag van deze methode is door de coach duidelijk aangegeven en heeft mij vertrouwen gegeven – ik vond dit heel belangrijk.” * “Het is een verademing om op een meer positieve manier naar mijn eigen functioneren te kijken en om te proberen ook de sterke kanten van andere mensen om mij heen te ontdekken en waarderen. Een heel boeiende en nuttige ervaring waar ik veel van heb geleerd.” *  “Het StrengthscopeLeider traject heb ik met heel veel positieve energie doorlopen” * “Dit traject is enorm leerrijk en positief geweest”  * Ik heb het coaching traject met Kitty Schaap als uiterst effectief – leerzaam, professioneel en aangenaam ervaren. * Kitty is a strong business partner for leaders and teams. She has gained extensive theoretical and practical knowledge of organizational development and this has proven to be of added value to the workshops and programs she delivered at Sotheby’s. * Kitty is an excellent sounding board for a range of issues at all levels of an organisation. She brings sensitivity and practical solution. She is not afraid of conflict and is adept at managing difficult situations between others. She is very trustworthy and people feel confident discussing confidential matters with her. She can see things from multiple angles. She is well researched and challenges expert external advisors as necessary -often exposing gaps in their work-. She has an investigative nature.

 

Meer referenties >>>